Bilde
AKSJON

NORGE: La John Jeanette få endre juridisk kjønn!

Aksjonen er avsluttet

Del    
John Jeanette Solstad Remø har alltid følt seg som en kvinne, selv om hun ble tildelt mannlig kjønn ved fødselen. Krev at hun får endre juridisk kjønn uten å måtte gjennomgå hormonbehandling og kirurgiske inngrep, inkludert irreversibel sterilisering.

06.11.2015: Vi avslutter nå underskriftsmuligheten siden endring av loven er på høring. Vi avventer endelig versjon av lovforslaget. Vi forventer at prosessen vil bli avsluttet våren 2016. Tusen takk til alle som har signert aksjonen!
Publisert: 16. jun 2014, kl. 14:16 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Transperson hele livet

John Jeanette har vært transperson i hele sitt liv. I årevis skjulte hun identiteten sin for å tilpasse seg samfunnets normer og forventninger. I oppveksten var det spesielt vanskelig å føle seg som en kvinne, men bli betraktet som en mann, uten å kunne snakke med noen om dette. Hun trodde lenge hun var den eneste som hadde det slik.

I 1986 ble hun medlem av Forbundet for transpersoner Norge (FTP-N), men det var ikke før i 2010 at hun offisielt sto frem. Hun er nå pensjonert fra jobben som statslos, og jobber for transpersoners rettigheter i flere organisasjoner.

Krav om irreversibel sterilisering

John Jeanette Solstad Remø har fått lov til å endre navnet. Privat heter hun bare Jeanette. Hun bruker navnet John Jeanette i offentlige sammenhenger for å vise at transkjønnede mennesker eksisterer.

John Jeanette ønsker også at det skal være samsvar mellom hennes kjønnsidentitet og hennes juridiske kjønn, og har søkt om å få endret sitt juridiske kjønn til kvinne. Dessverre har både Finansdepartmentet og Helse- og omsorgsdepartementet avslått søknadene hennes. Avslaget er begrunnet med at hun ikke har fulgt den etablerte prosedyren for endring av juridisk kjønn som forutsetter en psykiatrisk diagnose og obligatorisk medisinsk behandling, inkludert irreversibel sterilisering.

I alle offentlige dokumenter som eksempelvis pass og førerkort betegnes John Jeanette dermed fremdeles som mann.

Under daglig angrep

John Jeanette ønsker ikke å gjennomgå den påkrevde prosedyren for endring av juridisk kjønn, fordi hun synes at kirurgien er omfattende og at frykter hormonbehandling kan være en belastning. Hennes privatliv er dermed daglig under angrep ettersom at identitetspapirene ikke samsvarer med kjønnsidentiteten hennes.

Når jeg for eksempel går på apoteket blir jeg spurt ut av betjeningen: - Er det virkelig deg? Legitimasjonen din sier at du er mann, men du ser ut som en kvinne! Ubehagelige situasjoner skjer hver dag og jeg opplever ofte at jeg blir ropt opp med mitt mannlige navn når jeg sitter der som kvinne. Det er faktisk ganske håpløst og selv om jeg er forberedt på at det kan skje er det like frustrerende og støtende hver gang det skjer.

Amnesty International krever:

 • John Jeanette må snarest få endret sitt juridiske kjønn.
 • Norske myndigheter må fremme et lovforslag som etablerer en åpen prosedyre som sikrer transpersoners mulighet til juridisk anerkjennelse av kjønn i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet.
 • Norske myndigheter må sikre at et slikt lovforslag avskaffer steriliseringskravet og andre krav til psykiatrisk og medisinsk behandling som i dag stilles til transpersoner som ønsker å endre juridisk kjønn.
 • Norske myndigheter må sikre at transkjønnet identitet blir fjernet fra den nasjonale klassifiseringen av psykiske lidelser, og at transkjønnede personer som ønsker å endre juridisk kjønn kan gjøre det uten å måtte gå gjennom psykiatriske tester og uten å måtte ha en psykiatrisk diagnose.

