Bilde
AKSJON

Mexico: Kvinne torturert av marinesoldater

Aksjonen er avsluttet

Del    
Claudia Medina Tamariz ble bortført av marinesoldater og torturert og anklaget for å være medlem av en voldelig kriminell gjeng. Nå kjemper hun for at det opprettes en etterforskning av torturen hun måtte gjennomgå. 
Publisert: 24. Mar 2014, kl. 14:27 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken:
Kl. 03:00 på natten brøt marinesoldater seg inn i hjemmet til Claudia Medina i Veracruz City i Mexico. Hendene hennes ble bundet fast, hun fikk bind for øynene og ble satt i en pick-up truck som satte kurs for den lokale marinebasen.
Der ble Claudia anklaget for å være medlem av en voldelig kriminell gjeng, noe hun nektet for. Ifølge vitneforklaringen hennes fikk hun elektriske støt og ble sparket og banket opp. Etter dette ble hun satt i en stol og etterlatt i den glohete ettermiddagssolen.

Dagen etter fikk hun bind for øynene og ble overført sammen med andre fangene til statsadvokaten. Da de fjernet øyebindet så hun at mannen og svogeren hennes også hadde blitt arrestert. I avhør ble hun presset til å signere en uttalelse uten at de lot henne lese den først. Samme dag presenterte påtalemyndigheten Claudia og de andre fangene for mediene og kunngjorde arrestasjonen av farlige kriminelle tatt midt i et alvorlig lovbrudd.
En uke senere møtte hun opp i retten der hun trakk tilbake uttalelsen hun hadde blitt tvunget til å signere på, og informerte retten om behandlingen og forholdene i forvaring. Alle anklagene mot henne ble droppet, unntatt en - bære et ulovlig våpen. Claudia ble løslatt på kausjon og venter på endelig beslutning fra myndighetene.
Statsadvokaten er nødt til å gjennomføre en rask og fullverdig etterforskning av torturanklagene og sørge for at de ansvarlige stilles for retten. Etterforskningen er også nødt til å sørge for at Claudia får tilstrekkelig medisinsk evaluering i tråd med Istanbul-protokollen.
Amnesty International krever at:
 • Statsadvokaten åpner en uavhengig etterforskning av anklagene om at Claudia Medina Tamariz ble utsatt for tortur og mishandling i august 2012.
 • Etterforskningen også inkluderer resultatene av to medisinske undersøkelser utført av CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) og en lokal NGO.
 • De ansvarlige for torturen stilles for retten.
 • Claudia mottar oppreisning for behandlingen hun har gjennomgått.
 • Statsadvokaten forbedrer rammene for etterforskning av tortur ved å vurdere og reformere rettsmedisinske rutiner i samarbeid med sivilsamfunnet og uavhengige eksperter i samsvar med Istanbul-protokollen.
 • Presidenten erkjenner at tortur fortsatt er rutine i Mexico og at han forplikter seg til å stanse tortur og mishandling.
 • Riksadvokaten PGR endrer prosedyrene i offisielle rettsmedisinske undersøkelser, slik at disse er i samsvar med internasjonale standarder, og sørger for at offisielle rettsmedisinske eksperter er uavhengige av PGR.
 • Alle som hevder å ha vært utsatt for tortur får umiddelbar adgang til medisinske undersøkelser av uavhengige medisinske eksperter. Undersøkelsene skal være i tråd med internasjonale standarder og bli anerkjent som bevis i rettssaker.
Det DU kan gjøre:
Underskriftene vil bli sendt til riksadvokaten i Mexico.


FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
 • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
 • Artikkel 11.1: Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som skyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

Oppdateringer

18.01.2016
I slutten av desember 2016 kom den nasjonale menneskerettighetskommisjonen i Mexico med en uttalelse i saken til Claudia Medina. Kommisjonen bekrefter i sin uttalelse at hun har blitt utsatt for fysiske krenkelser, men det sies ikke i klar tekst at hun ble torturert. Kommisjonen bekrefter imidlertid at Claudia Medinas versjon av hendelsene er den riktige og at marinens versjon er feilaktig.
I dagene som fulgte rapporten fra kommisjonen gikk en av de nasjonale avisene ut med en svertekampanje mot Claudia Medina. Avisen hevder at hun er lederen av en narkokartell og at hun vil få utbetalt en stor sum penger som en følge av kommisjonens «feilaktige» uttalelse. Avisen som sto for denne svertekampanjen har sterke bånd til marinen.

