Her får du jobbe med oppgaver om menneskerettighetene. Du får lære om bakgrunnen til menneskerettighetserklæringen og bli bedre kjent med dine menneskerettigheter.
Læringsmål:

Utforske og beskrive hvordan menneske- og urfolksrettigheter og andre internasjonale avtaler og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til mennesker, likestilling og likeverd.

Beskrive sentrale lover, regler og normer og drøfte hvilke konsekvenser brudd på disse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt.

I 2018 fylte FNs menneskerettigheterklæring 70 år.

Menneskerettighetenes historie

Se videoen over og svar på oppgavene under.

Oppgave

1. Når ble FNs verdenserklæring om menneskerettigheter opprettet?

2. Hvorfor tror du verdenserklæringen ble opprettet akkurat da?

3. Hva slo verdenserklæringen fast?

Dine menneskerettigheter

Refleksjonsoppgaver

1. Hva legger du i ordet "menneskerettigheter"?

2. Se en illustrert versjon av menneskerettighetene her. Hvilke menneskerettigheter har du brukt den siste uken?

3. Har du noen gang opplevd at dine menneskerettigheter ikke ble oppfylt?

4. Forestill deg at menneskerettigheten du bruker oftest var fratatt - hvordan ville livet ditt endret seg?

5. Hva kan du gjøre for å sikre at dine menneskerettigheter blir oppfylt?

Prioriteringslek: gruppearbeid

Last ned powerpointen vedlagt nedenfor og svar på oppgavene.

Last ned powerpointen

Oppgave

1. Endre rekkefølgen på lysbildene i powerpointen etter de menneskerettighetene du mener er viktigst for deg.

2. Hvilken menneskerettighet har du prioritert øverst? Hvorfor valgte du å prioritere denne menneskerettigheten øverst? Del begrunnelsen din med gruppen.

3. Hvilken menneskerettighet har du satt nederst? Hvorfor valgte du å sette denne menneskerettigheten nederst på prioriteringslisten? Del begrunnelsen din med gruppen.

4. Er det noen som har prioritert likt?

5. Om dere måtte være enig om kun 3 menneskerettigheter dere kunne ha, hvilke 3 ville det vært?

Reflekter i gruppen

  • Hvordan var det å rangere menneskerettighetene?
  • Var gruppen enig om alle prioriteringene?
  • Hvorfor tror dere at det kan være uenigheter om prioriteringene?

Som dere kanskje merker er det vanskelig å skille menneskerettighetene fra hverandre og velge ut enkelte rettigheter. Menneskerettighetene er et sett med rettigheter som alle har uansett hvem man er eller hvor man befinner seg. Derfor er det viktig at man er klar over hvilke rettigheter man har som menneske og hvordan disse rettighetene oppfylles i forskjellige deler av verden.