Det DU kan gjøre:

 • Signér aksjonen!
 • Print ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!
 • Del aksjonen med familie, venner og bekjente via sosiale medier som Facebook og Twitter!
 • Skriv leserbrev i avisen om transpersoners rettigheter, eller skriv om det i bloggen din!
 • Delta i en Pride-parade nær deg, og aksjoner for transpersoners rettigheter!
 • Bestill postkort, og sørg for at de blir signert og sendt til helseminister Bent Høie!
 • Send ditt eget et brev til helseminister Bent Høie!
FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:
 • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.*
 • Artikkel 12: Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.
*Amnesty International anser valget mellom kirurgisk inngrep eller daglig diskriminering som umenneskelig behandling.

AI Norge.
John Jeanette. Foto: KRB/AI Norge

Oppdateringer

28.07.2015
Forslaget til loven om endring av juridisk kjønn skal opp til høring. Fristen for høringen er 15. november 2015. Les mer her.

10.04.2015
Under en pressekonferanse fredag 10. april la ekspertgruppa frem sin rapport "Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn" for helse- og omsorgsminister Bent Høie. Ekspertgruppen anbefaler en enkel og åpen prosedyre for å endre juridisk kjønn basert på den enkeltes opplevelse av egen kjønnsidentitet, uten krav om en ytterligere refleksjonsperiode. Ekspertgruppens anbefalinger er i tråd med hva Amnesty mener.

07.04.2015
Les en blogg om John Jeanettes historie her og innslag på dagsrevyen (05.04.2015) her.

20.03.2015
Uttalelsen fra ekspertkomiteen har blitt utsatt igjen til 10. april. Den ble i første omgang utsatt til 20. mars.

03.02.2015
I dag overleverte vi 15.487 underskrifter fra norske aktivister til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Tusen takk til alle som har signert. Nå er vi spente på fremlegg av ekspertkomiteens konklusjoner og anbefalinger 27. Februar, og den videre oppfølgingen av disse.

29.01.2015
John Jeanette om hva Skriv for liv har betydd for henne: "For mindre enn et år siden ville jeg ikke engang ha drømt om en slik enorm oppmerksomhet for transpersoners kamp og lidelse rundt spørsmålet om anerkjennelse av juridisk kjønn. Å få denne massive, fantastiske og varme støtten fra folk over hele verden, har virkelig gjort stor forskjell for mitt daglige liv, og forhåpentligvis også for andre transpersoner."

30.10.2014
Gode nyheter! Statsråd Vidar Helgesen har uttalt at regjeringen er villig til å endre den nåværende prosessen som krever at irreversibel sterilisering må gjennømføres før man har rett til å endre sitt juridiske kjønn. De vil etablerer en arbeidsgruppe som skal jobbe med transpersoners rettigheter. Vi fortsetter aksjonen for å sørge for at endringene blir gjort!

26.09.2014
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har svart positivt på en klage som John Jeanette presenterte den 24. april. I LDOs uttalelse konkluderer de med at avgjørelsen av Helse- og Omsorgsdepartementet om å nekte John Jeanette muligheten til å endre juridisk kjønn med mindre hun møter en rekke inngripende krav, bl.a. irreversibel sterilisering, bryter diskrimineringsloven på basis av seksuell orientering. Ombudets uttalelser er ikke juridisk bindende, men de veier tungt, og fører i mange tilfeller til endring. Det er viktig at vi nå fortsetter å legge press, slik at dette steget i riktig retning blir en realitet.

03.07.2014
Les kronikken til John Jeannette hvor hun ber Bent Høie om å rydde opp.

Bakgrunn

SKRIV FOR LIV:
John Jeanette er en personene vi jobber med i årets Skriv for liv. Hvert år skriver tusenvis av mennesker fra hele verden brev til noen de aldri har møtt. De skriver i solidaritet til personer som har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd, og de skriver i protest til myndighetene i ulike land.