Fare for økt straffefrihet for tortur:
Underhuset i Mexico har ferdigstilt sitt forslag til en generell torturlov. Denne versjonen har vesentlige endringer som, om den blir vedtatt, vil øke straffefriheten for torturister og undergrave rettssikkerheten for torturofre. Kongressen samles igjen 1. februar og lovforslaget skal opp til avstemning hos hele den lovgivende forsamlingen.

29.06.2016
Vi avslutter nå aksjonen til Claudia Medina. Amnesty har så langt levert over 343.000 signaturer til myndighetene i Mexico. Amnesty fortsetter å jobbe for at statsadvokaten gjennomfører en rask og fullverdig etterforskning av torturanklagene og sørge for at de ansvarlige stilles for retten. Tusen takk til alle som har signert og engasjert seg i saken til Claudia Medina!

Amnesty fortsetter å følge prosessen knyttet til implementeringen av den nye torturloven i Mexico.

I går publiserte Amnesty International en rapport som avslører at kvinner som blir arrestert i Mexico rutinemessig blir seksuelt misbrukt av politi og sikkerhetstyrker. Les mer om rapporten her.

14. 12.2015
President Enrique Peña Nieto har signert den nye loven som tar for seg tortur og et nytt lovforslag om tvungen forsvinninger. Kongressen har frem til 6. januar til å diskutere lovene, men det kommer sannsynligvis til å ta lengre tid.

04.12.2015
Gode nyheter fra Mexico! Meksikanske myndigheter har løslatt to torturofre, Adrián Vásquez og Cristel Piña, på grunn av ulovlig bevis. Amnesty har jobbet med begge sakene som en del av Stopp tortur-kampanjen. Det nytter! "Thank you very much to everyone at Amnesty. I feel very thankful, very happy. You have supported me so much and I send my best to everyone there." - Adrián Vásquez

06.09.2015
En ny torturlov skal snart presenteres for den meksikanske kongressen. Amnesty International har hatt tilgang til utkastet, som er utarbeidet ved Riksadvokatens kontor. Selv om loven inneholder en del punkter som kan anses som fremskritt, er det en del områder hvor det er mulighet for forbedring. Noen av disse punktene kan til og med undergrave målet om å bekjempe tortur i Mexico.
Hvis den ny loven blir vedtatt vil den erstatte den eksisterende lovgivningen, som har vært implementert siden 1991. Den ny loven vil gjelde på føderalt og delstatsnivå.

08.09.2015
En standard protokoll for etterforskning av påstått tortur har blitt vedtatt ved Riksadvokatenes kontor. Protokollen inkluderer flere av Amnestys anbefalinger. Det som dessverre mangler er en overvåkningsmekanisme for protokollen. Det betyr at det er liten garanti for at vedtaket faktisk blir implementert.

25.08.15
Riksadvokat Arely Gómez fortalte Amnesty at hun har pålagt et departement å konsentrer seg om å etterforske tortur påstandene i rekke saker. Ineffektivitet og manglende politisk vilje er et vanlig problem ved riksadvokatens kontor, så dette kan være et skritt fremover. Det er imidlertid vanskelig å si før vi ser at dette er å ha noen reell innvirkning på enkeltsaker. Vi oppdaterer saken fortløpende!

18.08.15

Amnesty International Mexico overleverte i dag 112,374 signaturer til riksadvokaten Arely Gomez. Underskriftene, som er samlet inn fra en rekke land, deriblant Norge. Takk til alle som har signért aksjonen!

24.04.2015
For første gang på mer enn et år var Claudia tilbake i Veracruz den 22. april for å ta del i et arrangement om seksuell tortur i Mexico, og Veracruz spesielt.Dette var en flott mulighet for Claudia å fortsette å skape synlighet rundt saken sin, samt det bredere spørsmålet om tortur i Mexico.

Den meksikanske ikke-statlige organisasjonen Centro Prodh organiserte arrangementet som en del av Breaking the silence. Together against sexual torture-kampanjen, som snakker ut mot den systematiske bruken av seksuell tortur som meksikanske kvinner ofte blir utsatt for. Claudias deltakelse understreker hennes besluttsomhet og fryktløshet ved å returnere til stedet hvor torturen fant sted, og potensielt nærmere torturistene selv. Dette er også et tegn på at hun er friere til å bevege seg rundt i landet etter at anklagene mot henne ble henlagt.

