Bilde
AKSJON

India: Søstre dømt til voldtekt

Aksjonen er avsluttet

Del    
Landsbyrådet i Baghpat, Uttar Pradesh, har dømt en Dalit-kvinne og hennes tenåringssøster til å bli voldtatt. Søstrene og deres familie har flyktet fra landsbyen og er nå i Delhi. Krev at kvinnenes sikkerhet ivaretas og at myndighetene i Uttar Pradesh gjennomfører en grundig og uavhengig etterforskning av ordrene gitt av landsbyrådet. 
Publisert: 31. aug 2015, kl. 08:33 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Dette er saken:

Dømt til å straffes med voldtekt

Den 30.juli dømte det uformelle landsbyrådet i Baghpat-distriktet Dalit kvinnen Meenakshi Kumari og hennes tenåringssøster til å bli voldtatt og paradert nakne med ansiktet svartmalt. Dommen mot Dalit-søstrene kommer etter at deres bror rømte fra landsbyen med en gift kvinne fra en Jat-familie (den øverste kasten).

Uformelle landsbyråder, eller Khap panchayats, fastsetter regler for sosial oppførsel og interaksjon i landsbyen, og er kjent for å beordre bruk av grov seksuell vold mot kvinner. De har ingen konstitusjonell sanksjon og er derfor ulovlig. Likevel blir folk tvunget til å akseptere deres beslutninger grunnet trusler om sosial boikott og vold.

-I Khap ​​panchayat er avgjørelsen endelig. De hører ikke på oss. Politiet lytter ikke. Politiet sa noen kan bli drept nå, sa Sumit Kumar, broren til Meenakshi.

Khap Panchayats er dominert av rike, eldre menn fra øvre kaste. Deres beslutninger er ofte basert på holdninger som er tydelig anti-kvinnelig, anti-fattige og anti-Dalit. Kastediskriminering gjennomsyrer det indiske samfunnet og det er en manglende vilje til å ta tak i problemet.

Frykter for livet:
Meenakshi Kumari har gått til høyesterett for å søke om beskyttelse for seg og sin familie, slik at de kan vende tilbake til sitt hjem. Familien sier også at de er bekymret for sikkerheten til Jat-kvinnen som rømte med broren, og som sier at hun er gravid med hans barn. Meenakshi Kumaris far har fremlagt en klage hos National Human Rights Commission og National Commission for Scheduled Castes, med påstander om trakassering fra politiet og fra familien som tilhører den dominerende kasten.

Den 18. august beordret Høyesterett myndighetene i Uttar Pradesh til å svare på begjæringen innen 15. september.

- Etter at vi gikk til Høyesterett har landsbyboerne blitt enda mer aggressive, sa Sumit Kumar. Det er nødvendig at myndighetene i Uttar Pradesh etterforsker Dalit-søstrenes sak og sørger for at deres sikkerhet blir ivaretatt.

Amnesty krever:

  • At alle nødvendige skritt blir tatt for å ivareta sikkerheten for Meenakshi Kumari, hennes søster, og resten av familien, i samsvar med deres ønsker, og sikre at de er i stand til å vende tilbake til sine hjem
  • At indiske myndigheter gjennomfører en rask, grundig og uavhengig etterforskning av ordrene vedtatt av landsbyrådet i Baghpat, og hvor tilstrekkelig bevis foreligger ta ut tiltale mot de mistenkte
  • At sikkerheten til kvinnen fra den dominerende kasten blir ivaretatt , og at nødvendige forholdsregler blir tatt for å hindre vold mot henne.

Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!

Signaturene sendes til politisjefen i Baghpat, Jagmohan Yadav.


FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 3. Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet
  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Artikkel 22: Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser

Oppdateringer

17.09.2015
Gode nyheter!
Vi har fått gjennomslag i vårt krav om beskyttelse av søstrene! Høyesterett har beordret politiet i Delhi til å beskytte Meenakshi og hennes familie. Dermed er familien garantert beskyttelse så lenge de bor i Delhi. Myndigheten i Uttar Pradesh er også pålagt å beskytte familien siden kravet kommer fra høyesterett.

Høyesterett besluttet også at Ravi Kumar, broren til Meenakshi, skulle løslates mot kausjon. Han ble arrestert og anklaget for å besitte narkotika, noe som viste seg å være falske påstander. Ravi Kumar har vært fengslet siden han ble overlevert til politiet etter at han og Jat-kvinnen rømte. Han er desverre fortsatt fengslet siden familien ikke har klart å finne noen som kan stille som garantist.

02.09.2015
Amnesty India har lagt ut en videomelding fra Meenakshi, hvor hun forteller litt om situasjonen. https://www.youtube.com/watch?v=t1kZNNdDSys&feature=youtu.be
Principal Secretary

Debashish Panda

Civil Secretariat

Lucknow, Uttar Pradesh

India

 

 

 

Dear Sir,

May I draw your attention to my concerns upon learning that Meenakshi Kumari, her sister and the rest of their family have had to flee from their village after an unelected all-male village council ordered that Meenakshi Kumari and her 15-year-old sister be raped and paraded naked.

I hereby urge you to take all necessary steps to ensure the safety of Meenakshi Kumari, her sister, and the rest of their family, in accordance with their wishes, and ensure that they are able to return to their home.

I also urge you to carry out a swift, full and impartial investigation into the orders passed by the village council to rape the sisters, and where sufficient evidence exists, prosecute the suspects.

In closing, I ask you to ensure the safety of the woman from the dominant caste family, and for necessary precautions to be taken to prevent any violence against her.

Yours sincerely,