Bilde
AKSJON

Norge: Mennesker på flukt må få trygge og lovlige veier til Europa

Aksjonen er avsluttet

26 830 signerte denne aksjonen

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
De har overlevd krig og forfølgelse. Men de må risikere livet for å søke om beskyttelse i Europa. Krev at myndighetene gjør sitt for å hindre at flere dør på flukt til Europa.
Publisert: 4. nov 2015, kl. 13:29 | Sist oppdatert: 15. Mai 2019, kl. 13:07

Dette er saken:
I 2015 omkom eller forsvant over 3700 mennesker på flukt over havet. Allerede i 2016 har flere druknet på veien til Europa. Mandag 11. januar mistet to kvinner og et fem år gammelt barn livet da båten de satt i sank 200 meter ut fra den tyrkiske kysten. Båten var overlesset og kantret, 13 andre overlevde, hvorav en ettåring som måtte hastes til sykehus og tilstanden er kritisk.

De var syriske flyktninger. De overlevde krigen i Syria, men ikke reisen til Europa.

Den 27. august oppdaget østerriksk politi en parkert varebil hvor de fant 71 døde syriske flyktninger. De var blitt lukket inne i et lufttett kjølerom i bilen og blitt kvalt av oksygenmangel. Blant de døde var en jentebaby og tre smågutter. Flyktningene var blitt fraktet av menneskesmuglere fra Ungarn til Østerrike.

Historiene er mange. Flere kommer til å dø, fordi det ikke finnes trygge og lovlige veier til Europa for mennesker på flukt.

Gjerder, piggtråd og tåregass
Europeiske ledere er først og fremst opptatte av å holde menneskene på flukt utenfor Europa, ikke på hva som kan gjøres for å ivareta flyktningenes grunnleggende rett til å søke og til å motta beskyttelse slik det er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Det store flertallet av flyktningene som kommer til Europa kommer via Tyrkia. Hellas har derfor bygget et stort gjerde på grensen til Tyrkia for å hindre at flyktninger skal kunne ta seg over til Hellas fra Tyrkia. Også Bulgaria har satt opp gjerde på sin grense. Da må flyktningene velge sjøveien dersom de skal prøve å komme i trygghet til Europa.

De som lykkes i å komme til Europa er blitt møtt med tåregass i Ungarn, og har måttet forsere piggtrådgjerder på grensen mellom Serbia og Ungarn.

Ved å gjøre det stadig vanskeligere for flyktningene å komme til Europa dytter vi dem i armene på kyniske menneskesmuglere.

Honnør til alle de frivillige som stiller opp
Den fantastiske velviljen og dugnadsånden som flyktningene blir med møtt med av frivillige når de ankommer strendene på den greske øya Lesbos, togstasjonen i Berlin, Politiets Utlendingsenhets område på Tøyen, eller når de kommer til Kirkenes, er uvurderlig.

Honnør også til de lokale og sentrale myndigheter som nå gjør en stor innsats for å sikre mat og losji til flyktningene som kommer. I lys av den store humanitære krisen verden står overfor mener Amnesty at myndighetene burde hatt en god beredskap på plass til å møte dette, og at det ikke var noen grunn til «å bli tatt på sengen» slik regjeringen har gitt uttrykk for. Det viktigste er imidlertid at det som gjøres nå må gjøres godt.

Trygge og lovlige veier til Europa
Trygge og lovlige veier til Europa for mennesker på flukt vil bidra til at flyktningene ikke lenger vil være prisgitt menneskesmuglere og å måtte risikere livet for å kunne komme til Europa for å søke om beskyttelse.

Det vil dessuten bidra til at organiseringen og mottaket av flyktningene vil kunne foregå i langt mer ordnede og forutsigbare former enn den uoversiktlige situasjonen man i dag befinner seg i.

Amnesty anbefaler følgende konkrete tiltak:

 • Gjør det mulig for mennesker på flukt å søke om asyl ved ambassader og utestasjoner som ligger nær landet de flykter fra.
 • Gjør det lettere å få familiegjenforening, opphold på humanitært grunnlag eller å få studieopphold.
 • Gjør det mulig å reise uten visum.
Amnesty International krever at norske myndigheter sørger for at:
 • Mennesker på flukt må få trygge og lovlige veier til Europa.
Det DU kan gjøre:
 • Signer aksjonen!
 • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
 • Print ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben!
 • Les også andre forslag på hva du kan gjøre

Signaturene sendes til statsminister Erna Solberg.

FØLGENDE MENNESKERETTIGHETER BLIR BRUTT:

 • Artikkel 14.1: Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot forfølgelse
 • Artikkel 25.1: Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...).
 • Artikkel 28: Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre derettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæringen.
I september skal det holdes to viktige møter om flyktninger i forbindelse med FNs generalforsamling. Les mer her.FLYKTNINGKONVENSJONEN:
«..innrømmelse av asyl (beskyttelse) kan påføre visse land uforholdsmessig store byrder, og at en tilfredsstillende løsning av et problem, hvis internasjonale natur og omfang er anerkjent av FN, derfor ikke kan oppnås uten gjennom internasjonalt samarbeid, som uttrykker ønsket om at alle stater, i erkjennelse av flyktningproblemets sosiale og humanitære karakter, vil gjøre alt som står i deres makt for å hindre at dette problem fremkaller et spent forhold statene imellom.»

