Ved å støtte Amnesty International støtter dere arbeid for trygge, ansvarlige og bærekraftige samfunn.

Vi er en uavhengig organisasjon som jobber med menneskerettigheter. Disse ligger til grunn for de aller fleste internasjonale reglelverk og samarbeid. FNs bærekraftsmål og the UN Guiding Principles on Business and Human Rights er eksempler på verktøy som er bygget med menneskerettighetene som fundament. Slike verktøy er nyttige for å nå delmål på veien mot en verden der alles grunnleggerende rettigheter blir ivaretatt.

SDG #17: Partnerships for the goals

Næringslivet er en del av løsningen på de globale og lokale utfordringene verden står overfor. Ved å skape trygge arbeidsplasser, utvikle ny teknologi, og involvere seg i arbeid for et bedre samfunn kan bedrifter spille en viktig rolle på veien mot en bærekraftig verden. Samarbeid med næringslivet gjør det mulig for Amnesty å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner ute i verden og her i Norge.

Vi har prosjekter i store deler av verden i et bredt spekter av rettighetsbasert arbeid.

Ønsker du samarbeid?