Bilde
AKSJON

Iran: Fengslet for historie om steining

Aksjonen er avsluttet

Den 8. april 2019 ble Golrokh løslatt fra fengsel etter å ha sonet ferdig. 

Tusen takk til alle som signerte aksjonen. 

Signer flere aksjoner her

Del    
Golrokh Ebrahimi Iraee (37) er dømt til seks års fengsel for å ha skrevet en historie om den grufulle straffemetoden steining. Krev at hun løslates umiddelbart.
Publisert: 26. okt 2016, kl. 11:48 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Gå til denne aksjonen for å signere for Golrokh Iraee og ektemannen Arash Sadeghi.

Dette har skjedd:
På morgenen den 25. oktober 2016 brøt myndighetspersoner seg inn hjemme hos den iranske forfatteren og menneskerettighetsaktivisten Golrokh Ebrahimi Iraee, og tok henne med til Evin-fengselet i Teheran. Der må hun nå sone seks år i fengsel, etter at hun i 2015 ble dømt for å ha skrevet en upublisert historie om den forferdelige iranske straffemetoden steining.

Ebrahimi er dømt for å ha «fornærmet en iransk hellighet». Ebrahimis historie beskriver den følelsesmessige reaksjonen til en ung iransk kvinne etter å ha sett filmen «The Stoning of Soraya M». I fortellingen reagerer kvinnen så sterkt følelsesmessig på denne filmen at hun brenner en utgave av Koranen. Filmen det vises til i denne historien er basert på en sann historie om en ung, iransk kvinne som ble steinet til døde for utroskap.

Historien til Ebrahimi ble oppdaget av myndighetene i forbindelse med en husransakelse i september 2014, da hun og mannen ble arrestert på bakgrunn av mannens fredelig menneskerettighetsarbeid. Han soner nå en dom på 15 år.

Fikk ikke forsvare seg i retten
Etter arrestasjonen i 2014 ble Golrokh Ebrahimi anholdt over natten på et hemmelig sted før hun ble overført til Evin-fengselet i Teheran. Der ble hun varetektsfengslet i 20 dager uten tilgang til advokat. Med bind for øynene ble hun avhørt og fortalt at hun risikerte å bli henrettet for å ha fornærmet islam. Samtidig hørte hun at ektemannen ble truet i fengselscellen ved siden av. Hun har senere fortalt at hun ble slått i hodet, sparket og kvalt mens hun satt i varetekt.

Golrokh Ebrahimi ble dømt til seks års fengsel etter to korte rettssaker i mai og juli 2015 der hun verken hadde forsvarere eller fikk lov til å forsvare seg selv. Den første advokaten hun utnevnte ble presset av myndighetene til å trekke seg fra saken. Den andre advokaten ble utestengt fra rettssalen og fikk heller ikke lov til å lese igjennom sakspapirene. Da den andre rettssaken ble avholdt var Ebrahimi på sykehuset etter å ha gjennomgått en større operasjon. Rettssaken ble avholdt på tross av at hun hadde bedt om en utsettelse slik at hun selv kunne være tilstede.

Alvorlig angrep på ytringsfriheten
- Golrokh Ebrahimi Iraee er den siste i rekken av unge iranske aktivister og skribenter som rammes av myndighetenes nådeløse angrep på fredelige ytringer og kunstneriske uttrykk. Det at hun fengsles for sin fredelige motstand mot steining er en fryktelig urett og et opprørende angrep på ytringsfriheten. Det er også uttrykk for en sjokkerende støtte til den grusomme og umenneskelige straffemetode steining er, sier Magdalena Mughrabi, assisterende direktør for Amnestys arbeid i Midtøsten- og Nord-Afrika.

Amnesty International krever at:
 • Iranske myndigheter løslater Golrokh Ebrahimi Iraee umiddelbart og uten betingelser da hun er fengslet kun for å ha benyttet sin ytringsfrihet.
 • Iranske myndigheter respekterer deres internasjonale forpliktelser som nedfelt i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (Artikkel 17, 19, 21 og 22) som beskytter retten til privatliv, frie ytringer og forsamling.
 • Iranske myndigheter umiddelbart stanser bruken av steining og sørger for at denne straffemetoden avskaffes i lovverket, og at seksuell aktivitet mellom samtykkende voksne mennesker avkriminaliseres, spesielt gjennom opphevelse av artikkel 225 i den islamske straffeloven av 2013.
Det DU kan gjøre:
 • Signér aksjonen!
 • Hjelp oss å spre saken
 • Del aksjonen på Facebook og på Twitter
 • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen!
Signaturene sendes til lederen for det iranske rettsvesenet, Ayatollah Sadegh Larijani, via den iranske ambassaden i Oslo.FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
 • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Oppdateringer

06.06.2019

Den 8. april ble Golrokh løslatt fra fengsel etter å ha sonet ferdig.

26.02.2018
Både Golrokhs ektemann, Arash Sadeghi, og Atena Daemi har avsluttet sine sultestreiker. I den forbindelsee sa Daemi følgende:

Jeg avslutter sultestreiken for å holde meg i livet slik at jeg kan fortsette å være en torn i øyet på fienden​.

Golrokh har fortsatt sin sultestreik. I dagene fra 10. til 15. februar tok hun heller ikke til seg væske. Fengsels-myndighetene sier de vil flytte begge kvinnene tilbake til Evin-fengselet så snart de "ber om unskyldning for det de har gjort". Kvinnene sier at de aldri kommer til å be om unskyldning for en forbrytelse de ikke har begått.