FN:
Behovet for en ansvarsfordeling for å ivareta flyktningers rettigheter er nedfelt i flere av dokumentene til FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR), deriblant The Executive Committee of the UNHCR Programme Conclusion 22 (XXXII) fra 1981 som handler om beskyttelse av asylsøkere i situasjoner med masseflukt av mennesker:

 • Masseflukt kan føre til en urettferdig stor byrde for enkelte land, og en tilfredsstillende løsning kan kun oppnås ved internasjonalt samarbeid.
 • Stater bør, innenfor rammen av internasjonal solidaritet og byrdefordeling, anvende alle nødvendige tiltak, når de blir bedt om det, til å bistå stater som har tatt imot en massestrøm av flyktninger.

Oppdateringer

07.10.2016
Total er det samlet inn 40 486 signaturer til denne aksjonen. Signaturene er overlevert Erna Solberg. Vi retter en stor takk til alle som har bidratt med signaturer! Denne aksjonen avsluttes nå og arbeidet videreføres i en ny aksjon med nye krav til den norske regjeringen. Se den nye aksjonen her.

02.06.2016
I dag overleverte vi 35 160 signaturer til statssekretæren ved statsministerens kontor. Tusen takk til alle som har signert aksjonen så langt!

Bakgrunn

#VelkommenSyria
I begynnelsen av 2015 lanserte Amnesty International sin kampanje #VelkommenSyria for å ta til orde for at Norge tar imot 10.000 syriske kvoteflyktninger for å svare på UNHCR sin oppfordring til verdenssamfunnet om å gjenbosette ti prosent av de mest sårbare syriske flyktningene som ikke kan få den beskyttelsen og hjelpen de trenger i nærområdet. Sammen med ti andre humanitære organisasjoner initierte Amnesty en nasjonal dugnad for å samle støtte til kravet om 10.000 syriske kvoteflyktninger og økt humanitært støtte i nærområdet. Flertallet av partiene på Stortinget støttet kravet. Til tross for flertall ble det endelige tallet noe lavere og stortinget gikk inn for å ta i mot 8.000 syriske kvoteflyktninger og økt humanitært støtte i nærområdet.

I forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget den 14. september, jobbet Amnestys aktivister hardt for å sette spørsmålet om bosetting av de 8.000 syriske flyktningene på dagsorden og utfordret sine kommunepolitikere til å bidra i den nasjonale dugnaden. Amnestys aktivister samlet tusenvis av signaturer til aksjonen og sendte postkort til sine lokalpolitikere.

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!

Statsministerens kontor

Erna Solberg

Postboks 8001 Dep,

0030 Oslo

Kjære Erna Solberg,Det er i dag over 25 millioner mennesker på flukt utenfor sitt eget land. Over fem millioner syrere er på flukt. Det store flertallet av disse befinner seg i Syrias naboland, hvorav 2,7 millioner er i Tyrkia. Titusener av flyktninger er strandet i Hellas i påvente av å få beskyttelse.

I 2015 omkom 3771 mennesker flukt over havet. Så langt i år har over 2800 mennesker mistet livet. Og flere kommer til å dø, fordi det ikke finnes trygge og lovlige veier til Europa for mennesker på flukt.

Kun 10% av verdens flyktninger kommer til Europa, det betyr at den store majoriteten av verdens flyktninger er det ikke Europa og Norge som tar ansvar for, men Syrias naboland og fattige afrikanske land.

Til tross for dette forsøker Europa å stenge sine grenser for flyktninger med fysiske murer, piggtrådgjerder, tåregass og voldelige grensevakter. Den norske regjeringen la frem 40 innstramningsforslag i Utlendingsloven for å gjøre det så vanskelig som mulig å søke asyl i Norge, og for å begrense rettighetene til de som har behov for beskyttelse og får opphold. I følge regjeringen ønsker de dette for at «Norge ikke å framstå som attraktivt for asylsøkere» og for at Norge skal ha «den strengeste asylpolitikken i Europa». Ved å gjøre det stadig vanskeligere for flyktningene å komme til Europa dytter vi dem i armene på kyniske menneskesmuglere.

EU har inngått en avtale med Tyrkia, som har tatt imot 2,7 millioner syriske flyktninger, der de betaler Tyrkia 3 milliarder euro for at tyrkiske myndigheter skal hindre flyktningene i å dra videre til Europa. Og EU er i forhandlinger med Libya, Sudan og Eritrea for å få til lignende avtaler.

EU og den norske regjeringens overordnete mål er å hindre mennesker på flukt i å komme til oss.

Dette er i strid med Europa og Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. I henhold til artikkel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter er det en menneskerett å kunne søke og motta beskyttelse i et annet land mot forfølgelse. I situasjoner med masseflukt av mennesker er det dessuten en internasjonal forpliktelse å bidra til en internasjonal ansvarsfordeling ved å bidra med økonomisk støtte til hjelpeprogrammer, og ved å ta imot flyktninger.

Det er nå viktig at Norge sikrer lovlige og trygge veier for mennesker på flukt. Amnesty anbefaler at norske myndigheter gjør det mulig for mennesker på flukt å søke om asyl ved ambassader og utestasjoner som ligger nær landet de flykter fra.

Amnesty ønsker også at norske myndigheter gjør det lettere å få familiegjenforening, opphold på humanitært grunnlag eller å få studieopphold.


Amnesty krever at norske myndigheter sørger for at mennesker på flukt må få trygge og lovlige veier til Europa. Dette vil også bidra til at man får bedre oversikt over flyktningene som kommer og kunne legge til rette for et godt mottak av disse.


Vennlig hilsen,