Hanan ble fengslet for å ha lett etter ektemannen som forsvant sporløst i Egypt. Etter nesten to år i varetekt er hun endelig løslatt. Tusen takk til alle som bidro!
Publisert: 2. Mai 2019, kl. 17:34 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:07

Hanan Badr El-Din ble arrestert i 2017 for sitt arbeid med å spore opp personer som har blitt utsatt for tvungne forsvinninger i Egypt. Hun startet arbeidet da ektemannen Khalid Ezz el-Din, forsvant sporløst i juni 2013, og myndighetene nektet å fortelle henne hva som hadde skjedd med ham.

Hanan risikerte fem års fengsel, men den internasjonale oppmerksomheten rundt saken hennes førte til en gledelig løslatelse 25. april 2019.

Illustrasjon av Hanan under Skriv for liv 2017. © Rebecca Hendin

Utbredt bruk av tvungen forsvinning

Hvert år blir flere hundre mennesker utsatt for tvungen forvinning i Egypt. Det er ofte mennesker som er i opposisjon til myndigheter, som politiske aktivister, demonstranter, studenter og ungdom helt ned i 14-års alderen. Flere blir utsatt for tortur. Myndighetene nekter fortsatt for at dette pågår.

En ledende stemme

Hanan ble en ledende figur i arbeidet med å spore forsvunnede personer, og var med på å grunnlegge organisasjonen The Coalition of Families of the Forcibly Disappeared.

Aebeidet hennes med å lete etter ektemannen, og med å hjelpe andre familier som har opplevd at sine kjære har blitt utsatt for tvungen forsvinning, førte til at Hanan ble arrestert og anklaget for å være medlem av Det muslimske brorskap, en gruppe som er forbudt i Egypt.

Er resultat av internasjonalt press

Modige Hanan var blant aktivistene vi jobbet for under Skriv for Liv 2017. Ifølge Amnesty Egypt-etterforsker er løslatelsen av Hanan et resultat av det internasjonale presset rundt hennes situasjon. Myndigheter som bryter menneskerettigheter misliker når verden retter oppmerksomheten mot det de driver med. Det nytter å engasjere seg!

Et solidaritetsbrev til Hanan.

I Norge samlet vi inn over 23 000 protestbrev og signaturer for Hanan.

Du kan lese mer om aksjonen for Hanan her.

Menneskerettigheter i Egypt

Myndighetene i Egypt ønsker å gjøre endringer av grunnloven som vil forverre menneskerettighetssituasjonen for befolkningen. Myndighetene ønsker å øke bruken av militære rettssaker mot sivile, svekke uavhengigheten til domstolene, og øke straffefrihet for sikkerhetsstyrker som begår menneskerettighetsbrudd.

Løslatelsen av Hanan, og andre høyprofilerte aktivister som har sittet fengslet, viser likevel at myndighetene i Egypt lar seg påvirke av internasjonal oppmerksomhet rundt menneskerettighetsbruddene i landet.