12.03.2015
En ny FN-rapport viser hvordan tortur er utbredt blant Mexicos politi og sikkerhetsstyrker. Myndighetene må løse denne avskyelige praksisen en gang for alle! Rapporten, som er skrevet av Juan E. Méndez FNs spesialrapportør på tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, ble presentert for FNs menneskerettighetsråd mandag 9. mars 2015. Den beskriver hvordan tjenestemenn i Mexico ofte ikke etterforsker torturklager og hvordan rettsmedisinske leger som jobber for regjeringen ofte ignorerer tegn på tortur. Les mer her.

06.03.2015
I forrige uke var det møte i det britiske parlamentet om den kritiske menneskerettighetssituasjonen i Mexico. Parlamentsmedlem Cathy Jamieson benyttet anledningen til å sette fokus på sakene til Claudia Medina og Miriam López, og sa at hun hadde lest om og blitt så forferdet over disse tilfellene, at hun har tatt det opp i parlamentet med Europaministeren. Jamieson sa også at 2015 blir året da meksikanske-britiske forbindelser må settes på agendaen med et større press om å integrere menneskerettigheter. Dette er et inspirerende eksempel på hvordan Amnestys aktivisme direkte har ført til en parlamentarisk debatt om tortur og tvungen forsvinning i Mexico, i tillegg til at saken er blitt tatt opp med statsråden, samt en løpende forpliktelse om oppfølging fra parlamentsmedlem Cathy Jamieson (som ikke visste noe om tortur i Mexico tidligere).

05.03.2015
Vi har oppdatert brevet med kontakinformasjonen til den nye riksadvokaten.

10.02.2015
Fantastiske nyheter! Claudia Medina har blitt frikjent på alle tiltalepunkter. Claudia sier selv:
Jeg vil gjerne takke alle Amnestymedlemmer over hele verden. Jeg ønsker også å rekke en spesiell takk mot de flere enn 300.000 menneskene som skrev protestbrev om saken min som ble levert til statsadvokaten i september. Her i Mexico begynner vi å forstå hvordan de normaliserer tortur. For eksempel er det klart for meg at mange mennesker blir torturert etter hva jeg så i den marinebasen.Jeg kommer ikke til å tillate én til kvinne blir utsatt for tortur i Mexico.

Jeg vil at de som torturerte meg skal bli straffet sånn at de ikke kan fortsette å torturere andre. Min torturrapport er nå hos statsadvokaten. Det har ikke skjedd noen fremskritt enda, men jeg kommer ikke til å gi meg.


Amnesty fortsetter å jobbe for at statsadvokaten gjennomfører en rask og fullverdig etterforskning av torturanklagene og sørge for at de ansvarlige stilles for retten.
02.02.2015
En dommer kan komme til å droppe den eneste gjenværende anklagen mot Claudia Medina denne uken. Les mer her. Riksadvokaten har, så vidt Amnesty vet, ikke gjort noen fremskritt i etterforskningen av Claudias torturklage (som vi allerede vet forekommer det ofte straffefrihet i slike saker, spesielt hvis militæret er innblandet). Det er viktig at vi fortsetter å kreve rettferdighet og oppreisning for Claudia!

30.09.2014
Amnesty International Mexico overleverte i dag hele 343,883 signaturer til statsadvokaten i Mexico City som er samlet inn fra 117 land. Takk til alle som har signért aksjonen!

05.09.2014
Les Claudias historie fortalt i hennes egne ord her.


16.09.2014
Amnesty International Norge har oversendt 21000 underskrifter til de meksikanske myndighetene. Tusen takk til alle som signerte aksjonen!

Bakgrunn

STOPP TORTUR
I mai 2014 lanserte Amnesty en verdensomspennende kampanje mot tortur. Les mer og aksjonér for å stanse tortur
amnesty.no/stopptortur. Kampanjen Stopp tortur fokuserer på tortur og annen mishandling utført av statlige tjenestemenn under alle former for forvaring. Amnesty krever at alle regjeringer får på plass og praktiserer slike beskyttelsesmekanismer mot tortur, og mener at dette er nøkkelen til løsning.


BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!


