Bli decoder og hjelp Amnestys etterforskere

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:25 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • globalt, digitalt nettverk av frivillige
  • se gjennom bilder, informasjon og dokumenter
  • egner seg for enkeltpersoner
  • gjennomføres ofte over kortere perioder

Amnestys decoders er et globalt, digitalt nettverk av frivillige som bruker sine telefoner og datamaskiner for å hjelpe Amnesty sine etterforskere å se gjennom bilder, informasjon og dokumenter. Blant annet har decoders gått gjennom store mengder satellittbilder og avdekket utradering av hele landsbyer, gått gjennom enorme mengder Twitter-meldinger for å avdekke hets og trakassering av kvinnelige samfunnsdebattanter. Deltakelse i nettverket egner seg for enkeltpersoner og er ikke avhengig av at du er med i en gruppe eller har annen organisert tilknytning til Amnesty. Decoders åpnes og gjennomføres ofte over kortere perioder.

 

AMNESTY DECODERSGENERELLE RÅDMERKEDAGER