Bilde
AKSJON

Russland: Stans forfølgelsen av Tsjerevatenko!

Aksjonen er avsluttet

Aksjonen ble avsluttet 9. august 2017, etter at Tsjerevatenko og hennes advokat fikk bekreftet at påtalemyndighetene har henlagt tiltalen på grunn av manglende bevis. Tsjerevatenko sender en stor takk og varme hilsner til alle som har støttet henne.

Del    
Valentina Tsjerevatenko er en av Russlands ledende menneskerettighetsforkjempere, men risikerer to års fengsel fordi myndighetene anklager henne for å være en "utenlandsk agent".
Publisert: 26. aug 2016, kl. 15:26 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken:
Valentina Tsjerevatenko er grunnleggeren av den frivillige organisasjonen "Women of the Don" i Novotsjerkassk i Rostov Oblast i Sørvest Russland. Organisasjonen har i mer enn 20 år jobbet med menneskerettigheter, humanitærhjelp og fredsbevarende arbeid i Russland. 

Under ransakelse av organisasjonens kontorlokaler 24. juni 2016 fikk Valentina Tsjerevatenko beskjed om at hun var mistenkt for brudd på straffelovens artikkel 330.1, fordi hun ikke har registrert organisasjonen som "utenlandsk agent". Valentina risikerer to års fengsel dersom hun blir funnet skyldig.

Hvorfor skal jeg, en som har gjort alt for landet vårt og for å minske skadene fra de gale, ineffektive beslutningene, hvorfor skal jeg kalle meg en «utenlandsk agent» i dag?
Valentina Tsjerevatenko.

Aksjonen ble avsluttet 9. august 2017, etter at Tsjerevatenko og hennes advokat fikk bekreftet at påtalemyndighetene har henlagt tiltalen på grunn av manglende bevis. Tsjerevatenko sender en stor takk og varme hilsner til alle som har støttet henne. 

Bakgrunn:
Justisdepartmentet erklærte organisasjonene "Women of the Don" og søsterorganisasjonen "Women of the Don Foundation"som "utenlandske agenter", i henholdsvis juni 2014 og oktober 2015. Organisasjonene måtte heretter merke alle sine publikasjoner med "utenlandsk agent", og oppfylle strenge krav til økonomiske rapporter og annen rapportering til myndighetene. Organisasjonene overholdt kravene de var pålagt.

I februar 2016 informerte Justisdepartementet  at "Women of the Don" var fjernet fra listen over "utenlandske agenter".

Uten nærmere forvarsel ble Valentina Tsjerevatenko  i mai 2016 ved flere anledninger innkalt til avhør av en statlig undersøkelseskommisjon som gransker mulige brudd på "utenlandsk agent-loven". I juni fikk hun beskjed om at hun var mistenkt for brudd på straffelovens artikkel 330.1, som omhandler brudd på "utenlandsk agent-loven".

Konsekvenser:
Det er første gangen at lederen for en frivillig organisasjon trues med kriminell tiltale for brudd på "utenlandsk agent-loven". Dersom Valentina Tsjerevatenko skulle bli dømt skaper det en farlig presedens for videre strafferettslig forfølgelse av menneskerettighetsforkjempere i Russland.

Amnesty International er svært bekymret over den måten russiske myndigheter mistenkeliggjør frivillige organisasjoner som ivaretar viktige samfunnsoppgaver, inkludert valgovervåking og fri rettshjelp. Dette er en trussel mot sivilsamfunnet som helhet, og undergraver retten til ytrings- og organisasjonsfrihet. Det er derfor svært viktig at det internasjonale samfunnet reagerer.

Amnesty International krever at russiske myndigheter:
 • umiddelbart stanser den strafferettslige forfølgelsen av Valentina Tsjerevatenko for brudd på loven om «utenlandske agenter».
 • stanser all trakassering av Valentina Tsjerevatenko.
 • overholder sine internasjonale forpliktelser ved å sikre at menneskerettighetsaktivister kan utføre sitt lovlige arbeid uten fare for trakassering og represalier, i tråd med FNs internasjonale resolusjon om menneskerettighetsforkjempere.
Det DU kan gjøre:
 • Signer aksjonen!
 • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
 • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter! ​

Signaturene sendes til Statsadvokaten i Rostov Oblat, Yuri Alekseevich Baranov.

MENNESKERETTIGHETER SOM BRYTES:

 • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.
 • ​Artikkel 20: Alle har rett til å delta i fredelige møter og foreninger. Ingen må bli tvunget til å tilhøre en forening (...)


Valentina Tsjerevatenko. Foto: Amnesty International
 

Oppdateringer

9. 08. 2017
Gode nyheter! I starten av august fikk Tsjerevatenko og hennes advokat bekreftet at anklagene mot henne droppes. Tsjerevatenko sender en stor takk og varme hilsner til alle som har støttet henne. 

19.06.2017
Den 2. juni ble Tsjerevatenko offisielt tiltalt for brudd på "utenlandsk agent-loven". Det er sannsynlig at rettssaken vil begynne i slutten av juni. Dersom Valentina Tsjerevatenko blir dømt risikerer hun inntil to års fengsel. En dom mot Tsjerevatenko vil være en uheldig utvikling som også åpner for straffeforfølgelse av andre ledere av frivillige organisasjoner i Russland.

