Amnestys årlige rapport om dødsstraff viser et alvorlig tilbakeslag i 2013 sammenlignet med året før. Et lite antall land står bak en urovekkende økning av henrettelser i verden.
Publisert: 24. Mar 2014, kl. 10:44 | Sist oppdatert: 16. Mai 2019, kl. 10:12
- Den langsiktige, globale trenden er klar: dødsstraff brukes av en isolert gruppe land, og stadig færre land henretter. Dessverre har vi i 2013 sett et alvorlig tilbakeslag i denne utviklingen, med både en økning i antall land som henretter og antall henrettelser, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge.
Hver år ser Amnesty på utbredelsen i bruk av dødsstraff på verdensbasis.
LES HELE RAPPORTEN: Amnesty Internationals dødsstraffrapport 2013.

Det er i all hovedsak Iran og Irak som har forårsaket økningen av henrettelser utført i 2013. I disse to landene ble det henrettet nesten hundre mennesker mer i fjor enn i 2012. Det er en stigning på bortimot 15 %.
Etter at president Rouhani kom til makten i Iran i fjor sommer, signaliserte han i forbindelse med landets atom-program åpenhet og reform.
- Denne håndsutstrekningen har ikke nådd Rouhanis eget folk, og regimet bruker offentlige henrettelser for å spre frykt blant befolkningen. Irans undertrykkende politikk viser hvor viktig det er at menneskerettighetene settes på agendaen, også i diskusjoner om atomsikkerhet, sier Egenæs.

Irak er på borgerkrigens rand og mange av henrettelsene i landet har bakgrunn i dødsdommer på grunn av terrorisme.
- Situasjonen i Irak er dypt alvorlig. En 30 % økning i antall henrettelser på et år mangler sidestykke i året som har gått, fortsetter han.
Få land står for flest henrettelser
- Det er en forferdelig utvikling vi har sett særlig i Iran og Irak det siste året. Dette er skremmende, og viser hvor viktig arbeidet mot dødsstraff fortsatt er, sier Egenæs.

I 2013 var det minst 369 henrettelser i Iran og minst 169 i Irak. Dermed blir de to landene nummer to og tre på listen over de som henretter flest. Kina topper igjen denne listen, men dødsstraff har status som statshemmelighet og derfor er det vanskelig å innhente informasjon. Amnesty International har grunn til å tro at flere tusen blir henrettet i Kina hvert år.

Saudi-Arabia henrettet 79 personer og USA 39 personer og kommer dermed på fjerde- og femteplass på lista over landene som henretter flest mennesker i verden. Tett fulgt av Somalia som henrettet 34 personer. Utenom Kina var det minst 778 henrettelser i 2013. Året før var tallet 682.

Det var henrettelser i 22 land i 2013, mens det året før var 21 land. Indonesia, Kuwait, Nigeria og Vietnam gjenopptok henrettelser etter en periode uten henrettelser.
- Det er dramatisk når enkelt land velger å gjenoppta bruken av henrettelser etter år uten. Det viser et stort steg i feil retning, og Amnesty er bekymret for eventuelle ringvirkninger det kan ha i regionene, sier Egenæs.

Mange land hemmeligholder alt som har med dødsstraff å gjøre og gir ingen offentlig informasjon. I noen tilfeller blir ikke familiemedlemmer, forsvarsadvokater eller allmennheten varslet om en forestående henrettelse.


Fremgang i alle regioner i verden


Til tross for de dystre tallene, trekker Egenæs fram at dødsstraff på globalt nivå peker i riktig retning.
- Bare et lite antall land utførte mesteparten av den meningsløse statlige drepingen. De kan ikke ødelegge trenden i retning av at dødsstraffen blir mindre og mindre brukt, fortsetter han.

Selv om det var tilbakeslag i 2013, så har det vært stadig færre land de siste 20 årene som har benyttet seg av dødsstraff. Det var fremgang å spore i alle regioner i verden.

Mange land som henrettet noen i 2012, dømte ikke en gang noen til døden i 2013. Dette gjaldt De forente arabiske emirater, Gambia og Pakistan der myndighetene igjen stoppet bruken av dødsstraff. Det var ingen henrettelser i Hviterussland, som betyr at Europa og Sentral Asia var uten henrettelser for første gang siden 2009.
For 20 år siden var det 37 land som henrettet fanger. I 2004 var det 25 land, mot 22 land i 2013. Bare ni av verdens land har henrettet noen hvert eneste år de siste fem årene.

Offentlige henrettelser
Halshugging, elektrisk stol, skyting, henging og giftsprøyte var henrettelsesmetoder som ble brukt i 2013. Offentlige henrettelser fant sted i Iran, Nord-Korea, Saudi Arabia og Somalia.

Folk kunne få dødsdom for en lang rekke ikke-voldelige lovovertredelser som ran, narkotikaforbrytelser eller økonomiske forbrytelser. Det kunne også idømmes dødsstraff for handlinger som ikke burde være forbrytelser i det hele tatt, som ekteskapsbrudd og blasfemi. Mange land har i straffeloven vage formuleringer om politiske "forbrytelser", der hensikten kan være å bli kvitt virkelige eller antatte dissidenter.
- Dødsstraff er rett og slett drap som begås av staten. Det er en barbarisk og grusom straffemåte, særlig når vi vet at mange av de henrettede ikke engang har hatt en rettferdig rettssak i forkant.

