Dødsstraffrapporten 2015: Høyeste antall henrettelser på over 25 år

Minst 1634 mennesker ble henrettet i 2015, noe som er en økning på over 50 prosent fra året før. Amnesty International har ikke registrert et så høyt tall siden 1989. 
Publisert: 6. Apr 2016, kl. 01:01 | Sist oppdatert: 16. Mai 2019, kl. 13:22
I dette tallet er ikke Kina regnet med, da opplysninger om dødsstraff i Kina regnes som en statshemmelighet. Trolig blir flere tusen henrettet i Kina hvert eneste år.

Generalsekretæren i Amnesty International, Salil Shetty, sier: – Økningen av henrettelser er urovekkende. I løpet av de siste 25 årene har stater aldri tatt livet av så mange, og den ubarmhjertige praksisen fortsatte i 2015. De begrunner det med at dødsstraff gjør samfunnet tryggere, men den begrunnelsen er bunnfalsk.

Iran, Pakistan og Saudi-Arabia

Bortsett fra Kina, var disse tre landene ansvarlige for 89 prosent av alle gjennomførte henrettelser i verden. Det var også økninger i antall henrettelser i andre land som Egypt og Somalia. I tillegg økte antall land som henrettet, fra 22 i 2014 til 25 i 2015. Minst seks land som ikke gjennomførte henrettelser i 2014, gjorde nettopp det i 2015. For eksempel Tsjad henrettet noen for første gang på mer enn ti år. På tross av denne utviklingen, var det flere land som avviklet dødsstraff.

De fem landene som henrettet flest var Kina, Iran, Pakistan, Saudi-Arabia og USA, i den rekkefølgen. Mange stater slik som Kina, Iran og Saudi-Arabia, fortsetter å dømme folk til døden for forbrytelser som slett ikke kan kalles for «de mest alvorlige». Det gjelder dødsdommer for narkotikaforbrytelser, korrupsjon, utroskap og blasfemi. Ifølge internasjonale lover kreves det at dødsdommer bare kan brukes for de mest alvorlige forbrytelsene.

Riktig retning - tross alt
Selv om det var enkelte tilbakeslag i 2015, beveger verden seg i retning mot å avskaffe dødsstraff. Enkelte fremskritt i fjor gir håp. De viser at land som fortsetter å bruke dødsstraff, blir en stadig mindre minoritet. Fiji, Madagaskar, Republikken Kongo og Surinam avskaffet dødsstraff fullstendig i 2015. Mongolia har vedtatt en ny straffelov som ikke inneholder dødsstraff som mulig straff. Denne loven vil tre i kraft i september 2016.

For første gang i historien har et flertall av verdens land – 102 – avskaffet dødsstraffen både i fredstid og krigstid. 140 land har avskaffet denne straffen enten i lovverket eller i praksis. Det siste betyr at de ikke har henrettet noen på minst 10 år.

Salil Shetty sier: – 2015 var det ekstreme året. Vi registrerte opprørende hendelser, men også en utvikling som gir håp. Fire land avskaffet dødsstraffen helt. Det har medført at flertallet av verdens land nå har bannlyst denne skrekkelige straffen. Selv om vi har opplevd kortvarige tilbakeslag, er den langsiktige trenden klar. Land som fremdelser henretter, bør innse at de er på gal vei. De må avskaffe denne grusomme og umenneskelige straffen.

DØDSSTRAFF 2015
Les hele rapporten her.

Se en oversikt over de forskjellige regionene her.

Amnesty Internationals holdning til dødsstraff
Amnesty International er motstander av dødsstraffen i alle tilfeller uten noen unntagelse. Dødsstraff er det mest dyptgripende brudd på menneskerettighetene som tenkes kan. En henrettelse er et kaldblodig og overlagt drap utført av en stat. Retten til liv er nedfelt i FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter, og dødsstraff er et brudd på denne retten. Dødsstraff er en umenneskelig straff, den er grusom og fornedrende.

Your browser does not have the necessary plugin to display this content.