Bilde
AKSJON: Kina

Fengslet etter hemmelig rettsak

Aksjonen er avsluttet

10 778 signerte denne aksjonen

Tusen takk til alle som har signert aksjonen.

Vi har sendt signaturene til kinesiske myndigheter for å kreve at Abuduaini Kadier løslates. Amnesty fortsetter å følge saken.

Signer flere aksjoner her

Del    
Uigurske Abuduaini må sone syv år i fengsel - men ingen vet hvorfor. Familien får heller ikke vite hvor han er. Krev at han løslates!
Publisert: 13. jun 2020, kl. 10:36 | Sist oppdatert: 30. sep 2020, kl. 12:05

Abuduaini Kadier er dømt til sju år i fengsel etter en hemmelig rettssak. Familien får ikke vite hvor han er eller hvorfor han er dømt.

Ettersom Abuduaini er uigur har vi grunn til å tro at han sitter fengslet for sin etniske bakgrunn.

Signer aksjonen og krev at Abuduaini får kontakt med familien sin nå. Han må løslates med mindre han er blitt dømt for en internasjonal anerkjent straffbar handling.

Ingen tilgang til advokat eller til familien

I 2016 dro forretningsmannen Abuduaini fra Xinjiang i Kina til Egypt sammen med flere andre uigurer. Der ble han pågrepet og sendt tilbake til Kina.

Han hadde betalt for reisen til flere av de andre. Det antas at dommen mot han har noe med dette å gjøre, men myndighetene har ikke gitt noe informasjon om hva han er anklaget for.

Så vidt Amnesty har kunnet bringe på det rene, fikk han ingen tilgang til advokat, og familien har ikke fått vite noe om hvordan situasjonen og tilstanden hans er på de fire årene siden han ble fengslet.

Amnesty er svært bekymret for Abuduainis tilstand.

Svigersønn Elyas også fengslet

Abuduainis svigersønn, Yiliyasijiang Reheman (med kallenavn Elyas), er en av mange uigurer som har forsvunnet. Da Elyas studerte i Egypt i 2017, ble han arrestert og tvangsreturnert til Kina. Ingen har sett han siden. Det fryktes at han er dømt til flere års fengsel, eller at han holdes i en av interneringsleirene som Kina kaller "politiske omskoleringsleire”. Her blir uigurer og andre minoriteter presset til å gi avkall på sin tro og kultur.

Elyas var en del av Amnestys Skriv for liv-kampanje i 2019.

Farlig å være uigurer i Kina

Uigurene er en forfulgt minoritet i Kina. Kinesiske myndigheter har i lang tid bedrevet en politikk for å tvinge dem og enkelte andre etniske minoriteter til å fornekte sin religion og sin kultur.

I mars 2017 satte myndighetene i regionen Xinjiang-Uigur i gang en kampanje for å «bekjempe ekstremistiske holdninger» som var målrettet mot uigurer og andre hovedsakelig muslimske minoritetsgrupper i regionen. Ifølge internasjonale kilder, blant annet FNs rasismekomité, har opptil en million mennesker blitt fengslet uten lov og dom i det kinesiske myndigheter kaller “politiske omskoleringsleire” eller «sentre for arbeidstrening», men som i realiteten er rene interneringsleire.

Begrunnelsen for at noen kan bli arrestert for ekstremisme kan være at vedkommende har et "unormalt" skjegg, har med seg koran, nekter å drikke alkohol eller nekter å se på offentlig, kinesisk TV.

Etter alt å dømme er Abuduainis etniske bakgrunn og tro den egentlige grunnen hvorfor han sitter fengslet. Han er en av mange.

Amnesty krever at:

  • Abuduaini Kadier løslates umiddelbart og betingelsesløst, med mindre han er blitt dømt for en internasjonal anerkjent straffbar handling.
  • Abuduaini Kadier får ha regelmessig kontakt med familie og en advokat han selv velger, frem til løslatelsen.
  • Abuduaini Kadier ikke utsettes for tortur eller annen form for mishandling.

Hva skjer med signaturen din?

Vi sender din signatur til leder for fengselsadministrasjonen i Xinjiang-Uigur-regionen, Wang Jiang. Hver signatur er med på å legge press på myndighetene for å løslate Abuduaini Kadier.

Oppdateringer

Aksjonen avsluttes

Tusen takk til alle som har engasjert seg for Abuduaini Kadier.

Vi har sendt signaturene til kinesiske myndigheter for å kreve at Abuduaini løslates.

Amnesty fortsetter å følge situasjonen i Kina nøye.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til beskyttelse fra tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Enhver har rett til å beskyttes mot diskriminering (artikkel 2) og mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Ethvert menneske har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. (artikkel 18).

Land
Den kinesiske regionen Xinjiang-Uigur

Xinjiang er den eneste kinesiske provinsen med muslimsk flertall. 48 prosent av befolkningen er uigurer, en minoritetsgruppe som snakker et tyrkisk språk.
Under påskudd av å skulle skape mer "sosial stabilitet" og øke sikkerheten, har kinesiske myndigheter bygget interneringsanlegg som omtales som «politiske omskoleringsleire» eller «sentre for yrkesopplæring». Opp mot én million mennesker fra hovedsakelig muslimske etniske minoriteter er innesperret i disse leirene uten tiltale eller dom. Mange av dem har vært ofre for tvungen forsvinning, og familien deres har ingen informasjon om hvor deres kjære er blitt av.

Kinesiske myndigheter har også tatt i bruk mange andre virkemidler for å undertrykke muslimene i Xinjiang. Blant annet er hele regionen nå dekket av et nettverk for masseovervåking med videokameraer, DNA-sporing og andre tiltak. Hele regionen og den muslimske befolkningen der har blitt et testlaboratorium for moderne kinesisk overvåkningsteknologi.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Director Wang Jiang
Prison Administration Bureau of Xinjiang Uyghur Autonomous Region
No 380, Huanghe lu,Urumqi
830000, Xinjiang Uyghur Autonomous Region
People’s Republic of China

Dear Director Wang:

I am writing to express my concern about Abuduaini Kadier (阿布都艾尼卡德尔), a businessman in Kashgar, Xinjiang, who I just learned was secretly tried and sentenced to seven years in prison in July 2017. He is the father-in-law of Yiliyasijiang Reheman (依力亚斯江·热合曼), who went missing in July 2017 after the Egyptian government detained and handed over hundreds of Uyghurs to the Chinese government for repatriation.

Abuduaini Kadier is understood to be currently imprisoned in Yining Municipal Prison. However, his family members outside China have had no regular contact with him since he first went missing four years ago. It is believed that Abuduaini Kadier’s imprisonment is connected to his decision to go to Egypt on holiday in 2016 and his purchase of air tickets for other Uyghurs to accompany him.

With no information about the charges against Abuduaini Kadier or the conditions under which he has been held, and without access to his family and a lawyer of his choice, I am deeply concerned about his wellbeing.

I call on you to:

  • Release Abuduaini Kadier unless there is sufficient, credible and admissible evidence that he committed an internationally recognized offence and is granted a fair trial in line with international standards;
  • Pending his release, allow him regular access to his family and a lawyer of his choice, and ensure he is not subjected to torture and other ill-treatment.

Yours sincerely,