Dødsstraff: Grusom utvikling i Pakistan

Pakistan er på god vei til å nå en skammelig milepæl. Landet har snart henrettet hele 300 mennesker på under ett år og er nå et av de landene i verden som henretter flest. 
Publisert: 24. nov 2015, kl. 13:50 | Sist oppdatert: 16. Mai 2019, kl. 10:30
Blant verdens verste bødler
Etter den forferdelige massakren på barneskolen i Peshawar i desember 2014 løftet de pakistanske myndighetene moratoriet på dødsstraff som har vært gjeldende siden 2008. Moratoriumet har betydd at dødsdommer har blitt utdelt, men ingen sivile har blitt henrettet siden 2008. Pakistan sikrer seg nå sin plass blant verdens verste bødler med nesten 300 henrettelser siden bruken av henrettelser ble gjenopptatt.

Den 25. november har pakistanske myndigheter planlagt å henrette Abdul Basit, en mann med paraplegi, som betyr at han er lam fra livet og ned. I tillegg har Abdul utviklet tuberkuløs hjernehinnebetennelse på dødscella. Henrettelsen har blitt utsatt flere ganger siden fengselet ikke har noen regler på hvordan de kan henrette en person som ikke kan stå på stillaset.

Statlige drap
Henrettelsen føyer seg inn i rekken over Pakistans menneskerettighetsbrudd. Dette inkluderer blant annet gjentatte brudd på standard for rettferdig rettergang som fører til dødsstraff.

«Pakistans pågående iver for henrettelser er en krenkelse av menneskerettighetene og den globale trenden mot dødsstraff. Selv om myndighetene stanser den planlagte henrettelsen av Abdul Basit, en lam mann, henretter fortsatt Pakistan nesten en person hver dag», sier David Griffiths, Amnesty Internationals direktør for research på Sør-Asia.

«Ikke bare kaster disse nådeløse henrettelsene en stor skygge over Pakistans menneskerettighetsposisjon, de er også dårlig gjennomtenkt. Det er ingenting som tyder på at de har lykkes med å motvirke terrortrusselen i landet».

Amnesty har registrert 299 henrettelser per dags dato i følge offentlige tall. Hele 45 av disse ble registrert i oktober 2015, den dødeligste måneden siden moratoriet ble løftet. Flesteparten av de som ble henrettet har ikke blitt dømt for terrorrelaterte forbrytelser, til tross for at motkjempelse av terror var begrunnelsen for at myndighetene løftet moratoriet i første omgang.

Terrorrelaterte forbrytelser
Da moratoriet ble løftet etter Peshawar-angrepet var det i første omgang kun for terrorrelaterte forbrytelser. Det tok dessverre ikke lang tid før myndighetene utvidet dette og henrettelser gjennomføres nå for andre forbrytelser også. Pakistan har en av verdens største dødsdømte fengselsbefolkninger med nesten 8000 mennesker på dødscelle.

Amnesty International er i mot dødsstraff i alle land i et hvert tilfelle, under en hver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål eller metode brukt for å utføre henrettelsen.

«Mange dødsstraffer blir gitt etter rettsaker som ikke møter internasjonale standarder for rettferdige rettsaker. Disse rettsakene er ofte preget av at fangene ikke får tilstrekkelig juridisk bistand og ved bruk av bevis som avvises i henhold til folkeretten, slik som bevis innhentet med tortur», sier David Griffiths.

«Pakistan bør stanse henrettelsene umiddelbart, i samsvar med sine menneskerettighetsforpliktelser, og iverksette tiltak for å avskaffe denne straffen en gang for alle».

Dødsstraff - utviklingen globalt
Siden midten av 1970-tallet, da Amnesty startet sitt globale arbeid mot dødsstraff, har det vært en svært positiv utvikling i bruken av dødsstraff over hele verden. I 1977 hadde 16 land avskaffet dødsstraff. Nå er bildet snudd på hodet.
99 land avskaffet dødsstraff for alle lovbrudd i fredstid og krigstid. Seks land har kvittet seg med dødsstraffen i fredstid, men har beholdt denne straffen for bruk i krigstid. 35 land har ikke henrettet noen på over 10 år. Det er da 140 land som ikke lenger bruker dødsstraffen (pr. april 2015).

Men det er fortsatt en lang vei å gå. 58 land har henrettet i løpet av de siste 10 årene, 22 land gjennomførte henrettelser i 2014.

Les Amnestys rapport om bruken av dødsstraff i 2014 her.