Bilde
AKSJON

Still forbryterne til ansvar

Aksjonen er avsluttet

15 715 signerte denne aksjonen

Tusen takk til alle som signerte. Signaturene er oversendt Riksadvokat Tor-Aksel Busch. 

Amnesty fortsetter sitt arbeid med å stanse vold mot kvinner i krig. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med dette.

 

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Fredsprisvinnerene Nadia Murad og Denis Mukwege kjemper for at de som begår seksuell vold i krig skal stilles til ansvar for sine handlinger. Vil du være med å legge press på norsk påtalemyndighet for at dette skal skje?
Publisert: 4. des 2018, kl. 14:51 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Det er sannsynlig at det også i Norge finnes mennesker som har begått seksuelle overgrep i forbindelse med krig og konflikt, uten at de blir dømt for dette.

Amnesty er enig med fredsprisvinneren Nadia Murad, som krever at alle land må gjøre mer for å etterforske og straffeforfølge voldtekt og andre former for seksuell vold i krig.

Seksuelle overgrep i krig må straffeforfølges

Stortinget vedtok i 2008 egne straffebestemmelser om folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Disse omfatter også bruken av seksuelle overgrep i krig og konflikt. Likevel ser vi at norske påtalemyndigheter ikke bruker disse bestemmelsene i straffeforfølgelsen av for eksempel nordmenn som har deltatt som IS-krigere i Syria og Irak. Det som prioriteres, er lovens terrorbestemmelser. Disse inkluderer imidlertid ikke seksuelle overgrep.

Det kan være relevante juridiske betraktninger som ligger til grunn for en slik prioritering. For eksempel kan det handle om muligheten for å få personene straffedømt, eller at de som skal etterforske har begrensede ressurser. Men Amnesty mener likevel at også de seksuelle overgrepene må straffeforfølges.

Amnestys krav til norske påtalemyndigheter er:

Etterforskningen og straffeforfølgelsen av handlinger begått i en konflikt eller krigssituasjon må også inkludere etterforskning og straffeforfølgelse av seksuell vold. Det må ikke være straffefrihet for seksualisert vold anvendt i krig og konflikt.

Vi sender signaturene til Riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Bakgrunn:

Dette er Nadia Murads historie:

Nadia Murad var 21 år da IS omringet landsbyen hennes og tok henne og 150 andre jesidikvinner til fange. Moren hennes og syv brødre ble drept. De tre månedene som fulgte var et mareritt. Nadia ble holdt som sexslave og ble voldtatt hver eneste dag. Etter tre måneder greide hun å rømme.

Nadia Murad ønsker å bruke sin historie til å kjempe for at de som begår seksuell vold i krig skal stilles til ansvar. I en tale til FN i 2015 ba hun det internasjonale samfunnet om hjelp. Med hjelp fra advokaten Amal Clooney er planen å ta saken til Den internasjonale straffedomstolen.

Angrepet på jesidiene

Jesidi-minoriteten ble utsatt for massive angrep fra IS høsten 2014. Ifølge en granskningsrapport fra 2017 ble mer enn 3000 jesidier drept – halvparten skutt, halshogd eller brent levende. De fleste drapsofrene var menn og eldre kvinner, inkludert Murads foreldre og brødre. Flere tusen jesidikvinner ble bortført til de IS-kontrolerte byene Mosul og Raqqa der de ble solgt og brukt som sexslaver.

Seksuell vold mot kvinner i krig

Seksuelle overgrep mot sivilbefolkningen er både blant de mest alvorlige og de mest vanlige krigsforbrytelser. Som oftest er massevoldtekter en spesiell kynisk og grusom del av en bevisst krigsstrategi, med målet om å spre frykt og å undergrave befolkningens vilje til å motsette seg angriperen, eller som element i etnisk rensning gjennom å gjøre kvinner av en bestemt folkegruppe gravide med barn med en annen etnisk bakgrunn.

Lurer du på hvordan Amnestys jobber med å stoppe vold mot kvinner i krig? Du kan lese mer om dette her.

Blid med å samle underskrifter:

Signaturene er sendt til riksadvokaten

I dag har vi sendt 15 685 signaturer til Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Tusen takk til alle som har signert aksjonen.

Riksadvokat
Tor-Aksel Busch
Stortorvet 2
0155 Oslo

Kjære Tor-Aksel Busch

I forbindelse med at årets fredspris går til Nadia Murad og Denis Mukwege og dermed setter søkelyset på hvordan voldtekt og andre former for seksuell vold i stort omfang anvendes som våpen i krig og konflikt, ønsker vi å understreke betydningen av at denne formen for forbrytelser etterforskes og straffes.


Vi erkjenner at det å etterforske og å innhente tilstrekkelig bevis for å holde noen strafferettslig ansvarlig for seksuell vold begått i en krig eller konfliktsituasjon kan være svært krevende.


Med hensyn til ofrene, deres lokalsamfunn, og overgriperne er det imidlertid avgjørende at disse forbrytelsene blir etterforsket og straffet. Og det handler om å styrke vår egen lovanvendelse og på sikt å forebygge disse forbrytelsene ved i praksis å vise at det ikke er straffefrihet for dette.


Stortinget vedtok i 2008 egne straffebestemmelser om folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. I straffeforfølgelsen av for eksempel nordmenn som har deltatt som IS-krigere i Syria og Irak ser vi at påtalemyndighetene ikke anvender disse bestemmelsene, men isteden anvender lovens terrorbestemmelser som ikke inkluderer seskuell vold. Vi respekterer at det er viktige juridiske betraktninger som ligger til grunn for en slik prioritering, som for eksempel muligheten for å få personene straffedømt.
Men, vi mener det er svært uheldig dersom den gjeldende prioritering fra påtalemyndighetene blir at man i enhver sammenheng der man burde kunne anvende straffebestemmelsene om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, velger å anvende terrorbestemmelsene og dermed utelukker muligheten for å straffe anvendelsen av voldtekt og andre former for seksuell vold.

Amnesty International Norge oppfordrer norske påtalemyndigheter, i sitt arbeid med å etterforske og straffeforfølge personer anklaget for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, til også å etterforske og straffe utøvelsen av voldtekt og andre former for seksuell vold.

Vennlig hilsen