Bilde
AKSJON

#SKRIVFORLIV: Tusen piskeslag for nettside

Del    
Raif Badawi grunnla nettsiden "Saudi Arabian Liberals". Det kostet ham 10 år i fengsel og tusen piskeslag. Krev at han løslates!
 
Publisert: 4. sep 2013, kl. 11:09 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Dette er saken:

Raif Badawi er dømt for å ha utfordret moral og religiøse autoriteter i Saudi-Arabia fordi han opprettet en nettside for liberal og sosial debatt. Han har kun benyttet sin ytringsfrihet.

Begrunnelsen peker på en rekke artikler på siden Raif Badawi opprettet, både andres og innlegg han selv har skrevet. Blant sakene er en artikkel om Valentine’s Day, som er forbudt i Saudi-Arabia. Han er også anklaget for å ha latterliggjort den saudiarabiske kommisjon for å fremme dyd og hindre synd, også kjent som det religiøse politiet. Nå er også Raif Badawis advokat fengslet.

NB. Aksjonen er flyttet:

Tusen takk til alle som har signert aksjonen og engasjert seg på vegne av Raif Badawi. Signaturene sendes til de saudiske myndighetene. Vi har fått bekreftet at piskingen av Raif har startet og vi har derfor laget en ny hasteaksjon hvor vi krever at piskingen stanses og at Raif Badawi frikjennes og løslates.

SIGNER AKSJONEN HER

Svak rettssikkerhet

Rettssaken startet i juni 2012 og er full av uregelmessigheter. Ifølge Badawis advokat ble saken flyttet fra en dommer til en annen som på forhånd hadde uttalt at Badawi burde tiltales for frafall fra islam. Man risikerer dødsstraff for religiøst frafall i Saudi-Arabia. Advokaten har bedt om at dommeren erklæres inhabil på grunn av uttalelsen, og at tiltalen mot Badawi frafalles.

29. juli 2013 ble Badawi dømt til 600 piskeslag og 7års fengsel av straffedomstolen i Jeddah for å ha brutt saudiarabisk informasjonsteknologisk lov og for å ha fornærmet religiøs ledelse da han opprettet og vedlikeholdt et internettforum for liberal og sosial debatt. Badawi ble dømt for å ha fornærmet religiøse symboler på Twitter og Facebook og for å ha kritisert the religiøse politiet og embetsmenn som argumenterte mot inkluderingen av kvinner i Shurarådet.

Ankedomstolen i Jeddah sendte Badawis sak videre til en straffedomstol 11. desember 2013 etter å ha opphevet dommen og straffeutmålingen fra juli 2013. Dommeren i straffedomstolen avgjorde 25. desember at hans domsstol ikke har jurisdiksjon da denne dommeren mener saken angår frafallenhet. Frafallenhet kan bare pådømmes av en høyere rettsinstans. I mai 2014 ble dommen fra uli 2013 endret til 1000 piskeslag, ti års fengsel, ti års utreiseforbud og en bot på 1 million Saudi riyals (ca. US$266.631). Utreiseforbudet rammer også Badawis kone og tre små barn som nå bor i Canada.

Amnesty International anser Raif Badawi som en samvittighetsfange, fengslet utelukkende for å benyttet seg av ytringsfriheten.

Amnesty International krever:

  • At Raif Badawi løslates umiddelbart og betingelsesløst
  • At myndighetene dropper anklagene mot Raif Badawi og frastår fra å dømme mennesker til pisking da det strider mot det totale forbudet mot tortur i internasjonal rett

Hva kan du gjøre:

Signaturene sendes til Kong Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud.
FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Artikkel 10: Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.
  • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Oppdateringer

08.01.2015
Amnesty har fått bekreftet meldinger om at saudiske myndigheter planlegger å starte piskingen av Raif Badawi etter fredagsbønnen 9. januar. Piskingen vil finne sted utenfor al-Jafali moskeen i byen Jeddah. De 1000 piskeslagene skal leveres 50 av gangen over en 20-ukers periode. Amnesty er veldig bekymret og følger situasjonen tett. Vi har sendt 11013 nye signaturer til kongen av Saudi-Arabia. Vi har også laget en ny aksjon for Raif. Den finner du her.

01.09.2014
En ankedomstol har dessverre opprettholdt dommen mot Raif Badawi. Amnesty frykter at piskingen kan starte i løpet av få uker. Dommen sier at han ikke skal få mer enn 50 piskeslag om gangen, og at det ikke skal gå mindre enn en uke mellom hver gang. Han skal piskes offentlig etter fredagsbønnen i al-Jafali-moskeen i Jeddah.
13.06.2014
Utenriksminster Børge Brende (H) svarer Trine Skei Grande (V) i Stortingets spørretime at regjeringen vil følge spesielt nøye med i saken til Raif Badawi i tiden framover. - Å følge nøye med er ikke nok. Vi samarbeider gjerne om mer, svarer Amnesty.
06.06.2014
Da Raif Badawi skulle få dommen sin bekreftet, hadde domstolen lagt til to tilleggsdommer: ti års reiseforbud og ti års forbud mot å delta i media og offentlig debatt.
07.05.2014
Vi har fått bekreftet at Raif Badawi er dømt til ti års fengsel og 1000 piskeslag.

