Bilde
AKSJON

Sudan: Doktor Mudawi er løslatt

Doktor Mudawi Ibrahim Adam har kjempet en årelang kamp for familier som flykter fra vold i Sudan. Han risikerte dødsstraff for sitt fredelige arbeid. Nå er han løslatt og alle anklager mot ham er droppet.
Publisert: 18. jul 2017, kl. 11:58 | Sist opdatert: 14. nov 2018, kl. 14:12
GODE NYHETER! Den 29. august ble Doktor Mudawi Ibrahim Adam løslatt og alle anklager mot ham ble droppet.

Dr. Mudawi Ibrahim Adam (61) er professor ved universitetet i Khartoum. Han har vunnet flere priser for sitt mangeårige menneskerettighetsarbeid. Dr. Mudawi har blant annet vært en viktig samarbeidspartner for Kirkens Nødhjelp i Darfur

Fengslet for sitt menneskerettighetsarbeid

Dr. Mudawi har flere ganger vært arrestert for sitt humanitære og menneskerettslige arbeid. Første gang var i 2003. Den 7. desember 2016 ble han på nytt arrestert og fengslet. Denne gangen risikerer han dødsstraff.

Et vitne har fortalt at Dr. Mudawi ble lenket fast, bundet på hender og føtter og brutalt banket opp av sikkerhetsstyrkene (NISS) i fengselet etter arrestasjonen.

Uverdige soningsforhold

Dr. Mudawi holdes nå i hovedstaden Khartoum, i et fengsel forbeholdt personer som er mistenkt for "forbrytelser mot staten". Amnesty har tidligere dokumentert forferdelige soningsforhold ved dette fengselet (State Security Prosecution Office). Det er vanlig at  25-30 personer stues sammen i en celle. Hver celle er fire ganger fem meter og mangler både ventilasjon og lys. Normalt holdes fangene i cellene 24 timer i døgnet, bare avbrutt av to toalettbesøk om dagen. Dr. Mudawi har kroniske plager med hjerte og luftveier, det er derfor knyttet bekymring til helsen hans.

Kan bli dømt til døden

Etter arrestasjonen ble Dr. Mudawi holdt i fem måneder uten tiltale eller dom. Først den 11. mai 2017 ble det tatt ut en grunnløs tiltale mot ham. Han ble tiltalt på seks punkter. Følgende to tiltalepunkter straffes med livstid eller dødsstraff: Å "undergrave det konstitusjonelle systemet" og "føre krig mot staten". Han er ellers tiltalt for "spionasje", for å være "medlem av en terrororganisasjon", for å ha "spredt falske nyheter" og for å ha "oppfordret til hat mot staten". Rettssaken til Dr. Mudawi startet 14. juni 2017.

Kollega også fengslet

Hafiz Edris Eldoma er en kollega av Dr Mudawi. Eldoma er internt fordrevet etter at han måtte flykte fra Darfur. Han ble arrestert hjemme hos Dr. Mudawi 24. november 2016 og er tiltalt for de samme seks punktene. Han skal også ha vært utsatt for mishandling i fengselet, og Amnesty jobber for løslatelse av dem begge.

Amnesty krever at sudanesiske myndigheter:
 • Umiddelbart løslater Dr. Mudawi Ibrahim Adam og Hafiz Edris Eldoma uten betingelser. 
 • Sørger for at Dr. Mudawi Ibrahim Adam og Hafiz Edris Eldoma beskyttes mot tortur og annen mishandling, og at de får tilgang til advokat og nødvendig medisinsk behandling.
 • Sørger for at det blir satt i gang en uavhengig og effektiv granskning av påstandene om at Dr. Mudawi Ibrahim Adam og Hafiz Edris Eldoma har blitt utsatt for mishandling.
Dette kan DU gjøre:
 • Signer aksjonen!
 • Hjelp oss å spre saken - del aksjonen på Facebook og på Twitter.
 • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen.
Signaturene sendes til President ​Omar Hassan Ahmad al-Bashir.


 

FØLGENDE ARTIKKEL FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN: 
 • Artikkel 3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.
 • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. 
 • Artikkel 9: Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.
 • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet.

Oppdateringer

30.08.2017
Fantastiske nyheter! Doktor Mudawi ble løslatt i går (29.08) og alle anklager mot ham ble droppet. Tusen takk til alle som signerte aksjonen!

24.08.2017
Rettssaken mot Dr. Mudawi startet 14. juni. Videre har det vært nye høringer 20. juli og igjen 16. august. Ny høringsdato er satt til 19. september. 

Advokaten Tasneem Ahmed Taha er innkalt som hovedvitne mot Dr. Mudawi. Taha er selv anklaget for sin deltagelse i et prosjekt som bistår ofre for seksuell vold i Nord Darfur. Sikkerhetsstyrkene (NISS) anklager også Dr. Mudawi for å ha støttet dette prosjektet. 

Den 8. juni ble det holdt en stille protest på universitetet i Khartoum til støtte for Dr. Mudawi. Flere diplomater var til sted under protesten, deriblant en norsk diplomat.

Bakgrunn

Dr. Mudawi Ibrahim Adam grunnla og ledet den humanitære organisasjonen Sudan Social Development Organization (SUDO). Organisasjonen bidro blant annet med humanitærhjelp til de mange hundre tusen internt fordrevne i det konfliktfylte Sudan. Organisasjonen ble stengt av myndighetene i 2009. 

Amnesty International har de siste årene dokumentert mange tilfeller av vilkårlig fengsling, tvungne forsvinninger og dødsfall i arrest i Sudan. Lovendringer har gitt de nasjonale sikkerhetsstyrkene stor frihet til å gå målrettet etter politiske motstandere, studenter, menneskerettighetsforkjempere og andre medlemmer av sivilsamfunnet. Tortur og andre former for mishandling har vært systematisk brukt i fengslene. Det er i praksis straffefrihet for torturistene. 

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
​Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!
 

Les mer på amnesty.no

President Omar Hassan Ahmad al-Bashir

Office of the President

People’s Palace

PO Box 281

Khartoum

Sudan

Your Excellency, 

I am writing to you in concern for the Sudanese human rights defender Dr Mudawi Ibrahim Adam, and his colleague, Hafiz Idris Eldoma. I am calling for their immediate and unconditional release. 

Dr. Mudawi was arrested by the NISS on 7 December 2016 while at the University of Khartoum, where he works as an engineering professor. He suffers from chronic respiratory and heart complications and has allegedly been subjected to ill-treatment while in detention.  

Hafiz Edris Eldoma, an internally displaced person from Darfur, was arrested on 24 November 2016 at Dr Mudawi’s house. He, too, has allegedly been subjected to ill-treatment during his detention.  

They are both being held at the State Security Prosecution office of Crimes Against the State, and have both been charged with six offences under the 1991 Penal Code. Among the charges brought against them are "Undermining the constitutional System and "Waging War against the State", both of which are punishable by death or life imprisonment.  

I urge the Sudanese authorities to: 

 • Immediately and unconditionally release Dr Mudawi Ibrahim Adam and Hafiz Edris Eldoma; 
 • Ensure that Dr Mudawi Ibrahim Adam and Hafiz Edris Eldoma are granted access to their lawyers, families and adequate medical treatment; 
 • Investigate allegations that Dr Mudawi Ibrahim Adam and Hafiz Edris Eldoma were subjected to ill-treatment and ensure that they are not subjected to further ill-treatment pending their release. 

Thank you for your attention to this serious matter. 

Sincerely