Bilde
AKSJON

USA: Krev at Obama benåder Snowden

Aksjonen er avsluttet

Del    
Edward Snowden varslet om menneskerettighetsbrudd, og satte i gang en global debatt om masseovervåking. Nå står han i fare for å bli fengslet i flere tiår.

 
Publisert: 16. sep 2016, kl. 13:23 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Edward Snowden er en menneskerettighetsforkjemper, som bør få anerkjennelse for sitt arbeid for å beskytte og forsvare menneskerettighetene til amerikanske borgere og enkeltpersoner over hele verden.

Dette er saken:
Den 20. mai 2013 forlot Edward Snowden, en ekstern leverandør for det amerikanske National Security Agency (NSA), sitt hjem på Hawaii med en rekke hemmelighetsstemplede NSA-dokumenter. Snowden reiste til Hong Kong der han ga dokumentene til journalister, og dermed avslørte omfattende overvåkningsprogrammer drevet av NSA og det britiske Government Communications Headquarters (GCHQ). I tillegg var den såkalte Five Eyes-alliansen, en hemmelig allianse for spionasje og etterretnings-delingsavtaler mellom Australia, USA, Canada, New Zealand og Storbritannia, involvert i overvåkingen.

Overvåkningsprogrammene spionerer på det meste av verdens digitale kommunikasjon og hindrer folks rett til privatliv.

Snowden hevdet den gang at hans "eneste motiv" for å lekke dokumentene var "å informere offentligheten om det som er gjort i deres navn og det som er gjort mot dem". Som svar stemplet den amerikanske regjeringen ham en «forræder» som hadde betydelig skadet nasjonale sikkerhetsinteresser.

14. juni 2013 siktet det amerikanske justisdepartementet Snowden for brudd på loven mot spionasje, the Espionage Act, og for å ha stjålet offentlig eiendom, noe som kan straffes med opptil 30 års fengsel. Loven innebærer blant annet at Snowden ikke får mulighet til å forsvare seg med at varslingen var nødvendig, og at han handlet i offentlighetens interesse.

USA krevde så Snowden utlevert fra Hong Kong, noe som førte til at han flyktet videre og landet i Russland. Der ble han sittende fast i transitt i flere uker på flyplassen i Moskva fordi det amerikanske utenriksdepartementet hadde inndratt passet hans, før han tilslutt ble innvilget midlertidig rett til å bli i Russland. Nå har Snowden fått innvilget oppholdstillatelse i Russland frem til august 2017.

Snowden er en varsler
Amnesty International mener at ingen skal bli tiltalt for å informere om brudd på menneskerettighetene. Ytringsfriheten og allmennhetens rett til informasjon krever at personer som har avdekket informasjon av offentlig interesse, blant annet ved å avsløre brudd på menneskerettighetene, ikke skal straffeforfølges.

Snowden er en varsler. Han står bak avsløringer av enorm offentlig interesse både i USA og ellers i verden og har satt retten til privatliv på dagsorden. Amerikanske myndigheter har anerkjent viktigheten av Snowdens avsløringer og, som en direkte konsekvens, gjennomført lovendringer for å forbedre vernet om amerikanernes privatliv. Allikevel insisterer den amerikanske regjeringen på å straffeforfølge Edward Snowden.

Amnesty International krever at:
  • President Obama benåder Edward Snowden som en anerkjennelse av hans arbeid for allmennhetens interesse, for å beskytte og forsvare menneskerettighetene til amerikanske borgere og enkeltpersoner over hele verden.
Signaturene sendes til President Obama.

Det DU kan gjøre:
  • Signér aksjonen!
  • Hjelp oss å spre saken - Del aksjonen på Facebook og på Twitter
  • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolenFØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.
  • Artikkel 10:Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.
  • Artikkel 11. 1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.
  • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Oppdateringer

17.02.2017
Edward Snowden har sendt Amnesty et brev der han takker alle som har støttet ham. Les hele brevet fra Edward Snowden her.

13.01.2017
I dag er det felles overlevering av appell til Barack Obama. På verdensbasis har totalt 1 101 252 personer signert kravet om at Obama skal benåde Edward Snowdens! Det er helt fantastisk! Mennesker fra 110 ulike land har deltatt i aksjonen.

