Bilde
AKSJON

Norge: Stans returene til Afghanistan!

Aksjonen er avsluttet

Del    
Norge tvangsreturnerer asylsøkere tilbake til livsfarlige forhold i Afghanistan. Signer aksjonen og be norske myndigheter om å stanse returene.
Publisert: 4. okt 2017, kl. 12:04 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
I en ny Amnesty-rapport får Norge sterk kritikk som et av landene som returnerer flest asylsøkere tilbake til livsfarlige forhold i Afghanistan. Rapporten dokumenterer hvordan returene setter folk i fare for tortur, kidnapping, død og andre grusomheter.  

FN fraråder retur til Afghanistan

FN og andre aktører fraråder sterkt å returnere asylsøkere til Afghanistan. Ifølge FN har det aldri vært flere sivile som har blitt drept i Aghanistan, og sikkerhetssituasjonen blir stadig verre. FNs sakkyndigrapporter og andre kilder, dokumenterer at konflikten i Afghanistan har blitt verre de siste to årene, og at ingen del av landet kan betraktes som trygt.

Kabul ikke trygt for retur

Norske myndigheter definerer hovedstaden Kabul som et trygt sted for returer. Men sannheten er at dette er den farligste provinsen i Afghanistan - her blir flest sivile drept og skadet.

To år gamle Farhardi skadet i bombeangrep

Oktober 2016 ble Farhadi-familien tvangsreturnert fra Norge. Måneden etter var de i nærheten av moskeen Baqir-ul-Uloom i Kabul da den ble utsatt for et bombeangrep som drepte minst 27 mennesker.

Kraften i smellet var så stort at to år gamle Subhan Farhadi falt ut av morens armer og ble skadet. Han begynte å blø fra ørene, og har fortsatt vondt, flere måneder etter angrepet.

Returnert fra Norge og drept

Sadeqa (ikke hennes virkelige navn) og familien flyktet fra Afghanistan i 2015 etter at ektemannen Hadi hadde blitt kidnappet, banket opp og sluppet fri mot løsepenger. Etter flere måneders strevsom ferd kom de til Norge, hvor de håpet å finne en trygg framtid.

Norske myndigheter avslo asylkravet deres, og de ble returnert i 2016. Noen måneder etter at de kom tilbake til Afghanistan, forsvant Sadeqas ektemann. Etter flere dager i fryktelig uvisshet kom den grusomme nyheten: Familiefaren hadde blitt drept. Sadeqa tror kidnapperne drepte ham, og lever nå i frykt for at noe skal skje med henne og barna.

Brudd på internasjonal rett

Amnesty mener at det er et klart brudd på internasjonal rett å sende asylsøkere tilbake til Aghanistan slik sikkerhetssituasjonen er nå.

Amnesty krever at:
  • Norske myndigheter umiddelbart stanser all retur av asylsøkere til Afghanistan.
Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
  • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter! ​
Signaturene sendes til statsminister Erna Solberg.

FØLGENDE MENNESKERETTIGHETER BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.  
  • Artikkel 14.1: Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot forfølgelse
  • Artikkel 25.1: Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...).
  • Artikkel 28: Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre derettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæringen.

Oppdateringer

19.01.2018
I går stemte Stortinget som forventet ned forslaget fra SV, Rødt og MDG. Les mer her.

15.01.2018

I dag har vi sendt 31 646 signaturer til statsminister Erna Solberg. Tusen takk til alle dere som har signert aksjonen! 

Denne saken har engasjert stort mange steder i verden. I brevet som ble lagt ved signaturene, har vi opplyst statsministeren om at det er samlet inn 100 000 signaturer globalt.

Vi avslutter underskriftsaksjonen. Eventuelle utviklinger i saken vil bli oppdatert her.

12.01.2018
Tirsdag 9. januar kom kommunal- og forvaltningskomiteen med sin innstilling til Stortinget vedrørende forslagene til SV, Rødt og MDG. Dessverre ble komiteens anbefaling  at ingen av de to forslagene bør vedtas.

Forslagene skal stemmes over i Stortinget 18. januar. Selv om det er lite trolig at Stortinget vil stemme mot komiteens anbefaling, fortsetter vi å løfte våre krav til norske myndigheter med fullt trykk frem mot den 18.

20.12.2017
Innstillingen fra Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite er utsatt til 9. januar. 

30.11.2017
I dag ble dessverre ankesaken til Taibeh Abbasi og familien hennes avvist av Høyesterett.  

Partiene SV, MDG og Rødt har kommet med et forslag om at det skal innføres en midlertidig stans i alle returer til Afghanistan fram til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverkog praksis i disse sakene. I tillegg har SV foreslått å gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved internflukt. Disse to forslagene skal nå behandles i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite. De vil komme med en innstilling til Stortinget tirsdag 19. desember.