Midtøsten og Nord-Afrika blant verstingene

For tredje år på rad var det økning av antall henrettelser i Irak. Minst 169 mennesker ble hengt, som er en stigning på 30 % i forhold til året før. De aller fleste var dømt etter vage terrorlover.

I Iran kunngjorde myndighetene 369 henrettelser, men pålitelige kilder hevder at flere hundre ble hengt i all hemmelighet. Det samlede antallet er kanskje over 700.

I Saudi-Arabia var det samme høye antall henrettelser som i de to foregående årene. Det var minst 79 henrettelser i 2013. For første gang siden 2009 ble tre fanger halshugget for forbrytelser begått før fylte 18 år. Dette er klart i strid med internasjonale konvensjoner.

Hvis vi ser bort fra Kina, ble nesten 80 % av de registrerte henrettelsene i verden foretatt av Iran, Irak og Saudi-Arabia.

Det var en viss positiv utvikling i regionen. Ingen ble henrettet i De forente arabiske emirater for første gang på tre år. Det var også færre henrettelser i Jemen for andre år på rad.


Negativ utvikling i Afrika

Sør for Sahara var det bare fem land som henrettet noen: Botswana, Nigeria, Somalia, Sør-Sudan og Sudan. Tre av disse landene, Nigeria, Somalia og Sudan, stod for mer enn 90 % av henrettelsene i regionen. Somalia bekreftet seks henrettelser i 2012, men det var minst 34 i 2013.

I Nigeria ble fire menn hengt. Dette var de første henrettelsene på sju år. President Goodluck Jonathan hadde gitt klarsignal til å gjenoppta henrettelser i landet.

Flere land i regionen, som Benin, Ghana og Sierra Leone, tok avgjørende skritt i retning av å avskaffe dødsstraffen. Dette ble gjort ved forslag om endring av grunnlov eller straffelov.


USA alene om å henrettet i Nord- og Sør-Amerika

Atter en gang var USA det eneste landet i Nord-og Sør-Amerika som henrettet noen. 39 fanger ble tatt av dage, dette er fire færre enn i 2012. Texas stod for 41 % av alle henrettelsene i 2013.
- Dødsstraff i USA fortsetter å ramme uproporsjonalt basert på etnisitet og økonomi, sier Egenæs.
Likevel ser han positive tegn i USA.
- Til tross for flere utfordringer i systemet rundt gjennomføringen dødsstraff, ser vi lysglimt i USA. Maryland ble i fjor vår den 18. delstaten til å avskaffe dødsstraff. Jeg har fortsatt troen på at jeg får se et dødsstraff-fritt USA i min levetid.

Flere karibiske stater rapporterte at dødscellene var tomme. Det er første gangen det har hendt siden Amnesty International begynte å registrere dette i 1980.


Asia henretter fortsatt flest

Vietnam og Indonesia gjenopptok henrettelser i 2013. Indonesia brukte dødsstraffen for første gang på fire år, fem menn ble henrettet i 2013, to av dem var dømt for narkotikaforbrytelser.

Kina fortsatte å henrette flere mennesker enn resten av verden til sammen. Siden alt som har med dødsstraff å gjøre blir betraktet som en statshemmelighet er det vanskelig å innhente pålitelig informasjon. Det var likevel visse tegn på fremgang i dette landet. Kinesisk høyesterett kom med nye forskrifter som kan forbedre rettssikkerheten i dødsstraffsaker. Dessuten satte Høyesteretten en stopper for å ta organer fra henrettede fanger til bruk ved transplantasjoner.

Det ble ikke registrert en eneste henrettelse i Singapore, og flere dødsdommer ble omgjort til fengselstraff. På Stillehavsøyene var det ingen henrettelser, men Papua New Guinea kunngjorde at de ville gjeninnføre henrettelser.


Ingen henrettelser i Europa og Sentral-Asia

For første gang siden 2009 var det ingen henrettelser i Europa og Sentral-Asia. Hviterussland er det eneste land i regionen som fremdeles praktiserer dødsstraffen, men ingen ble henrettet i 2013.
- Dødsstraffen er i ferd med å tilhøre fortiden. Vi ber innstendig om at land som fremdeles tar livet av mennesker i lovens navn, stopper alle henrettelser, og deretter avskaffer dødsstraffen, sier John Peder Egenæs.


DØDSSTRAFF 2013
Les rapporten og se interaktivt kart over bruk og utbredelse av dødsstraffi verden.

Amnestys posisjon mot dødsstraff
Amnesty International er motstander av dødsstraffen i alle tilfeller uten noen unntagelse. Dødsstraff er det mest dyptgripende brudd på menneskerettighetene som tenkes kan. En henrettelse er et kaldblodig og overlagt drap utført av en stat. Retten til liv er nedfelt i FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter, og dødsstraff er et brudd på denne retten. Dødsstraff er en umenneskelig straff, den er grusom og fornedrende.

Les mer på amnesty.no

Se også