06.01.2017
Aksjonen for Edward Snowden er nå stengt og vi har postlagt de siste signaturene til President Obama i dag. Til sammen har 30 801 personer signert aksjonen i Norge. Tusen takk til alle som har engasjert seg!

21.12.2016
I dag har vi sendt 251 solidaritetsbrev til Edward Snowden. Brevene sendes via Amnesty i London som skal overlevere brevene til ham personlig i januar. Vi vet at slike støtteerklæringer betyr enormt mye for den som mottar disse. Kortene, tegningene og brevene er laget av barn, ungdom og voksne over hele landet i forbindelse med ulike Skriv for liv arrangement. Vi har fått inn fantastisk mye fint. Tusen takk!

15.12.2016
I dag har vi sendt 26 512 signaturer til President Obama.

18.11.2016
I dag skulle Edward Snowden ha blitt tildelt Ossietzky prisen til Norsk PEN. Ettersom det ikke er trygt for ham å komme til Norge er prisen utsatt og Norsk PEN har et alternativt arrangement på Litteraturhuset hvor Snowden skal delta live i samtale fra Moskva.

15.11.2016
I dag sendte vi av gårde den første konvolutten med signaturer til president Obama. 1651 signaturer ble sendt i denne omgang. Vi kommer til å sende signaturene porsjonsvis i tiden fremover for å skape en jevn storm av oppmerksomhet rundt saken til Edward Snowden.

07.11.2016
Fredag 4. november startet vi landsmøtet vårt med direkteoverført videosamtale med Edward Snowden. Les og se mer her

Bakgrunn

Snowdens første jobb for NSA var som sikkerhetsvakt for et av etatens hemmelige anlegg ved universitetet i Maryland i 2005. Etter dette jobbet han med IT-sikkerhet i the Central Intelligence Agency (CIA). Til tross for hans manglende formelle kompetanse, er det sagt at hans særs gode datakunnskaper tillot ham å stige raskt i gradene i etterretningen. I 2007 ble han gitt en diplomatpost for CIA i Genève i Sveits.
Edward Snowden fortalte avisen the Guardian: "Mye av det jeg så i Genève gjorde meg desillusjonert, som hvordan mine myndigheter jobber, og hvilken innflytelse de har på verden. Jeg innså at jeg var en del av noe som gjorde langt mer skade enn godt».
Snowden sa han hadde vurdert å varlse offentligheten tidligere, men ventet for å se om president Barack Obamas valgseier i 2008 ville endre den amerikanske tilnærmingen. "[Obama] fortsatte med politikken til sin forgjenger," sa han.
Snowden forlot CIA i 2009 og begynte å jobbe i NSA som ansatt i ulike eksterne leverandørselskaper, inkludert hos konsulentgiganten Booz Allen hvor han jobbet i mai 2013 på NSAs base i Hawaii.


BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
​Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!
President Barack Obama

The White House

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

USA 

Dear President Obama

When Edward Snowden shared US intelligence documents with journalists in 2013, he did so because he believed that the government and citizens of his country – and the world – needed to confront the truth. That truth was the existence of a global mass surveillance system deployed by governments to spy on our personal communications, including private emails, phone locations, web histories and more.

In choosing to share this information, Edward Snowden prompted a global debate, that spurred legislative reform and helped to protect our privacy. For the first time in nearly 40 years, the USA passed laws to restrict government surveillance. Globally, technology companies including Apple and WhatsApp, are now doing more to protect our personal information.

None of this would have happened without Edward Snowden. Former US Attorney General Eric Holder admitted that Snowden “performed a public service”. Even you, Mr. President, have said that this debate about surveillance “will make us stronger”. And yet, Edward Snowden still faces decades in prison under laws that equate whistleblowing in the public interest with selling secrets to enemies of the USA.

I am confident that history will remember Edward Snowden for the reforms he helped bring about. But there is no need to wait for history’s judgement.

President Obama, I call on you to pardon Edward Snowden, a whistleblower who acted solely in the public interest.

Yours sincerely,