17.11.2017
Tirsdag 14. november stemte Stortinget over SVs forslag om stans i alle returner til Afghanistan. Dette ble stemt ned. Arbeiderpartiet la frem et forslag om at sårbarhetskriteriet skal veie tyngre for Enslig mindreårige asylsøkere. Forslaget ble vedtatt og får tilbakevirkende kraft for alle enslige mindreårige asylsøkere (EMA) som har fått vedtak om internflukt etter 1. oktober 2016. (Internflukt betyr retur til områder i Afghanistan som norske myndigheter definerer som trygge). Returen av de såkalte oktoberbarna er derfor satt på vent inntil ny vurdering er gjennomført. Les mer her.

Den 30. november skal Stortinget og kommunalkomiteen ha en høring i de to representantforslagene som har vært diskutert i det siste. Det første er en returstans til Afghanistan, og det andre er et forslag som blant annet handler om å gjeninnføre rimelighetsvilkåret i utlendingsloven.
 

Bakgrunn


​Fra støttemarkeringen for Taibeh Abbasi i Trondheim 3. oktober. Foto: Jonas Olden

Elever i Trondheim står opp for Taibeh

Den 3. oktober deltok over 1000 elever i Trondheim på en støttemarkering for 18 år gamle Taibeh Abbasi. Taibeh Abbasi ble født av afghanske foreldre i Iran og har selv aldri bodd i Afghanistan. Hun flyktet til Norge i 2012 sammen med moren og to brødre.  I 2014 ble familiens oppholdstillatelse inndratt, men i fjor fikk de medhold av Tingretten i at det var feil. Staten anket saken, og nylig kom den endelige dommen som støtter statens beslutning om at familien skal sendes til Afghanistan. Familien og deres advokat vurderer nå å  anke saken til Høyesterett. Da venner og klassekamerater ved Thora Storm videregående skole i Trondheim fikk vite at norske myndigheter vil sende Taibeh tilbake til Afghanistan, organiserte de en støttemarkering.

Amnestys rapport

I fjor ble minst 11 418 sivile i Afghanistan drept eller skadet, og i perioden januar-juni i år er 1662 sivile drept og 3581 skadet. 

I følge afghanske myndigheter sto Norge for 32 % av alle tvangsreturene til Afghanistan i de første tre månedene av 2017. I 2016 skal Norge ha stått for 64 % av alle tvangsreturer.

Les hele rapporten: Forced back to danger (Rapporten er på engelsk)

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
​Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!
 

Les mer på amnesty.no

Statsminister Erna Solberg                                                                                                                                         

Statsministerens kontor                                                                                                                                     

Postboks 8001 Dep                                                                                                                                                     

0030 Oslo                                                                                                                                                                                     

Kjære statsminister Erna Solberg,

Jeg skriver til deg for å uttrykke min store bekymring over de mange afghanerne som sendes tilbake til Aghanistan etter å ha fått avslag på sin asylsøknad, til tross for den alvorlige sikkerhetssituasjonen i landet og de mange menneskerettighetsbruddene.

Jeg ber deg om å stanse alle returer til Aghanistan.

Sikkerhetssituasjonen i landet blir stadig verre. Tusener av sivile er blitt drept eller skadet i konflikten mellom regjeringsstyrker og opprørsgrupper som Taliban. I fjor ble minst 11 418 sivile drept eller skadet, og i perioden januar-juni i år er 1662 sivile drept og 3581 skadet.

En oversikt over 10 av provinsene i Afghanistan som FNs koordineringsorgan i Afghanistan (UNAMA) har laget, viser at ingen deler av landet er trygt. Kabul, som norske myndigheter anvender som et såkalt trygt internt fluktalternativ, er den farligste provinsen, her blir flest sivile drept og skadet av bombeeksplosjoner og selvmordsbombere.

I 2015 fikk 82% av de afghanske asylsøkerne asyl i Norge, i 2016 var det kun 30%, og ved utgangen av august i år er dette redusert til kun å utgjøre 24%. I følge Eurostat returnerte Norge 760 afghanere til Afghanistan i 2016, og i løpet av de fire første månedene i år er 172 returnert.

Hadi er en av de Norge sendte tilbake Afghanistan i 2016. Noen måneder etter returen ble han kidnappet og drept. Hans kone tror at de som drepte ham er de samme som kidnappet og mishandlet ham før de flyktet til Norge. Hun og barna våger ikke engang å besøke graven hans.

I takt med at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan blir stadig verre, dess færre afghanske asylsøkere får asyl i Norge og jo flere sendes tilbake til landet. Det kan ikke fortsette!

Vennlig hilsen