Hvordan gjennomføre valg i gruppene?

Tips til hvordan dere gjennomfører valg i gruppa.
Publisert: 11. okt 2018, kl. 17:12 | Sist oppdatert: 16. Feb 2024, kl. 12:19
← tilbake til verktøykassaENGLISH

I henhold til de generelle retningslinjene for grupper skal alle vervene i gruppa velges gjennom demokratiske valg årlig.

I dokumentet Gruppestruktur-verv i Amnesty-gruppene kan du lese mer om når valget bør gjennomføres og hvilke verv gruppene må og bør ha.

I forkant av valget

Dato for valg i gruppene bør annonseres minst to måneder før valget skal gjennomføres. Det gjør at de som innehar verv har tid til å tenke på om de vil stille til gjenvalg og de andre medlemmene i gruppa kan bestemme seg for om de vil stille til valg.

Pass på at alle medlemmer får tydelig beskjed om dato for valg og hvordan man skal gå frem hvis man vil stille til valg. Dette kan dere gjøre på epost, i Facebook-gruppen eller den plattformen dere vanligvis kommuniserer på.

Hvis dere vet at en av de som innehar et verv ikke ønsker å fortsette i rollen, er det ekstra viktig å informere om det til de andre i gruppa og jobbe for å finne kandidater til å ta over rollen. Ikke ta for gitt at noen kommer til å stille til valg. Det er viktig å aktivt snakke med medlemmene og oppfordre dem til å stille. Fortell om hva rollen innebærer, hva man får ut av vervet osv.

Det kan være lurt å be medlemmene i gruppa gi beskjed på forhånd hvis det er et verv de ønsker å stille til, slik at dere vet at det er nok kandidater til å fylle alle verv.

Valget

Selve valget bør gjennomføres på et gruppemøte. Det er flere måter å gjennomføre et valg på, men her er noen tips for hvordan dere kan gjøre det:

  • Gruppeleder forteller kort om alle vervene som skal velges
  • Deretter bør man ta for seg et verv av gangen. Det kan være lurt å starte med leder, slik at en som ikke blir valgt har mulighet til å stille som nestleder etterpå.
  • Hvis det er flere kandidater til et verv bør hver kandidat få et par minutter til å presentere seg, fortelle om hvorfor de ønsker rollen og hvorfor de mener de passer til rollen
  • Etter presentasjon av kandidatene er det selve valget. Det kan for eksempel enten løses ved:
    • Håndsopprekning
    • Skriftlig avstemning på papir
  • Det kan være lurt å be kandidatene forlate rommet under selve valget, slik at de ikke vet hvor mange som stemte på hver av dem, men det er valgfritt
  • Hvis det bare er en kandidat til et verv kan denne personen velges ved akklamasjon (ytring av enighet). Det gjøres ved at man klapper over, og dermed viser at man er enig i at den personen kan ta på seg vervet.

Etter valget:

Husk å annonser de nye vervene til alle medlemmer i gruppa gjennom referatet og å informere regionkontoret om hvem som tar over hvilke verv. Det er personen som er leder på tidspunktet valget gjennomføres som er ansvarlig for å informere om dette.

Regionkontoret vil registrere dette slik at leder får tilgangene de skal ha på Minside og leder for ungdoms/studentgruppene legges inn i rådene. Når ny leder har fått tilgang har de mulighet oppdatere kontaktinformasjonen på Amnesty.no om man samtykker til det.

Gruppa velger selv om eventuelle nyvalgte personer tar over vervene med en gang, eller om de har en overlappingsfase. Det er viktig med kompetanseoverføring ved nyvalg, les mer om dette i Kompetanseoverføring ved bytte av verv.