21.01.2014
En ankedomstol i Jeddah gjennomgår nå saken til Raif Badawi. Domstolen sendte saken videre til en straffedomstol 11. desember 2013 etter å ha opphevet dommen og straffeutmålingen fra juli 2013. Dommeren i straffedomstolen avgjorde 25. desember at hans domsstol ikke har jurisdiksjon da denne dommeren mener saken angår frafallenhet, en «forbrytelse» som kan straffes med døden i Saudi Arabia. Frafallenhet kan bare pådømmes av en høyere rettsinstans. Ankedomstolen må nå bestemme hvorvidt de skal sende saken tilbake til straffedomstolen eller vurdere den selv. Badawis advokat har bedt om at han blir løslatt mens de venter på rettsavgjørelsen, men forespørselen har blitt avvist.

30.09.2013
Ambassadebesøk
Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs og seniorrådgiver Ina Tin møtte mandag 30. september den saudiarabiske ambassadøren til Norge, Mr. Khalid al-Nafisee, og overleverte en appell for Raif Badawi og kopi av de 14.987 signaturene som er sendt myndighetene i Riyadh. På møtet tok de også opp Amnestys bekymring over en negativ utvikling for ytringsfriheten i landet der mange menneskerettighetsforkjempere er fengslet i 2013. Systematisk diskriminering av kvinner og bruken av dødsstraff ble også diskutert på møtet.

30.09.2013
Amnesty International Norge har oversendt 1615 nye signaturer til Saudia-Arabias myndigheter. Totalt har vi derfor sendt 14.987 signaturer. Men vi stopper ikke med det, fortsett å aksjonere for Raif Badawi!

10.09.2013
Amnesty International Norge sendte inn 13372 signaturer til de Saudi-Arabiske myndighetene 9. september 2013. En stor takk til alle som har signert! Vi fortsetter aksjonen, og sender inn underskrifter fortløpende

04.09.2013
Vi har aksjonert for Raif Badawi tidligere, se aksjonen her.

Bakgrunn

SKRIV FOR LIV:
Raif Badawi er en av personene vi jobber med i årets Skriv for liv. Hvert år skriver tusenvis av mennesker fra hele verden brev til noen de aldri har møtt. De skriver i solidaritet til personer som har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd, og de skriver i protest til myndighetene i ulike land.

Les mer og delta på Skriv for liv her.

...Eller, send et brev med én gang!

Trykk på bildet - skriv ut og signér brevet - og send det til:

Amnesty International Norge
Postboks 702 Sentrum,
0106 Oslo
(merk tydelig på konvolutten hvem brevet er skrevet til)


BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!


BAKGRUNN
I det siste er det blitt stadig farligere å være kritiker av saudiarabiske myndigheter. Kritikere og menneskerettighetsaktivister har blitt rammet på ulike måter, både gjennom rettssaker og tiltak som forbud mot å forlate landet.

I Saudi-Arabia brukes dødsstraff mot en rekke forbrytelser, inkludert religiøst frafall. Dette strider i mot religionsfriheten som er slått fast i artikkel nummer 18 i FNs verdenserklæring for menneskerettigheter.

Amnesty International aksjonerer også for saudiarabiske Hamza Kashgari som risikerer dødsstraff for en melding han sendte på twitter.

Over hele Midtøsten og Nord-Afrika blir mennesker kneblet med arrestasjon, tortur og dødsstraff for å bruke sin ytringsfrihet. Delta i våre aksjoner for mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika. Besøk kampanjesiden her!

Bahrain: Fengslet for twitter-melding
Qatar: Fengslet for frihetsdikt
Tunisia: Fengslet for Facebook-post
Iran: Fengslet for å forsvare kvinneaktivister
Libya: Fengslet for å ha trykket sak om statlig korrupsjon
King and Prime Minister

King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud

The Custodian of the two Holy Mosques

Office of His Majesty the King

Royal court, Riyadh

Kingdom of Saudi Arabia

Your Majesty,

I am writing to you because I am very concerned about the case of Raif Badawi. In May 2014 he was jailed and charged for creating the 'Saudi Arabian Liberals' website and insulting Islam. For this he was sentenced to 10 years in prison, 1,000 lashes, a hefty fine, a 10-year travel ban, and a ban on expressing his opinion publicly through media/social media tools.

I hereby strongly urge the King of Saudi Arabia to immediately and unconditionally release Raif Badawi. He is a prisoner of conscience held solely for the peaceful exercise of his right of expression.

I further urge the King of Saudi Arabia to ensure that authorities do not carry out any punishment of flogging, which would violate the prohibition on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment in international law.

Yours sincerely,