Bilde
AKSJON: Kina

Ikke trygg noe sted

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg i denne saken. Amnesty fortsetter å arbeide for uigurene og andre minoriteters rettigheter.

 

Signer flere aksjoner her

Del    
Uigurer blir overvåket og truet av kinesiske myndigheter - selv utenfor Kinas grenser. Krev at Kina stanser forfølgelsen!
Publisert: 25. Feb 2020, kl. 15:18 | Sist oppdatert: 22. okt 2020, kl. 14:14

Rushan jobber som lærer i USA. Dagen etter at hun holdt en tale om den massive forfølgelsen av uigurer hjemme i Kina, ble søsteren hennes arrestert av kinesiske myndigheter. - Dette er Beijings forsøk på å få meg til å tie, sier hun.

En ny rapport fra Amnesty viser hvordan kinesiske myndigheter overvåker og trakasserer uigurer bosatt i utlandet. Dette skal skremme dem fra å fortelle om hvordan venner og familiemedlemmer fengsles og undertrykkes i den kinesiske provinsen Xinjiang.

Hjelp oss å kreve at kinesiske myndigheter stanser forfølgelsen av uigurer både i og utenfor Kina!

Bildet viser meldinger en uigur-student i Egypt fikk fra kinesiske myndigheter til sin mobil.

Dette vil myndighetene skjule

Det er snart tre år siden Kina startet en systematisk undertrykkelse og massefengsling av uigurer, kasakhere og andre hovedsakelig muslimske minoriteter i Xinjiang-provinsen nordvest i Kina.

Myndighetene driver systematisk masseovervåking av befolkningen i området, og befolkningen lever i konstant frykt. Mange har blitt vilkårlig arrestert og fengslet i det myndighetene kaller «politiske omskoleringsleirer».

I dag holdes opp mot én million mennesker i leirene uten siktelse eller dom. Ifølge kinesiske myndigheter blir uigurene og kasakherne fengslet for mistanker om «ekstremistiske holdninger». Ekstremisme kan for eksempel være å dekke til hodet, ha langt skjegg eller å ikke drikke alkohol. Amnesty har snakket med personer som har sluppet ut av leirene. De forteller om hjernevasking, tortur og annen mishandling.

Forfulgt og drapstruet i Nederland

Abdurehim Gheni er en kjent uigur-aktivist bosatt i Nederland. Hver uke siden 2018 har han stått på Damplassen i Amsterdam og holdt en fredelig markering mot omskoleringsleirene i Xinjiang. Han har fortalt Amnesty hvordan fremmede har tatt bilder av ham, fulgt etter ham og truet med å "ta ham" om han ikke sluttet å spre "falsk informasjon". Abdurehim har nå fått politibeskyttelse.

Amnesty har intervjuet 400 personer som forteller lignende historier om trusler og trakassering.

Blir presset til å være informanter

Uigurer bosatt i utlandet lever i frykt. Kinesiske agenter går inn for å rekruttere informanter som skal spionere på andre uigurer. Agentene truer ofte med at familiemedlemmer hjemme i Xinjiang vil bli fengslet dersom de ikke samarbeider. Dette gjør at mange uigurer ikke våger å uttale seg kritisk om kinesiske myndigheter selv om de er bosatt i Norge eller andre land utenfor Kinas grenser. Sjansen for at noen i omgangskretsen er informant og angir dem til kinesiske myndigheter er alltid til stede.

Overvåker kommunikasjon via mobiltelefon

Uigurer bosatt i utlandet er bekymret for familien sin i Xinjiang. For mange er den eneste måten de kan kontakte familien sin på via samtale-appen WeChat (Facebook og andre ikke-kinesiske samtale-apper er forbudt i Kina). Etter kinesisk lov er WeChat forpliktet til å gi kinesiske myndigheter tilgang til kommunikasjonen, og dette brukes av myndigheter til å samle personlig informasjon om uigurer over hele verden.

Mange unngår all kontakt med familien sin i Xinjiang i frykt for at familien kan bli pågrepet av myndighetene og fengslet i en av leirene.

Flere av personene Amnesty har intervjuet forteller hvordan kinesiske myndigheter har kontaktet dem på mobilen med inngående spørsmål om seg eller andre uigurer de har i sin omgangskrets. Ofte blir de truet med at familien deres er i fare dersom de ikke svarer.

Det internasjonale samfunnet har lenge krevd at uavhengige granskere skal slippe inn i Xinjiang-regionene for å undersøke situasjonen for de etniske minoritetene der. Dette avvises av kinesiske myndigheter.

