Bilde
AKSJON: Malawi

Jaktet på for sine kroppsdeler

Aksjonen er avsluttet

Del    
Mennesker med albinisme lever i konstant frykt for å bli bortført, lemlestet og drept. Krev at myndighetene i Malawi gjør alt de kan for å få slutt på disse grufulle angrepene.
Publisert: 7. jun 2016, kl. 10:35 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Dette er saken:
Malawi opplever en urovekkende diskriminering av mennesker med albinisme, blant annet bortføringer, lemlestelser og til og med drap.

Ifølge gammel overtro har kroppsdelene til mennesker med albinisme en magisk kraft som er lykkebringende.

Minst 12 mennesker er drept og fem er forsvunnet i Malawi det siste halvannet året. Gjerningspersonene er både nære familiemedlemmer og kriminelle gjenger som selger ofrenes kroppsdeler. Sex med kvinner med albinisme skal ifølge overtroen også kurere HIV og AIDS. Angrepene får i liten grad konsekvenser for gjeringspersonene. Dette har ført til at mennesker med albinisme lever i konstant frykt for eget liv og sikkerhet.

Les mer i Amnestys nye rapport We are not animals to be hunted or killed: violence and discrimination against people with albinism in Malawi.

Liten beskyttelse av loven
Den 19. mars i fjor fordømte president Mutharika angrepene på mennesker med albinisme og krevde bedre etterforskning og beskyttelse. Selv om det er blitt domfellelse i noen få saker, der gjerningsmennene er idømt en liten bot, greier ikke myndighetene i Malawi å etterforske og straffeforfølge overgrepene i tilstrekkelig grad. Ettersom nære familiemedlemmer ofte er involvert, blir et fåtall saker anmeldt. Av 69 rapporterte saker med angrep på mennesker med albinisme, er bare fire personer straffeforfulgt. Slik malawisk lov er i dag, gir den heller ingen god beskyttelse til mennesker med albinisme.

Sosial utestenging
Albinisme er en genetisk tilstand der personer er født uten pigment i hud, øyne og hår. Misforståelser om smittsomhet fører til at mennesker med albinisme opplever å bli utestengt fra samfunnet. Mange dropper ut av skolen og lever i stor fattigdom.

Amnesty krever at myndighetene i Malawi:

 • Sørger for at mennesker med albinisme får nødvendig beskyttelse mot bortføring, tortur, mishandling og drap.
 • Etterforsker disse grove forbrytelsene og sørger for at de som står bak dømmes i tråd med internasjonale menneskerettslige forpliktelser.
 • Gir politiet nødvendige midler til å utføre synlig patruljering i de utsatte områdene.
 • Samarbeider med sørafrikanske land - spesielt Mosambik og Tanzania - for å få slutt på handelen med mennesker med albinisme og deres kroppsdeler.
 • Tar alle nødvendige grep for å få slutt på diskriminering av og fordommer mot mennesker med albinisme, blant annet ved å sørge for å øke kunnskap og bevissthet om albinisme i befolkningen.

Signaturene sendes til Malawis president, Professor Arthur Peter Mutharika.

Det DU kan gjøre:

 • Signer aksjonen!
 • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
 • Skriv ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben!

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:

 • Artikkel 2: Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse eiendom, fødsel eller annet forhold.
 • Artikkel 3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.
 • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Oppdateringer

01.11.2016
Denne aksjonen er avsluttet, men kravene videreføres i ny aksjon her. Tusen takk til alle som har signert!

Bakgrunn

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!

President of the Republic of Malawi

His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika           

Office of the President and Cabinet

Private Bag 301

Capital City       

Lilongwe 3

Malawi

Your Excellency,

I am writing to express my grave concern about the reported attacks, abductions and ritual killings of people with albinism in Malawi. People with albinism live under constant fear of threats to their lives.

I am particularly shocked by the individual cases which were mentioned in the report and the challenges they face in getting justice. Amnesty International identified 69 cases of attacks on people with albinism that occurred between January 2015 to April 2016. However only four cases have been concluded.

Malawi has an obligation under International Law to protect the right to life and security of persons. The constitution of Malawi prohibits discrimination of any persons in the enjoyment of human rights.

I am calling you to show your commitment to ending the attacks by taking all steps in your power to address violence and discrimination against people with albinism. Malawi must:

 • Adopt specific measures to protect and preserve the rights to life and security of person, and the right not to be subjected to torture or ill-treatment of people with albinism, including by providing visible policing in rural districts reporting attacks against people with albinism.
 • Investigate and bring perpetrators of these gross human rights violations to justice; in accordance with its regional and international human rights obligations.
 • Re-visit all reports of crimes against people with albinism, in particular cases of people found with human bones, with the view of establishing whether such cases may not be related to killing of people with albinism as opposed to grave robbery.
 • Seek international technical cooperation to strengthen police investigation into attacks against people with albinism.
 • Provide adequate resources to police to carry out visible patrols in areas affected by the violence with the view of preventing further attacks.
 • Cooperate with other police forces in Southern African, particularly with neighbouring countries Mozambique and Tanzania, to combat cross border trade of body parts and trafficking of people with albinism.
 • Take effective measures to eliminate all type of discrimination against persons with albinism, whether practiced by state officials/bodies or by private individuals and to accelerate educations and public awareness raising activities.


Yours Sincerely