Bilde
AKSJON: USA

Haster: Stå opp for retten til abort i USA!

Signer aksjonen under:

Delstatene i USA må beskytte kvinners og jenters rett til trygg og lovlig abort! Se brevet vi sender

99 849 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Nå står delstater i USA fritt frem til å stramme inn abortlovene sine. Legg press på guvernørene: Hver delstat må beskytte retten til trygg og lovlig abort nå!
Publisert: 10. jun 2022, kl. 11:21 | Sist oppdatert: 13. okt 2022, kl. 08:42

24. juni skjedde det utenkelige. USA høyesterett bestemte at retten til trygg og lovlig abort ikke lenger har et vern i grunnloven.

Dermed er det opp til hver enkelt delstat i USA å fastsette sin egen abortlovgivning.

Halvparten av statene i USA har allerede varslet at de ønsker å innføre strenge begrensninger på retten til trygg og lovlig abort:

  • 22 delstater vil innføre strengere abortlover nå som Roe v. Wade har falt.

  • I tillegg er 4 delstater i prosess for å stramme inn sine abortlover.

  • Det er fare for at flere delstater vil følge etter.


Det er viktig å vise guvernørene i USA at verden følger med. De må ta seksuelle og reproduktive rettigheter på alvor,og beskytte retten til trygg og lovlig abort.

Signer aksjonen nå!

Dette er virkeligheten for millioner av kvinner, jenter og andre som kan bli gravide i USA akkurat nå.

Ashley (18): - Veldig skremmende

18 år gamle Ashley (bildet) studerer ved University of Texas i Austin. Etter at Texas innførte USAs strengeste abortlov i september 2021, ble hun bekymret.

Den nye loven forbyr abort etter sjette svangerskapsuke. Det er så tidlig i svangerskapet at mange kvinner ikke engang er klar over at de er gravide.

Ashley forteller at hun og vennene hennes har reagert kraftig på den absurde abortloven, men at de frykter å prate høyt om det.

Hvis vi tar abort anses det som ulovlig. Konsekvensene av det er veldig, veldig skremmende.

Ashley (18), student i Austin, Texas.

Må legge press på hver delstat

Nå er det opp til den enkelte delstat å regulere retten til abort.

26 stater – mer enn halvparten av alle statene - står klare til å helt eller delvis forby retten til trygg og lovlig abort.

Ved å henvende oss direkte til guvernørene i delstatene kan vi påvirke de som sitter med nøkkelen til å sikre retten til trygg og lovlig abort.Det haster å skape et internasjonalt press - spesielt på de 26 statene som har vedtatt - eller er i ferd med å vedta - lover som helt eller delvis forbyr abort.

Samtidig er det viktig å ikke glemme de mer «liberale» statene.

En stat som er ansett som liberal, er California. Bare det siste året har det i denne delstaten blitt fremmet hele 50 forslag om å stramme inn abortrettighetene.

Over hele verden står folk nå opp for å forsvare retten til trygg og lovlig abort i USA. Ta del i dette engasjementet du også!

Hjelp oss å sikre amerikanske jenter, kvinner, og andre som kan bli gravide tilgang til trygg og lovlig abort.

Fortell guvernører over hele USA at tilgang til trygg og lovlig abort er en menneskerettighet, og at abort må være lovlig, trygt og tilgjengelig for alle – signer aksjonen!

Hva skjer med din signatur?

Amnesty International vil sende appeller til hver eneste guvernør i USA. Disse appellene vil være signert av mennesker som deg fra hele verden og bidra til å skape et internasjonalt press.

Appellene vil sendes manuelt fra Amnesty, slik at hver guvernør mottar disse signaturene.

Hver signatur teller. Bli med å legge press på guvernørene i hver eneste delstat i USA nå!

Visste du at...
Roe v. Wade:
  • I 1973 vant "Jane Roe" en sak mot staten Texas ved statsadvokat Henry Wade. Kvinnen hadde saksøkt staten Texas for å få mulighet til å ta abort.

  • Høyesterett fastslo at retten til privatliv, som er forankret i den amerikanske grunnloven, gir enhver kvinne rett til å bestemme over eget liv, og dermed rett til å selv ta beslutningen om å avbryte eller fortsette en graviditet fram til fosteret er levedyktig.

  • Denne høyesterettsdommen har lagt grunnlaget for retten til trygg og lovlig abort i USA i snart femti år.

  • Nå er denne konstitusjonelle beskyttelsen av retten til trygg og lovlig abort opphevet.
Menneskerettigheter
Om retten til trygg og lovlig abort

Hvert eneste år er det 22.000 personer som dør som et resultat av utrygg og ulovlig abort, og enda flere som skades.

Tilgang til trygg og lovlig abort er en menneskerett. Alle har rett til liv, rett til helse og rett til å være fri for vold, diskriminering og annen nedverdigende behandling.

Å tvinge noen til å gjennomføre en graviditet mot sin vilje - uansett grunn - er et brudd på disse rettighetene.

Appellen sendes til alle guvernører i USA.

Dear Governor,

I am writing to you as part of an international human rights movement of over 10 million people committed to human rights globally, and I am extremely concerned about abortion rights in your state. Following the US Supreme Court’s ruling on Roe v. Wade, abortion rights in the United States are at risk of being decimated. It’s now up to states to decide whether or not to protect the right to abortion. Without swift and meaningful action on your part and the part of your state’s legislature, people in your state are at risk of losing the freedom to decide what happens with their own bodies.

I ask you to work with your legislature to promote legislation that would fully protect the right to abortion in your state, and to support legislation that would bolster a broad range of reproductive rights for your constituents, such as access to birth control and comprehensive family planning services. I further ask you to veto any legislation that would restrict the ability of people to receive safe abortion health care services in any way, including laws that impose extreme gestational limits, prohibit access to medication abortion, or put unneccesary restrictions on abortion providers.

Make no mistake: the entire world has its eyes on the actions of the United States-- and the actions that you will take as Governor. I ask that you champion human rights in your state and protect the right to abortion and other critical sexual and reproductive health services.

Regards,