Bilde

Et lys for kvinners rettigheter

Bestill lys her:

Indicates required field
Betal med bankkort


Slik behandler vi dine personopplysninger.

Ingen skal fratas rettighetene sine - uansett hvilken kropp de er født i.

Over hele verden blir kvinner og jenter fratatt retten til å bestemme over sitt eget liv og sin egen kropp.

  • Det finnes ikke ett land der kvinner ikke blir forskjellsbehandlet på grunn av sitt kjønn.

  • 26 land i verden har totalforbud mot abort.

  • 22.000 kvinner dør hvert år på grunn av komplikasjoner fra utrygge aborter.


Sammen brenner vi for at kvinner og jenter skal få bestemme selv. Bestill et lys og støtt Amnestys arbeid for å styrke kvinners rettigheter.

Stearinlyset er spesialdesignet i samarbeid med Kristin Gjelsvik og Candlee.no. Lyset er svanemerket og håndstøpt i Norge. 

Sammen brenner vi for kvinners rettigheter

Over hele verden blir kvinner og jenter fratatt sine grunnleggende rettigheter - bare fordi de er kvinner.

Kjønnsbasert diskriminering fører til at jenter og kvinner verden over har økt risiko for å:

  • bli utsatt for seksualisert vold og annen vold
  • bli fratatt muligheten til å bestemme over eget liv og egen kropp
  • få et dårligere helse- og utdanningstilbud
  • leve i fattigdom

I mange land gjør loven kvinner til annenrangs borgere. De kan ikke kle seg som de vil, ikke ta utdanning eller lønnet arbeid.

I noen land får ikke kvinner bevege seg utendørs uten å være i følge med mannlige slektninger. I andre land kan ikke kvinner en gang kjøre bil.

Dette rammer spesielt utsatte grupper, for eksempel kvinner som er fattige eller har minoritetsbakgrunn.

Alle har rett til å bestemme over sin egen kropp

Over hele verden mangler jenter og kvinner muligheten til å bestemme selv om de kan og vil fullføre en graviditet.

I enkelte land gjelder dette også når graviditeten er et resultat av en voldtekt, eller når kvinnens liv står i fare.

Hver dag dør om lag 810 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Svangerskapsrelatert dødelighet skyldes at helsetjenester som er avgjørende for kvinners liv og helse ikke er tilgjengelige. Dette er en svært alvorlig form for kjønnsbasert diskriminering.

HVA GJØR AMNESTY?

Amnesty jobber for at:

  • Myndigheter ikke skal bruke straffelover til å kontrollere rettighetene til kvinner og jenter.

  • Jenter og kvinner skal ha tilgang på prevensjon og prevensjonsveiledning, og til nødvendige seksuelle og reproduktive helsetjenester inkludert retten til trygg og lovlig abort.

  • Myndigheter skal forby alle former for diskriminering og vold på bakgrunn av seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk


Slik gjør vi det:

Etterforsker og dokumenterer

Amnesty har dokumentert en rekke menneskerettighetsbrudd som følge av kjønnsdiskriminering.

Blant annet har vi intervjuet kvinner og familier som har blitt rammet av verdens strengeste abortlover, og dokumentert menneskerettighetsbruddene de utsettes for.

Les våre siste rapporter, "Vold mot kvinner og abortforbud i El Salvador", og "Kvinner fengslet etter svangerskapsproblemer og familiens påkjennelse"

Presser myndigheter til å ta kvinners rettigheter på alvor

Vi informerer nasjonale og internasjonale myndigheter om konklusjonene i rapportene våre, og krever at myndighetene motvirker diskriminering og sikrer kvinners rettigheter.

Bidrar til å spre informasjon i lokalsamfunn

Over 14 millioner unge jenter får barn før de fyller atten år. Vi lager undervisningsopplegg som bidrar til større kunnskap om seksualitet og retten til å bestemme over egen kropp, og om hvordan jenter og kvinner kan beskytte seg mot sykdom og uønsket graviditet.

I Norge støttet Operasjon Dagsverk Amnestys prosjekt "Det er min kropp!" i 2015. Dette prosjektet handlet om å styrke kunnskapen om seksuelle og reproduktive rettigheter til ungdom i Chile, Peru og Argentina.

Løfter de viktige historiene

Amnesty jobber for å beskytte og hjelpe kvinnene og jentene som merker de negative konsekvensene av å bli fratatt rettighetene sine.

I Sør-Amerika har vi for blant annet satt søkelyset på historiene til kvinnene som har blitt nektet trygg og lovlig abort. Vi har bidratt til å gi kvinnene advokathjelp, startet globale underskriftskampanjer og bidratt til å øke internasjonal oppmerksomhet rundt historiene deres.

Etterforsker årsakene til at kvinner dør under og etter graviditet

Hvert år dør 300.000 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel, nesten alle i utviklingsland. Vi dokumenterer sammenhengen mellom fattigdom, mødredødelighet og kvinners manglende tilgang på grunnleggende rettigheter.