Bilde
AKSJON

Norge: Stans diskriminering av transpersoner!

Aksjonen er avsluttet

Del    
Norge bryter menneskerettighetene til transpersoner som ønsker å endre juridisk kjønn.

Tusen takk til alle som har signert aksjonen, signaturene har blitt sendt til helseminister Bent Høye. Aksjonen er nå avsluttet, men Amnesty fortsetter å kjempe for retten til endring av juridisk kjønn.
Publisert: 3. Feb 2014, kl. 16:16 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Dette er saken:

Transpersoners rettigheter ivaretas ikke i Norge.

I Amnesty-rapporten "The state decides who I am" slås det fast at prosedyrene for endring av juridisk kjønn bryter grunnleggende menneskerettigheter i Norge.

Transkjønnede personer i Norge blir tvunget til å gjennomgå psykiatriske tester, hormonbehandling og kirurgiske inngrep inkludert irreversibel sterilisering før de får lov til å endre juridisk kjønn. Godkjenningsprosessen kan ta over ti år.

Transpersoner blir dermed tvunget til å ta umulige valg. De må enten akseptere å gjennomgå psykiatrisk og medisinsk behandling beordret av myndighetene, eller leve med kjønnet de ble tildelt ved fødselen selv om det strider mot deres identitet og utseende.

Betingelsene for endring av juridisk kjønn i Norge er fastsatt gjennom en administrativ prosedyre etablert på 1970-tallet som setter helsepersonell i sentrum for beslutningsprosessen.

Amnesty krever:

  • Norske myndigheter må snarest etablere en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre som sikrer transkjønnede personer muligheten til en juridisk anerkjennelse av sitt kjønn som er i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet.
  • Norske myndigheter må sikre at transkjønnet identitet blir fjernet fra den nasjonale klassifiseringen av psykiske lidelser, og at transkjønnede personer som ønsker å endre juridisk kjønn kan gjøre det uten å måtte gå gjennom psykiatriske tester og uten å måtte ha en psykiatrisk diagnose.

Det du kan gjøre:

  • Signer aksjonen slik at vi får flest mulig underskrifter på brevet til helseminister Bent Høie.
  • Print ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter. Del aksjonen gjerne på sosiale medier, på skolen eller på jobben.
  • Skap oppmerksomhet om transpersoners situasjon i media, feks ved å sende leserbrev til din lokalavis.
  • Ta kontakt med politiske partier der du bor, og be dem om å ta opp transkjønnede personers rett til å endre juridisk kjønn. Du kan gjerne printe ut og oversende Amnestys rapport.
  • Fortell andre hva du har gjort i kommentarfeltet.

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:

  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.*
  • Artikkel 12: Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.
*Amnesty International anser valget mellom kirurgisk inngrep eller daglig diskriminering som umenneskelig behandling.

Bakgrunn


BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftsliste og ta den med på jobb eller skole!


BAKGRUNN
Amnesty Internationals rapport, The states decides who I am: lack of gender recognition for transgender people in Europe, fokuserer på syv europeiske land. Rapporten synliggjør hvordan prosedyrene for endring av juridisk kjønn bryter grunnleggende menneskerettigheter i Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Belgia og Tyskland. I Irland finnes det for øyeblikket ingen prosedyrer overhodet, selv om lovgivning på området er planlagt.

Les det sterke blogginnlegget til Heidi Kraft: Min transkjønnede sønns venteværelse

Hvorfor er juridisk kjønn viktig?
Anerkjennelse av juridisk kjønn er avgjørende for å kunne ivareta transpersoners menneskerettigheter. Transkjønnede personer står i fare for å bli utsatt for omfattende diskriminering når de fremviser offentlige dokumenter som pass eller som viser navn eller kjønnsrelatert informasjon som ikke gjenspeiler deres faktiske kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Omfang
Det er anslått at det kan være så mange som 1,5 millioner transpersoner i EU.
Ifølge Helsedirektoratet er det rundt 120 personer som refereres til Rikshospitalets Seksjon for transseksualisme hvert år.
Det er ikke gjort noe anslag over det totale antallet transpersoner i Norge.
Helse- og omsorgsministerBent HøieHelse- og omsorgsdepartementetPostboks 8011 Dep0030 Oslo

 

Kjære Bent Høie

Norge bryter i dag menneskerettighetene til transpersoner som ønsker å endre juridiske kjønn.

Transpersoner kan endre juridisk kjønn bare hvis de blir diagnostisert med en psykisk lidelse, godtar å måtte gjennomgå medisinske prosedyrer som for eksempel hormonbehandlinger og operasjoner som fører til irreversible sterilisering. Godkjenningsprosessen tar flere år.

Anerkjennelse av juridisk kjønn er avgjørende for å kunne ivareta transpersoners menneskerettigheter. Transkjønnede personer står i fare for å bli utsatt for omfattende diskriminering når de fremviser offentlige dokumenter som pass eller som viser navn eller kjønnsrelatert informasjon som ikke gjenspeiler deres faktiske kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Jeg oppfordrer deg derfor til å fremme et lovforslag som snarest etablerer en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre som sikrer transpersoner muligheten til en juridisk anerkjennelse av sitt kjønn som er i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet. Denne prosedyren må fjerne krav om sterilisering og andre medisinske inngrep som i dag stilles til transpersoner som ønsker å endre juridisk kjønn.

Jeg oppfordrer deg videre til å sikre at transkjønnet identitet blir fjernet fra den nasjonale klassifiseringen av psykiske lidelser, og at transpersoner som ønsker å endre juridisk kjønn kan gjøre det uten å måtte gå gjennom psykiatriske tester og uten å måtte ha en psykiatrisk diagnose.

Med vennlig hilsen,