24.03.2017
Den 11. mars 2017 mottok Valentina Tsjerevatenko Anna Politkovskaya-prisen for sitt enestående arbeid med krigsrammede mennesker i post-sovjetiske konfliktsoner. Prisen ble tildelt 7. oktober 2016 som markerte tiårsdagen for drapet på Anna Politkovskaya. Overrekkelse av prisen skjedde på Women of the World-festivalen i London. Les mer om prisen her.


Her mottar Tsjerevatenko Anna Politkovskaya-prisen sammen med Jineth Bedoya Lima fra Colombia.

18.11.2016
I dag har vi sendt 16 487 signaturer til Statsadvokaten i Rostov Oblat, Yuri Alekseevich Baranov, med kopi til den russiske ambassadøren ved ambassaden i Oslo. Tusen takk til alle som har signert!

I dag har Amnesty utgitt en rapport om "utenlandsk agent-loven". Mandag er det fire år siden loven trådte i kraft. Les hele rapporten her.

Bakgrunn

Ytringsfrihet under press
Putins andre presidentperiode har vært kjennetegnet av vedtak av flere nye lover som legger sterke begrensninger på retten til ytrings- , forsamlings- og organisasjonsfrihet. Blant disse lovene er "utenlandsk agent-loven", som gir myndighetene anledning til å registrere frivillige organisasjoner som mottar økonomiske bidrag fra utenlandske givere, og som deltar i uklart definert politiske aktiviteter, som «utenlandsk agent». En organisasjon er definert "utenlandsk agent" må markere dette tydelig  i sin offentlige profil, og underlegge seg et strengt rapporteringsregime. 

Sivilsamfunnet knebles
Organisasjonene frykter stempelet som ”utenlandsk agent”, fordi det undergraver deres tillitt og respekt  i det russiske samfunnet. Myndighetenes målrettede håndhevelse av "utenlandsk agent"-loven bidrar til å bringe kritiske røster i Russland til taushet. I dag har myndighetene registrert over hundre organisasjoner som "utenlandske agenter". Mange fremtredende organisasjoner har valgt å legge ned sitt arbeid. Andre har gått konkurs etter å ha blitt idømt store bøter fordi de har nektet å føye seg etter loven. Organisasjonene utsettes også for uanmeldte ransakelser og andre former for trakassering. 

Women of the Don Union er en høyt respektert organisasjon som er basert i Rostov-regionen i det sørlige Russland. Organisasjonen ble stiftet i 1993 da det var svært vanskelige forhold i Russland med stor arbeidsledighet, uteblitte lønninger og tusenvis av mennesker som ikke hadde mulighet til å forsørge seg selv og sine familier. Organisasjonen har blant annet stor kompetanse innen fredsarbeid, og har blant mye annet bidratt med psykologisk rehabilitering for soldatene og deres familier etter at krigene mot Tjetsjenia og senere Georgia skapte store arr i befolkningen. 

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
​Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!

 

Les mer på amnesty.no

Prosecutor of Rostov Region

Yuri Alekseevich Baranov

Prosecutor’s Office of Rostov Region

Per.Khalturinskiy, 101

Rostov-on-Don 344011

Russian Federation

Dear Prosecutor

I am deeply concerned about the situation for human rights defender Valentina Cherevatenko, founder and chair of the Women of the Don Union, and board member of Women of the Don Foundation for Civil Society Development.

On June 24th during a search of the organization’s office in the city of Novocherkassk, in Rostov Oblast, south-western Russia, Valentina Cherevatenko was informed that she has now been declared a suspect under Article 330.1 of the Criminal Code. She can face up to two years’ imprisonment.

Women of the Don Union has worked tirelessly for over 20 years on a range of issues, from human rights to humanitarian relief and peacebuilding, in Rostov Oblast and the neighbouring regions, including in the North Caucasus.

Women of the Don Union, and its sister organization Women of the Don Foundation for Civil Society Development, were declared “foreign agents” by the Ministry of Justice on 5 June 2014 and 27 October 2015 respectively. On February 29th, the Ministry of Justice officially removed Women of the Don from the "foreign agents" register.

I am equally concerned about how the “foreign agents law” has had a chilling effect on many organisations and civil society activists in Russia. Its aggressive implementation by the authorities has resulted in a number of prominent NGOs choosing to close down, several more facing bankruptcy for refusing to brand themselves “foreign agents” and being issued with heavy fines, and has disrupted the normal work on hundreds of NGOs across Russia.

I urge you to:

 • immediately stop all criminal proceedings against Valentina Cherevatenko for violation of the “foreign agents law”;
 • stop the harassment of Valentina Cherevatenko;
 • respect Russia’s responsibility to ensure that human rights defenders can carry out their legitimate activities free of harassment and without fear of reprisals, as set out in the UN Declaration on Human Rights Defenders.


Thank you for your attention to this serious matter.

Sincerly,