14.02.2018
Den 24. januar Golrockh Ebrahimi Iraee og Atena Daemi (en annen fengslet menneskerettighets-forkjemper) begge flyttet fra Evin-fengselet til det beryktede Shahr-e Rey-fengselet der voldsdømte kvinner soner under umenneskelige forhold. De er begge i fare for tortur og annen mishandling. Den 27. januar påbegynte Golrockhs ektemann, Arash Sadeghi, en sultestreik for å protestere mot flyttingen av de to kvinnene til slike uverdige forhold. Siden 3. februar har også Golrokh og Atena vært i sultestreik i protest.

30.03.2017
Den 6 år lange straffen til Golrokh Irae ble redusert med 2,5 år etter en benådning i forbindelse med iransk nyttår (Nowrooz).

25.02.2017
I dag har vi sendt 9863 signaturer til Irans åndelige leder Ayatollah Sadegh Larijani med kopi til ambassadør Mohammad Hassan Habibollahzadeh ved ambassaden i Oslo. Tusen takk til alle som har signert! Det er svært viktig at vi holder presset på iranske myndigheter oppe.

26.01.2017
Søndag 22. januar ble Golrokh Ebrahimi Iraee fengslett på nytt. Hun ble plukket opp av revolusjonsgardister da hun var på vei for å besøke sin svært syke mann, Arash Sadeghi (som fortsatt nektes sykehusinnleggelse). Hun har vært på permisjon fra fengselet siden hun ble midlertidig løslatt mot kausjon 3. januar. Fengselsmyndighetene hadde lovet å forlenge permisjonen henne til høyesterett hadde gjennomgått saken hennes på nytt. Dette løftet har nå blitt brutt. Revolusjonsgarden har samtidig sørget for å trenere saken i rettssystemet ved å la være å overføre rettspapirene til høyesterett. Dette er en urovekkende utvikling.

04.01.2017
Golrokh Ebrahimi Iraee ble i går løslatt fra fengsel i fem dager mot kausjon. Ektemannen Arash Sadeghi har sultestreiket i fengselet siden 24. oktober i protest mot fengslingen av Golrockh. Helsetilstanden hans har den siste tiden vært svært dårlig. Etter løslatelsen av Golrockh har Arash avsluttet sultestreiken. Iranske myndigheter har også åpnet for at Arash kan løslates i noen dager mot at eiendom verdt tilsvarende 2,6 millioner norske kroner stilles som kausjon. Kausjonskravet er for høy til at dette er en reell mulighet.

Denne utviklingen settes i sammenheng med et enorm nasjonalt og internasjonalt press mot iranske myndigheter de siste månedene. Det er viktig at vi holder presset oppe også etter denne siste utviklingen. Dommen mot ekteparet har på ingen måte opphørt, og vi har i dag fått vite at Arash Sadeghi har blitt nektet overføring til sykehuset.

Bakgrunn

Steining som straffemetode
I sine kommentarer til den siste rapporten fra FNs generalsekretær om menneskerettighetssituasjonen i Iran, bekrefter iranske myndigheter at steining er straffen for utroskap ifølge sharialoven. Videre uttalte iranske myndigheter at denne straffen "er effektiv i å forebygge kriminalitet og beskytte moral".

Etter det Amnesty International kjenner til er minst én kvinne - Fariba Khaleghi - for tiden dømt til døden ved steining.

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
​Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!
His Excellency Ayatollah Sadegh Larijani

Head of the Judiciary 

For the care of: H.E. Mr. Majid Nili Ahmadabadi

Embassy of the Islamic Republic of Iran

Drammensveien 88 E

0244 Oslo 

Your Excellency,

I am deeply concerned about the case of Golrokh Ebrahimi Iraee. Despite the fact that no official summons has been issued, Golrokh Ebrahimi Iraee’s home was raided on the morning of October 24th 2016 by officials, who violently broke through her front door before taking her to Evin Prison in Tehran. It appears that she has been taken to the women’s ward to begin serving her six-year sentence. She has been convicted of charges including “insulting Islamic sanctities,” for writing an unpublished story about the horrific practice of stoning in Iran.

Golrokh Ebrahimi Iraee was tried and sentenced to six years`imprisonment in two brief sessions by a Revolutionary Court in Tehran. She had no legal representation at the trial. The first lawyer she appointed was put under pressure by intelligence and security officials to withdraw from the case, and the second was barred from reading her court case and representing her. She was not given the chance to speak in her own defense, because the first session was focused on her husband’s activism. At the second session she was in hospital recovering from major surgery and could not be present; she provided the court with her medical records, but her request to adjourn the hearing was rejected.

Golrokh Ebrahimi Iraee is the latest young writer and activist to be caught up in Iran’s relentless crackdown on artistic expression. Her imprisonment for peacefully voicing her opposition to stoning is a terrible injustice and an outrageous assault on freedom of expression. It is also a shocking and deeply disturbing display of support for the cruel and inhuman punishment of stoning.

I urge The Iranian authorities to:

 • Release Golrokh Ebrahimi Iraee immediately and unconditionally as she is a prisoner of conscience targeted solely for exercising her rights to freedom of expression and association;
 • Respect Iran’s international human rights obligations under Articles 17, 19, 21 and 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Iran is a state party, which protect the rights to privacy, and freedoms of expression and association;
 • Immediately cease imposing the penalty of stoning, and ensure that this penalty is abolished in law and that consensual sexual activity between adults is decriminalized, in particular by the repeal of Article 225 of the 2013 Islamic Penal Code.

Thank you for your attention to this serious matter.


Yours sincerely,