Under ser du hvordan vi behandler dine personopplysninger når du signerer en aksjon på vår nettside. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne forandre verden, og vi er takknemlige for din tillit til å få gjøre det.

Denne personvernerklæringen er knyttet til underskriftsaksjoner. Du kan lese mer om hvordan vi i Amnesty behandler personopplysninger og hvordan du kan ivareta dine rettigheter ved å klikke på denne lenken.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Når du signerer en aksjon samler vi inn og lagrer personopplysningene du oppgir, slik at vi kan sende ditt navn til den myndighet eller mottaker som står oppført i aksjonen. Vi videreformidler ikke din e-post eller ditt telefonnummer.Du mottar en kvittering på e-post som bekreftelse på at din signatur er registrert.

Enkelte ganger, når vi har en god nyhet i forbindelse med en aksjon, vil vi også dele den med deg og sende deg en oppdatering på e-post eller SMS.

Amnesty mottar ikke statsstøtte og er avhengige av donasjoner fra private for å drive vårt arbeid videre, for eksempel fra personer som deg som støtter vårt arbeid. Av denne grunn ønsker vi også å ringe deg opp for å fortelle mer om hva vi jobber med, og spørre om du kan tenke deg å støtte oss fast. Du kan også motta brev, e-post eller SMS fra oss med spørsmål om du ønsker å støtte oss ytterligere. For slike henvendelser overholder vi naturligvis Markedsføringsloven og dens bestemmelser for ideelle organisasjoner, samt dine gjeldende reservasjoner. Vi bestreber oss dessuten på å gjøre dette på en måte som er akseptabel og ikke overveldende for deg.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger i forbindelse med underskriftsaksjoner er GDPR artikkel 6 (1) b, som tilsier at personopplysninger kan behandles når det er nødvendig for å etterleve en avtale vi har inngått med deg om deltakelse i en underskriftsaksjon. På basis av denne avtalen overfører vi ditt navn til den myndighet eller mottaker som står oppført i aksjonen. Når overføringen skjer til en stat som ikke er omfattet av GDPR, gjennomføres overføringen til dette landet på basis av GDPR artikkel 49, hvor det følger at personopplysninger kan overføres til et slikt tredjeland når dette er nødvendig for å etterleve vår avtale med deg, jf. GDPR artikkel 49 (1) b.

Eventuelle forespørsler vi sender deg om ny støtte bygger på vår berettigede interesse i å behandle dine personopplysninger for dette formålet, jf. GDPR 6 (1) f, og hvor vår berettigede interesse veier tyngre enn personvernet til den som signerer underskriftskampanjer.

Reservasjonsmulighet

Dersom du ikke ønsker at vi skal ringe deg opp eller sende deg informasjon respekterer vi naturligvis det! Da ber vi deg sende en mail til [email protected] eller ringe oss på telefon 22 40 22 00. Oppgi ditt navn, telefonnummer/mobilnummer og/eller adresse / e-postadresse, og gi oss beskjed om at du vil reserveres mot: Telemarketing, brev-, e-post- og/eller SMS-forespørsler.

Reservasjonene gjelder da slike henvendelser fra Amnesty, og er strengere enn reservasjoner som du eventuelt legger inn i Brønnøysund. Reservasjonene vil overstyre lovregulerte anledninger vi har å kontakte deg som aktiv støttespiller.

Innhenting og lagring av personopplysninger

Det er informasjonen du selv oppgir som er grunnlag for vår databehandling. Vi vasker dine opplysninger mot offentlig register, slik at vi får registrert om du har reservert deg i Brønnøysund mot henvendelser per post eller per telefon. Vasken gjør også en kontroll av kontaktinformasjon (telefonnummer og adresse) samt fødselsdato, og henter inn dette dersom informasjonen mangler, slik at opplysningene i vårt register skal være oppdaterte og gi best mulig grunnlag for korrekte henvendelser. Fødselsdato bruker vi blant annet for å unnlate å spørre om økonomisk støtte fra de som vi vet er under 18 år.

Dersom du er fast giver, medlem, abonnerer på nyhetsbrev eller regelmessig gir gaver til Amnesty i tillegg til å signere aksjoner, vil denne informasjonen lagres samlet på deg i vårt register for din og vår oversikt. Dine personopplysninger vil lagres så lenge det er grunnlag for det iht. én eller flere av disse aktivitetene eller «kundeforholdene».

Dine personopplysninger slettes tre år etter at du signerte en aksjon, eventuelt lenger dersom du har annen relasjon til Amnesty som gir grunnlag for lengre oppbevaringstid. At personopplysningene slettes innebærer at personopplysningene vi har samlet inn og lagret om deg blir anonymisert, og deretter oppbevart i denne formen for statistikkformål.

Utlevering av personopplysninger

Når du signerer en aksjon vil ditt navn formidles til den myndighet eller mottaker som står oppført i aksjonen.

Amnesty selger eller utleverer aldri dine personopplysninger til tredjepart. Da er det alltid strengt regulert med tanke på sikkerhet, konfidensialitet og sletting slik at dine personopplysninger ikke skal komme på avveie eller brukes til andre formål.

MER OM PERSONVERN

Har du flere spørsmål om personvern? Kontakt oss gjerne!

E-post: [email protected]

Telefon: 22 40 22 00 (man-fre, 08:30-15:00)

Hilsen Amnestys medlems- og giverservice