Antall henrettelser i verden ble kraftig redusert i 2018. Samtidig kom Vietnam på listen over de fem landene som henretter flest.
Publisert: 4. Apr 2019, kl. 14:18 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 11:56

Henrettelser i verden falt med nesten en tredel i fjor i forhold til i 2017. Det viser Amnestys dødsstraffrapport for 2018.

Scroll ned for å laste ned rapporten.

Fem «verstingland»

Rapporten omhandler registrerte henrettelser verden over, men tar ikke med henrettelser i Kina. I dette landet betraktes opplysninger om dødsstraff som en statshemmelighet. Derfor vet man ikke hvor mange som ble henrettet i Kina, men antallet var trolig mange tusen.

Helt uventet offentliggjorde myndighetene i Vietnam tall om bruken av dødsstraff i landet. Det viste seg å være minst 85 henrettelser.

Landene som henrettet flest i 2018 er dermed:

  1. Kina (flere tusen)
  2. Iran (minst 253)
  3. Saudi Arabia (minst 149)
  4. Vietnam (minst 85)
  5. Irak (minst 52)
På dødscellen i Vietnam
Bilde

Hồ Duy Hải ble dømt til døden til tross for at rettssaken hans manglet bevis. Nå kan han bli henrettet når som helst.

Moren hans gjør alt hun kan for å stoppe dødsdommen. Hun forteller til Amnesty: “Jeg skulle ønske at omverdenen kunne gjenforene vår familie. Dere er mitt eneste håp”.

Amnesty etterforsker bruk av dødsstraff, bistår i rettssaker og aksjonerer mot myndigheter for å oppnå endring. Nå jobber vi for at Hồ Duys dødsdom oppheves.

For å fortsette dette arbeidet er vi avhengig av støtte fra vanlige mennesker som deg. Støtt vårt arbeid i dag, og bidra til å avskaffe dødsstraff verden over.

Økning i enkelte land

Amnesty har dokumentert flere henrettelser i Hviterussland, Japan, Singapore, Sør-Sudan og USA.

Thailand gjennomførte den første henrettelsen siden 2009. President Maithripala Sirisena i Sri Lanka erklærte at henrettelser ville bli gjenopptatt etter en pause på mer enn 40 år.

I Irak ble antall dødsdommer fire ganger større fra minst 65 i 2017 til minst 271 i 2018.

I Egypt steg antall dødsdommer mer enn 75% fra minst 402 i 2017 til minst 717 i 2018. Denne stigningen skyldes en forferdelig praksis med urettferdige rettssaker som ofte er basert på "tilståelser" etter tortur og feilaktig etterforskning av politiet. I en og samme rettssak kan deretter mange bli dømt til døden.

Disse landene reduserte bruk av dødsstraff

I november 2017 endret Iran straffeloven når det gjaldt narkotikaforbrytelser. Dette har ført til 50% færre henrettelser.

I Pakistan og Somalia ble det også en klar reduksjon av henrettelser. Dette førte til at antall henrettelser verden over, uten Kina, falt fra minst 993 i 2017 til minst 690 i 2018.

Det var klart færre henrettelser i Iran, men likevel sto landet for en tredel av de registrerte henrettelsene i verden.

Enkelte land har skuffet, men det har vært en klar reduksjon av henrettelser i mange av verstinglandene. Det gir håp om at henrettelser snart kan tilhøre historien, der de hører hjemme

Kumi Naidoo, generalsekretær i Amnesty International

Global trend for avskaffelse av dødsstraffen

Ved slutten av 2018 var det 106 land som hadde avskaffet dødsstraffen for alle forbrytelser. 142 land hadde avskaffet dødsstraffen i lovverket eller i praksis. Det siste betyr at de ikke hadde henrettet noen på mer enn 10 år.

Tallene fra 2018 viser at dødsstraffen er på stadig tilbakegang. Mange steder i verden blir det tatt effektive skritt for å avslutte bruken av denne grusomme og umenneskelige straffen.

For eksempel vedtok Burkina Faso i juni en ny straffelov som avskaffet dødsstraffen.

I februar innførte Gambia moratorium. I juli fulgte Malaysia etter. Begge land satte altså en stopper for alle henrettelser.

I delstaten Washington i USA erklærte høyesterett at dødsstraffen var i strid med statens grunnlov.

I FNs generalforsamling i desember stemte 121 land for å anbefale et verdensomspennende moratorium på henrettelser. Aldri tidligere har tallet vært så stort. Bare 35 land stemte i mot.

Sakte men sikkert bygger det seg opp en verdensomspennende enighet om å avslutte bruken av dødsstraff. Amnesty har arbeidet for dette i mer enn 40 år. Men fremdeles sitter det 19.000 mennesker i dødscelle i verden, så kampen er langt fra over.

Kumi Naidoo, generalsekretær i Amnesty International

Oppsummering av dødsstraff-rapporten:

Registrerte henrettelser: minst 660, (i tillegg til flere tusen i Kina)

Registrerte dødsdommer: minst 2531 (uten Kina, Iran, Nord-Korea og Afghanistan)

Land som henrettet flest: Kina (flere tusen), Iran (minst 253), Saudi Arabia (149), Vietnam (minst 85), Irak (minst 125)

Henrettelser av mindreårige lovbrytere: minst 7 (Iran). Mindreårige lovbrytere på dødsselle i Iran, Pakistan, Saudi Arabia og Sør-Sudan

Uskyldig dømte løslatt: 8 (i Egypt, Kuwait, Malawi og USA)

Land som har avskaffet dødsstraff for alle forbrytelser: 106

Land som har avskaffet dødsstraff bare i fredstid: 7

Land som ikke har henrettet på minst ti år: 28

Land som fortsatt bruker dødsstraff: 56

Land som henrettet noen i 2018: 22

Dødsstraff i USA:

25 henrettelser i 8 delstater

45 dødsdommer

2654 dødsdømte

20 US-delstater har avskaffet dødsstraff, i tillegg har 11 delstater ikke henrettet noen på minst ti år.

Henrettelsesmetoder som ble brukt i 2018:

Halshugging: Saudi Arabia

Elektrisk stol: USA

Henging: Afghanistan, Botswana, Egypt, Iran, Irak, Japan, Pakistan, Singapore, Sør-Sudan, Sudan

Giftsprøyte: Kina, Thailand, USA, Vietnam

Skyting: Hviterussland, Jemen, Kina, Nord-Korea, Somalia, Taiwan

Steining: Ingen registrerte henrettelser. Minst to personer ble dømt til død ved steining i Iran.

Les Amnestys dødsstraffrapport (2018) her:

Last ned rapporten (PDF) her: