Behandling av personopplysninger ved bestilling av regnbuearmbånd

Under ser du hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne forandre verden, og vi er takknemlige for din tillit til å få gjøre det. 
Publisert: 8. jun 2018, kl. 11:42 | Sist oppdatert: 30. Apr 2019, kl. 10:57
Som behandlingsansvarlig virksomhet er vi opptatt av å ivareta ditt personvern. Vi verner om de personopplysninger vi håndterer, og vi sikrer oss at vi lever opp til personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen beskriver vi vår behandling av dine personopplysninger ved kjøp av regnbuearmbånd.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE
Personopplysningene brukes primært til å sende deg armbåndet og eventuell nødvendig kontakt med deg for å få gjennomført dette.

Amnesty mottar ikke statsstøtte og er avhengige av donasjoner fra private for å drive vårt arbeid videre. Vi takker derfor for at du støtter Amnesty sitt arbeid gjennom kjøp av regnbuearmbåndet. Derfor ønsker vi også å ringe deg opp etter bestillingen for å fortelle om vårt arbeid, og spørre om du kan tenke deg å støtte oss fast. Du kan også motta brev, e-post eller SMS fra oss med spørsmål om du ønsker å støtte oss ytterligere.

​Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) b når det gjelder utsendelsen av regnbuearmbåndene, og 6 (1) f for eventuelle forespørsler om ny støtte. 

Når det henvendelser har vi som veldedig organisasjon anledning til dette i henhold til Markedsføringsloven, med mindre du har reservert deg hos Amnesty eller i Brønnøysundregistrene. For eventuell telefonoppringning eller henvendelse per brev sjekker vi alltid først mot Brønnøysundregistrene for å kontrollere at du ikke er reservert mot slike henvendelser fra frivillige organisasjoner.

​RESERVASJONSMULIGHET
Dersom du ikke ønsker at vi skal ringe deg opp eller sende deg informasjon, respekterer vi naturligvis det. Da ber vi deg sende en mail til [email protected] eller ringe oss på telefon 22 40 22 00. Oppgi ditt navn, telefonnummer/mobilnummer og/eller adresse / e-postadresse, og gi oss beskjed om at du vil reserveres mot telemarketing, brev-, e-post- og/eller SMS-forespørsler. Reservasjonene gjelder da slike henvendelser fra Amnesty.

LAGRING OG UTLEVERING
Personopplysningene knyttet til selve kjøpet av regnbuearmbåndet må vi lagre i inntil fem år, i henhold til bokføringsloven. Deretter blir informasjonen anonymisert og oppbevart for statistikk. Dersom du er medlem, SMS-aktivist, abonnerer på nyhetsbrev eller regelmessig gir gaver til Amnesty, vil informasjonen om din bestilling av regnbuearmbånd lagres sammen med øvrig informasjon om din relasjon til Amnesty så lenge relasjonen varer, og deretter i inntil fem år på grunn av regnskapsmessige årsaker.

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre. 

INNSYN, RETTING OG SLETTING
Du kan også be om innsyn i det vi har registrert på deg ([email protected] / 22 40 22 00), be om retting av uriktige opplysninger, eller be om at alle opplysningene om deg skal slettes fra vår database. Når du ber om å slettes vil vi anonymisere deg, men økonomisk transaksjonsinformasjon vil bli stående av regnskapsmessige årsaker.

BEGRENSNING AV- ELLER PROTEST MOT BEHANDLINGEN
Du kan også be om å få begrenset behandlingen som gjelder personopplysninger om deg og har rett til å protestere mot behandlingen.

DATAPORTABILITET
Du har også rett til å få utlevert personopplysningene vi behandler om deg slik at disse kan overføres til en annen behandlingsansvarlig.

​KLAGE TIL DATATILSYNET
Dersom du ikke er tilfreds med våre svar eller er utilfreds med den måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktopplysninger og mer informasjon om hvordan du klager finner du på www.datatilsynet.no.
 
Har du flere spørsmål om personvern? Kontakt oss gjerne!
E-post:   [email protected]    
Telefon: 22 40 22 00
Hilsen Amnestys medlems- og giverservice

GÅ TILBAKE TIL BESTILLING AV ARMBÅND