Bilde
AKSJON

Usbekistan: Torturert og dømt for spionasje

Aksjonen er avsluttet

16 579 signerte denne aksjonen

Del    
Erkin Musaev, FN-ansatt og tidligere ansatt i Forsvarsdepartementet, ble feilaktig anklaget for spionasje. Krev at han løslates!
Publisert: 11. Jan 2016, kl. 15:29 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
August 2017: Fantastiske nyheter! Etter 11 år i straffekoloni er Erkin Musaev endelig løslatt! Les mer under oppdateringer.

Dette er saken:

Erkin ble torturert og deretter dømt til 20 års fengsel etter en rekke urettferdige rettssaker.

Erkin Musaev jobbet for FNs utviklingsprogram (UNDP) i Usbekistan da han ble arrestert i januar 2006. Etter tre urettferdige rettssaker ble han dømt til totalt 20 års fengsel for politisk motiverte anklager om forræderi og misbruk av stillingen hans. Hans familie hevder at tilståelsen ble tvunget fram gjennom bruk av tortur. Det har ikke blitt utført noen etterforskning av påstandene om at han ble torturert i varetekt, til tross for at Erkin, hans familie og hans advokat har sendt flere klager til myndighetene.

I mars 2012 konkluderte FNs menneskerettighetskomité at Erkin Musaevs rettigheter var blitt krenket i henhold til artikkel 7 (forbud mot tortur), artikkel 9 (rett til frihet og personlig sikkerhet) og artikkel 14 (rettferdig rettergang) i FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter (ICCPR).

Anklaget for spionasje
I 2004, etter å ha jobbet et tiår i Forsvarsdepartementet startet Erkin Musaev å jobbe i NATO. Han tok senere en jobb med FNs utviklingsprogram (UNDP). I januar 2006 ble han anholdt på flyplassen i Tasjkent på vei til en FN-konferanse i Bishkek, Kirgisistan. Erkin Musaev har fortalt familien sin at han ble pågrepet av tjenestemenn fra National Security Service (SNB). Først ble han fortalt at de hadde funnet narkotika i bagasjen hans, og truet med å arrestere ham for narkotikasmugling. Senere endret de historien sin og hevdet å ha funnet en fil med gradert informasjon, og anklaget ham for spionasje.

Etter fengslingen ble han angivelig avhørt i ti dager, og i denne tiden ble han nektet retten til å ha kontakt med slektninger og hadde ikke tilgang til advokat. I tillegg ble han utsatt for psykologiske trusler da hans forhørsledere fortalte ham at han ville bli tiltalt for involvering med narkotikahandel eller islamistiske terrorceller hvis han ikke innrømmet spionasje. Erkin har uttalt at dette ble etterfulgt av en måned med juling på dagtid, avhør om natten og gjentatte trusler mot familien hans.

Torturert i varetekt
Erkin Musaev ble tiltalt og dømt for spionasje for et uidentifisert NATO-medlemsland og for å ha misbrukt FNs penger. Han ble dømt til fengselsstraffer på henholdsvis seks, femten og tjue år etter tre urettferdige rettssaker i juni og juli 2006 og september 2007. Alle tre domstolene godtok tilståelser innhentet gjennom tortur som bevis, og avviste klager fra Erkin Musaev og hans advokat om at han ble torturert i varetekt.

Erkin Musaev soner dommen i en straffekoloni i Navoi-regionen, nordvest i Usbekistan. Han har behov for kvalifisert medisinsk behandling etter at han fikk en traumatisk hjerneskade i varetekt, som han ikke får tilgang til i fengsel. Siden 2009 har Erkin Musaev blitt satt i en straffecelle minst tre ganger for påståtte brudd på fengselsreglene. Straffecellene har blitt beskrevet av tidligere fanger som små rom, ofte uten vindu, som er laget av betong, uten oppvarming, naturlig lys eller ventilasjon, og med en seng som er for liten for en voksen mann.

Amnesty International krever at:
  • Erkin Musaev løslates, da gjentatte oppfordringer om en ny rettferdig rettergang har blitt ignorert i løpet av de siste åtte årene.
  • Det settes i gang en rask, upartisk og effektiv etterforskning av påstandene om at Erkin Musaev ble torturert i varetekt.
  • Politifolkene og andre statlige aktører blir stilt ansvarlig for torturen og den dårlige behandling av Erkin Musaev.
Signaturene sendes til riksadvokaten i Usbekistan, Ihtior Abdullaev.

Det DU kan gjøre:
  • Signér aksjonen!
  • Hjelp oss å spre saken - Del aksjonen på Facebook og på Twitter
  • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen!