SKRIV ET SOLIDARITETSBREV!
Nå kan du skrive et personlig brev eller postkort til Claudia.
Foretrukne språk er engelsk eller spansk. Unngå religiøse budskap.

Send brevet til:
Amnesty International v/kampanjeavdelingen
P.O. Box 702 Sentrum
N - 0106 Oslo
Norge
BAKGRUNN
Tortur og mishandling tas stadig i bruk av politi og sikkerhetsstyrker i Mexico. Lovgivning som kriminaliserer bruken av tortur og mishandling blir sjeldent respektert og stadig flere overgrep blir oversett.

Bruken av tortur benektes og skjules ved at myndighetene sørger for at ofrene ikke får noen mulighet til å bevise hendelsene. Dette skjer på grunn av mangel på både etterforskning og medisinske undersøkelser i etterkant av overgrepene.

Da meksikanske myndigheter møtte i FNs menneskerettighetsråd i 2013 benektet de for bruken av tortur i Mexico slik de har gjort gjentatte ganger tidligere.

Les Amnestys rapport: Out of control - Torture and other ill-treatment in Mexico.

Istanbul-protokollen
Istanbul-protokollen er et internasjonalt rettslig dokument. Selv om det er ikke-bindende forplikter det allikevel myndigheter til å etterforske og dokumentere tilfeller av tortur. Protokollen er en rekke retningslinjer for hvordan man effektivt foretar seg rettsmedisinsk evaluering av tortur og annen grusom og nedverdigende behandling eller straff.
Les mer om Istanbul-protokollen her.
Federal Attorney General / Procuradora General de la República

Arely Gómez González

Procuradora General de la República

Procuraduría General de la República (PGR)

Reforma 211-213, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500

Mexico City, Mexico
Dear Attorney General,

I am extremely concerned about the case of Claudia Medina Tamariz, tortured and sexually assaulted by marines. On 7 August 2012 at about 3am, marines broke into Claudia Medina’s home in Veracruz City, eastern Mexico. Her hands were tied and she was blindfolded before being put in a pick-up truck and taken to the local naval base. Her mother and neighbours witnessed the detention, but marines later claimed in their evidence to the prosecutor to have arrested her in possession of firearms, with an armed gang and in a stolen car, 24 hours later than her actual detention.

According to Claudia’s testimony, while at the navy base, marines gave her electric shocks and then beat, kicked and sexually assaulted her. Initially they had threatened to rape her with a metal bar. They also spurted chilli sauce into her nose with a syringe.

The following day Claudia was transferred with a group of other detainees to the local branch of the Federal Attorney General’s Office (Procuraduría General de la República, PGR). When the blindfold was removed, she realised her husband and brother-in-law had also been arrested. A PGR forensic doctor examined her and apparently documented injuries resulting from the torture which Claudia told the doctor about. However, no action was taken and it is not clear if her allegation was recorded by the doctor.

According to Claudia a prosecutor then interrogated her and a marine pressured her into signing a statement that she wasn’t allowed to read. A public defender assigned to her by the prosecutor failed to intervene to protect her rights. Later that day, state authorities paraded Claudia and the other detainees in front of the media, announcing the arrest of a heavily armed and dangerous criminal gang caught earlier that day after an anonymous tip-off.

On 13 August 2014, when she was put before the court, she retracted the statement she had been forced to sign and informed the court about her treatment and the circumstances of her detention. All charges against her were dropped, except one - carrying an illegal weapon. Claudia was released on bail pending the outcome of judicial proceedings. In February 2015 a judge quashed the last remaining charge against Claudia Medina (carrying a weapon).

When Claudia testified in court in September 2012, she provided further details about the torture she had suffered. The judge requested the PGR to investigate the allegations but, to date, no-one has been held to account.

The PGR is yet to perform its specialist medical and psychological assessment, partly based on the UN-backed Istanbul Protocol, in order to document any physical and psychological signs of torture on Claudia.

I call on you to:
 • Carry out a full, prompt and impartial investigation into the torture suffered by Claudia Medina Tamariz, make the results public and bring those responsible to account;
 • Ensure that the investigation includes the two separate medical examinations carried out by independent forensic experts and the CNDH and avoids re-traumatizing Claudia Medina with a further examination conducted by the PGR forensic scientists, over two years after the alleged torture.

Yours sincerely,