Under ser du hvordan vi behandler dine personopplysninger når du kjøper gavekort til andre på vår nettside, for eksempel i forbindelse med morsdag, som bryllups- eller bursdagsgave, eller ved andre spesielle anledninger. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne forandre verden, og vi er takknemlige for din tillit til å få gjøre det.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE

Når du kjøper gavekortet lagres personopplysningene du oppgir for å registrere gaven i vårt system. Du mottar gavekortet på e-post på når opplysningene er registrert og betalingen gjennomført.

Amnesty mottar ikke statsstøtte og er avhengige av donasjoner fra private for å drive vårt arbeid videre, for eksempel fra personer som deg som støtter vårt arbeid. Av denne grunn kan du motta henvendelser fra oss per brev, e-post, SMS eller telefon med spørsmål om du ønsker å støtte oss ytterligere. For slike henvendelser overholder vi naturligvis Markedsføringsloven og dens bestemmelser for idéelle organisasjoner, samt dine gjeldende reservasjoner. Vi bestreber oss dessuten på å gjøre dette på en måte som er akseptabel og ikke overveldende for deg.

​Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) b når det gjelder registrering og tilsending av gavekort, og 6 (1) f for eventuelle forespørsler om ny støtte.

​RESERVASJONSMULIGHET

Dersom du ikke ønsker at vi skal ringe deg opp eller sende deg informasjon respekterer vi naturligvis det! Da ber vi deg sende en mail til [email protected] eller ringe oss på telefon 22 40 22 00. Oppgi ditt navn, telefonnummer/mobilnummer og/eller adresse / e-postadresse, og gi oss beskjed om at du vil reserveres mot: Telemarketing, brev-, e-post- og/eller SMS-forespørsler.

Reservasjonene gjelder da slike henvendelser fra Amnesty, og er strengere enn reservasjoner som du eventuelt legger inn i Brønnøysund. Reservasjonene vil overstyre lovregulerte anledninger vi har å kontakte deg som aktiv støttespiller.

INNHENTING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Det er informasjonen du selv oppgir som er grunnlag for vår databehandling. Vi vasker dine opplysninger mot offentlig register, slik at vi får registrert om du har reservert deg i Brønnøysund mot henvendelser per post eller per telefon. Vasken gjør også en kontroll av kontaktinformasjon (telefonnummer og adresse) samt fødselsdato, og henter inn dette dersom informasjonen mangler, slik at opplysningene i vårt register skal være oppdaterte og gi best mulig grunnlag for korrekte henvendelser. Fødselsdato bruker vi blant annet for å unnlate å spørre om økonomisk støtte fra de som vi vet er under 18 år.

Dersom du er fast giver, medlem, abonnerer på nyhetsbrev eller regelmessig gir gaver til Amnesty i tillegg til å kjøpe gavekort, vil denne informasjonen lagres samlet på deg i vårt register for din og vår oversikt. Dine personopplysninger vil lagres så lenge det er grunnlag for det iht. én eller flere av disse aktivitetene eller «kundeforholdene».

Dine personopplysninger vil lagres i fem regnskapsår etter siste gave, som dokumentasjon og i henhold til bokføringsloven. Deretter blir opplysningene automatisk anonymisert og oppbevart for statistikk. 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Samlet beløp for din støtte vil hvert år innberettes til skattemyndighetene sammen med de nødvendige personopplysninger, slik at du kan få skattefradrag på selvangivelsen for dine gaver til Amnesty dersom de overstiger 500 kr pr år. Dette forutsetter at du har samtykket til det gjennom å oppgi ditt fødselsnummer.  

Amnesty selger eller utleverer aldri dine personopplysninger til tredjepart. Av og til må vi bruke underleverandører, f.eks. i forbindelse med utsendelser. Da er det alltid strengt regulert med tanke på sikkerhet, konfidensialitet og sletting slik at dine personopplysninger ikke skal komme på avveie eller brukes til andre formål. 

For mer informasjon om innsyn, sletting, portering og hvordan du kan klage eller protestere mot behandling, les mer om personvern i Amnesty her.

Har du flere spørsmål om personvern? Kontakt oss gjerne!

E-post: [email protected]

Telefon: 22 40 22 00 (man-fre, 08:30-15:00)

Hilsen Amnestys medlems- og giverservice