FØLGENDE ARTIKKEL FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Oppdateringer

22.08.2017:
Den 10. august ble familien til Erkin Musaev invitert til statsadvokatens kontor. Der ble de fortalt at Erkin Musaev hadde blitt løslatt fra fengsel etter ordre fra presidenten. Musaev er nå hjemme med familien. Han sender en stor takk til alle Amnestys aktivister. - Dette er en stor seier, som ikke hadde vært mulig uten dere, sier han. Han forteller at myndighetene holdt tilbake alle solidaritetsbrevene som ble skrevet til ham i forbindelse med Amnestys Skriv for liv-kampanje i 2014. - Jeg følte likevel støtten, sier han. Erkin Musaev forteller hvordan han ble behandlet på en bedre måte i straffekolonien etter at solidaritetsbrevene begynte å strømme inn. Han ble blant annet overført til lettere straffarbeid. - Dette bringer håp og styrke til andre samvittighetsfanger og deres familier, sier Musaev.

Bakgrunn

I 2005 sendte Usbekistan tropper inn i byen Andijan og massakrerte hundrevis av demonstranter. Etter omfattende internasjonal kritikk av drapene i Andijan, spesielt fra USA, EU, FN og OSSE, samt ileggelse av sanksjoner fra EU, utestengte usbekiske myndigheter europeiske medlemmer av NATO fra å bruke usbekisk luftrom for å få tilgang til Afghanistan. Myndighetene krevde også tilbaketrekking av amerikanske tropper fra usbekisk territorium som USA hadde leid som en del av den USA-ledede «krigen mot terror». FNs Høykommissæren for menneskerettigheter ble nektet innreise til landet.

Statsadvokatens kontor begynte å åpne straffesaker mot en rekke tjenestemenn- og personer som hadde jobbet med eller hadde blitt assosiert med det amerikanske militæret, NATO-operasjoner i Usbekistan og andre internasjonale organisasjoner, inkludert FN. Dusinvis av tjenestemenn og tidligere tjenestemenn fra Forsvarsdepartementet ble dømt for alvorlige forbrytelser, inkludert bedrageri, forræderi, misbruk av stillingen og dømt til lange fengselsstraffer etter urettferdige rettssaker, Erkin Musaev var blant dem.


Erkin Musaev.


BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!

Prosecutor General Ihtior Abdullaev

Prosecutor General’s Office of Uzbekistan

ul. Gulyamova 66

Tashkent 700047

Uzbekistan

 


Dear Prosecutor General,

I am extremely concerned about the case of Erkin Musaev, a former Ministry of Defence official, who was working for the UN Development Programme (UNDP) in Uzbekistan when he was detained in January 2006. He was sentenced to a total of 20 years’ imprisonment on politically motivated charges of treason and abuse of office following three separate unfair trials in 2006 and 2007.

His family claim that he was tortured to force him to confess. No effective investigation has taken place into allegations that he was tortured in detention despite numerous complaints submitted to the authorities by Erkin Musaev, his lawyer and his family.

In March 2012 the UN Human Rights Committee concluded that Erkin Musaev’s rights under Article 7 (prohibition of torture), Article 9 (right to liberty and security of person) and Article 14 (fair trial guarantees) of the International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR) had been violated.

Erkin Musaev was detained at Tashkent airport on his way to a UN conference in Bishkek, Kyrgyzstan. Erkin Musaev told his family that he was detained by officers from the National Security Service (SNB); first these officers told him they had found drugs in his bag, and threatened to arrest him for drug trafficking. They then changed their story, claiming instead to have found a disc in his bag containing classified information, and accusing him of espionage. Erkin Musaev has maintained that the disc was planted in his bag by the SNB officers.

Following his detention he was reportedly questioned for ten days, during which time he was denied the right to contact relatives and had no access to a lawyer. In addition, he was subjected to psychological intimidation when his interrogators told him he would be prosecuted for involvement with drug trafficking or with Islamist terrorist cells if he did not confess to espionage. Erkin has stated that this was followed by a month of day-time beatings, night-time interrogations, and threats against his family.

I call on you to:

  • Release Erkin Musaev on the grounds that repeated calls for a fair retrial in his case have gone unheeded for eight years.
  • Carry out a prompt, impartial and effective investigation into the allegations that Erkin Musaev was tortured in custody.
  • Ensure that any police officers or other state actors found responsible for torturing and ill-treating Erkin Musaev are brought to justice.Thank you for your attention to this serious matter.

Sincerely,