Amnesty krevet at:

  • Kinesiske myndigheter stanser all trakassering av uigurer, kasakhere og andre hovedsakelig muslimske minoriteter bosatt i utlandet.
  • Kinesiske myndigheter stenger "omskoleringsleirene" i Xinjiang og umiddelbart løslater alle som holdes fengslet i leirene.
  • Kinesiske myndigheter tillater uavhengige FN-observatører, journalister og etterforskere tilgang til Xinjiang-regionen.

Hva skjer med signaturen din?

Vi sender alle signaturene til President Xi Jinping med kopi til den kinesiske ambassaden i Oslo. Hver signatur bidrar til å vise kinesiske myndigheter at det internasjonale samfunnet bryr seg om de forfulgte minoritetene i Xinjiang.

Amnestys rapport er basert på intervjuer med 400 personer bosatt i 22 land utenfor Kina. Kartet viser hvilke land de er bosatt i. Intervjuene fant sted i perioden september 2018 til september 2019. Flere ønsker å være anonyme.

Oppdateringer

Aksjonen avsluttes

Aksjonen er nå avsluttet. Tusen takk til alle som har signert! Det sender et viktig signal til kinesiske myndigheter om at det internasjonale samfunnet følger med på deres behandling av de forfulgte minoritetene i Xinjiang.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til å beskyttes mot diskriminering (artikkel 2) og mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Enhver har også rett til beskyttelse fra tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Etvert menneske har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (...) (artikkel 18).

Land
Den kinesiske regionen Xinjiang-Uigur:

Xinjiang er den eneste kinesiske provinsen med muslimsk flertall. 48 prosent av befolkningen er uigurer, en minoritet med tyrkisk avstamming.

Under påskudd av å skulle skape mer "sosial stabilitet" og øke sikkerheten, har kinesiske myndigheter bygget interneringsanlegg som omtales som «politiske omskoleringsleire». Opp mot én million mennesker fra hovedsakelig muslimske etniske minoriteter er innesperret i disse leirene uten tiltale eller dom. Mange av dem har vært ofre for tvungen forsvinning, og familien deres har ingen informasjon om hvor deres kjære er blitt av.

Kinesiske myndigheter har også tatt i bruk mange andre virkemidler for å undertrykke muslimene i Xinjiang. Blant annet er hele regionen nå dekket av et nettverk for masseovervåking med videokameraer, DNA-sporing og andre tiltak. Hele regionen og den muslimske befolkningen der har blitt et testlaboratorie for moderne kinesisk overvåkningsteknologi.

President Xi Jinping
Zhongnanhai
Xichangan’jie
Xichengqu, Beijing Shi 100017
People’s Republic of China
Fax: +86 10 6238 1025


Dear President Xi Jinping:


I am writing to express my concern about the appalling experiences and harassment faced by overseas Uyghurs, Kazakhs and other predominantly Muslim ethnic groups who originally came from the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (Xinjiang).


Since 2017, Amnesty International, along with other organizations and media, have been receiving credible information from various sources about the detention of an estimated 1 million Uyghurs, Kazakhs and members of other ethnic groups in “transformation-through-education” centres in Xinjiang. This information, which includes testimonies from ex-detainees, satellite imagery and leaked documents, reveals that these are in fact political “re-education camps” in which people have described being brainwashed, tortured or subjected to other forms of ill-treatment.


Between September 2018 and September 2019, Amnesty International collated information from approximately 400 overseas Uyghurs, Kazakhs and members of other ethnic groups living in 22 countries across five continents through face-to-face interviews and an online questionnaire circulated among a closed pool of trusted Uyghur contacts. This information has revealed the harassment and fear being experienced by those communities on a daily basis.


Based on these testimonies, Amnesty International has published this feature (also available in pdf format as attached) highlighting nine of these cases, including testimonies about how individuals are threatened and harassed by Chinese diplomatic officers and other Chinese state agents, including being threatened to return to Xinjiang or risk their relatives in Xinjiang being detained, and in some extreme cases even involving death threats. This kind of harassment needs to end as nobody should be cut off from their family and face intimidation, which compounds the tremendous stress of being unable to find any reliable information about missing relatives in Xinjiang.

We call on the Chinese government to:

  • Stop all kinds of harassment against the diasporic communities of Uyghurs, Kazakhs and members of other ethnic groups;
  • Close all political “re-education camps” and release all those detained in the camps;
  • Grant unrestricted access to independent UN human rights experts, researchers and journalists to Xinjiang to conduct thorough investigations about what is happening in the region.


Yours sincerely,