Flyktningpartiet er ikke et politisk parti. Men vi håper du hadde stemt på det om det hadde vært det. 
Publisert: 17. aug 2017, kl. 13:23 | Sist oppdatert: 3. Mai 2019, kl. 14:54
Flyktningpartiet er et initiativ fra Amnesty International. Det er fordi vi ønsker en konstruktiv debatt om en av vår tids største og mest krevende utfordringer: Hvordan skal vi beskytte mennesker på flukt?

For flyktningkrisen er ikke over, selv om asylankomstene til Norge er rekordlave. Det har aldri vært flere mennesker på flukt i verden, og deres menneskerettigheter brytes hver dag. Det ønsker vi i Amnesty å gjøre noe med.

Grundig partiprogram

Amnesty mener det er mulig å skape gode og trygge løsninger, både for landet vårt og for de som flykter. Derfor har organisasjonen utarbeidet et grundig og detaljert partiprogram for Flyktningpartiet, for å vise norske politiske partier at det er mulig å ta konkrete og gode grep for å sikre menneskerettighetene til folk på flukt. Partiprogrammet er forankret i Folkeretten og i FN-konvensjoner, og har et langsiktig tidsperspektiv.

- Vi håper både politikere og velgere tar seg tid til å lese partiprogrammet til Flyktningpartiet, og dermed selv kan se hvordan Norge kan føre en ansvarlig og rettferdig flyktningpolitikk, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge.

Gode tradisjoner

I Norge har vi lang tradisjon for å bidra med hjelp og beskyttelse til mennesker i nød. I 1922 vant Fritdjof Nansen Nobels Fredspris for sin kamp for russiske flyktninger, og han ble for all ettertid et ikon for den norske innsatsen for utsatte mennesker. Nå har norske politikere muligheten til å vise at Nansens arv lever videre.

Amnesty mener Norge blant annet må ta sin del av ansvaret for sårbare flyktninger som krigsskadde, LHBT-personer, alvorlig syke og barn. En fersk meningsmåling viser også at vi har befolkningen med oss: 55 prosent mener Norge bør prioritere å ta imot sårbare flyktninger, mens kun 11 prosent mener det motsatte.

Norske verdier

Flyktningpartiets program ivaretar det vi mener er grunnleggende norske verdier: Fellesskap, solidaritet, raushet og ansvar. Vi håper du støtter vår sak, og hjelper oss med å få flyktningsituasjonen til å bli et viktig tema i valgkampen.

Les mer om Flyktningpartiet her.Les mer på www.flyktningpartiet.no.