Les mer og delta på Skriv for liv her.

...Eller, send et brev med én gang!

Trykk på bildet - skriv ut og signér brevet - og send det til:

Amnesty International Norge
Postboks 702 Sentrum,
0106 Oslo
(merk tydelig på konvolutten hvem brevet er skrevet til)


BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skole!

BAKGRUNN:
Transpersoner i Norge blir fortsatt tvunget til å gjennomgå psykiatriske tester, hormonbehandling og kirurgiske inngrep inkludert irreversibel sterilisering før de får lov til å endre juridisk kjønn. Godkjenningsprosessen kan ta over ti år.

Transpersoner blir dermed tvunget til å ta umulige valg. De må enten akseptere å gjennomgå psykiatrisk og medisinsk behandling beordret av myndighetene, eller leve med kjønnet de ble tildelt ved fødselen selv om det strider mot deres identitet og utseende. Betingelsene for endring av juridisk kjønn i Norge er fastsatt gjennom en administrativ prosedyre etablert på 1970-tallet som setter helsepersonell i sentrum for beslutningsprosessen.

Menneskerettigheter
Anerkjennelse av juridisk kjønn er avgjørende for å kunne ivareta transpersoners menneskerettigheter. Transkjønnede personer står i fare for å bli utsatt for omfattende diskriminering når de fremviser offentlige dokumenter som pass, eller som viser navn eller kjønnsrelatert informasjon som ikke gjenspeiler deres faktiske kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Amnesty International oppfordrer nå norske myndigheter til å etablere en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre som sikrer transkjønnede personer muligheten til en juridisk anerkjennelse av sitt kjønn som er i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet.

Lovendring i Danmark
Den 12. juni vedtok Danmark en lovendring som gir transpersoner muligheten til å endre juridisk kjønn uten sterilisering eller psykiatriske diagnoser. Les mer om den danske lovendringen her.

Diskriminering av transpersoner i Europa
Amnesty Internationals rapport, The states decides who I am: lack of gender recognition for transgender people in Europe, fokuserer på syv europeiske land. Rapporten synliggjør hvordan prosedyrene for endring av juridisk kjønn bryter grunnleggende menneskerettigheter i Finland, Frankrike, Norge, Belgia og Tyskland. I Irland finnes det for øyeblikket ingen prosedyrer overhodet, selv om lovgivning på området er planlagt.
Helse- og omsorgsminister

Bent Høie

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Kjære Bent Høie,

John Jeanette Solstad Remø ønsker det skal være samsvar mellom hennes kjønnsidentitet og hennes juridiske kjønn. Derfor søkte hun Helse- og omsorgsdepartementet i mars 2014 om å få endret juridisk kjønn. Hennes søknad ble avslått.

Anerkjennelse av juridisk kjønn er viktig for ivaretakelsen av transpersoners menneskerettigheter. Transpersoner står i fare for å bli utsatt for omfattende diskriminering når de fremviser offentlige dokumenter som ikke gjenspeiler deres faktiske kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Jeg oppfordrer deg derfor til å la John Jeannette få endre sitt juridiske kjønn, herunder kjønnsmarkører på offisielle dokumenter utstedt av staten.

Jeg oppfordrer deg videre til å fremme et lovforslag som snarest etablerer en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre som sikrer transpersoner muligheten til en juridisk anerkjennelse av kjønn i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet. Denne prosedyren må fjerne krav om sterilisering og andre medisinske inngrep som i dag stilles til transpersoner som ønsker å endre juridisk kjønn i Norge.

Jeg oppfordrer deg også til å sikre at transkjønnedes identitet blir fjernet fra den nasjonale klassifiseringen av psykiske lidelser, og at transkjønnede personer som ønsker å endre juridisk kjønn kan gjøre det uten å måtte gå gjennom psykiatriske tester og uten å måtte ha en psykiatrisk diagnose.

Med vennlig hilsen,