- Aker Kværner må etterforskes for medvirkning til tortur på Guantánamo, sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge. .
Publisert: 10. Jan 2007, kl. 12:12 | Sist oppdatert: 12. Feb 2024, kl. 15:14

Norske myndigheter og bedrifter har et etisk ansvar.

Fangebehandlingen på Guantánamo skjer og har skjedd på en måte som er ulovlig i henhold til norsk lov, og som norske myndigheter har fordømt. Aker Kværner har driftet fasiliteter i fangeleiren, på en måte som må anses å være i strid med norsk lov. Selskapet kan tiltales og holdes strafferettslig ansvarlig i henhold til straffelovens regler om foretaksstraff.

Dette slås fast i en juridisk vurdering av saken utført på oppdrag fra Amnesty hos advokatfirmaet Stabell & co.

- Utredningen fra Stabell & co konkluderer med at Aker Kværner med sin virksomhet på Guantánamo har medvirket til tortur og en rekke andre overgrep på basen. Amnesty i Norge mener derfor at selskapet må etterforskes med sikte på tiltale i forhold til norsk straffelov, sier generalsekretær i Amnesty International Norge, Petter Eide.

Bidratt til bygging

Gjennom sitt heleide amerikanske datterselskap Kværner Process Services Inc. (KPSI) har Aker Kværner vært til stede på Guantánamo siden 1993. Selskapet har bidratt i byggingen av fengselsceller, og har siden 2002 drevet vedlikehold av disse, levert strøm, vann og avløp til fangeleiren.

Fra 2002, da de første fangene i krigen mot terror ankom Guantánamo, har det vært godt kjent i offentligheten at det på basen foregår omfattende brudd på menneskerettighetene, som tortur og mishandling.

Ulovlig virksomhet

Fra tidspunktet Aker Kværner må ha vært klar over forholdene på Guantánamo, har Aker Kværners virksomhet vært ulovlig. Det er mulig å slå fast at Aker Kværner har fortsatt virksomheten selv med viten om hva som foregikk på basen. Dette dokumenteres i den juridiske vurderingen av saken.

Amnesty mistenker ikke Aker Kværners ansatte for å ha utført tortur, men mener at selskapet har et medvirkningsansvar, fordi de har lagt forholdene til rette for de overgrepene som skjer der.

Tapte anbudskonkurranse

Aker Kværner avsluttet sitt arbeid på Guantánamo våren 2006. Dette er oppgitt å være begrunnet i at selskapet tapte en anbudskonkurranse. KPSI er nå nedlagt. Men moderselskapet har likevel fullt ansvarlig for det som har skjedd.

Ifølge norsk straffelov, kan Aker Kværner straffes for brudd på norsk lov i utlandet, siden virksomheten på Guantánamo anses å være i strid med den. Amnesty ber om at riksadvokaten bruker denne utredningen når han vurderer å beordre etterforskning av Aker Kværner.

Amnesty International Norge anser denne saken som svært viktig i norsk rettshistorie.

- Denne saken er av stor prinsipiell betydning, og handler om mye mer enn bare å rette skyts mot Aker Kværner. Saken kan bli, dersom den kommer for retten, den første av sitt slag i Norge. Vi ønsker å skape en presedens som gjør det mulig å holde norske selskaper straffeansvarlige dersom de direkte eller indirekte bidrar til forbrytelser i utlandet, sier Eide.

Kontakt:

Generalsekretær Petter Eide: 22 40 22 01/ 41 24 87 94

Informasjonsrådgiver Linn Stalsberg: 22 40 22 81/ 975 34 974

Utredningen til Stabell & co: Kan Aker Kværner holdes strafferettslig ansvarlig for sin virksomhet på Guantánamo Bay?

Les her

Amnestys bakgrunnsstoff, bilder og filmer om Guantánamo for mediebruk finner du her

Les mer om Amnestys kritikk og aksjoner mot Aker Kværners virksomhet på Guantánamo her:

Årets Peer Gynt-pris hedrer en mann som legitimerer tortur

- Beklager stortingsrepresentantenes uvitenhet om Aker Kværner

Kan Røkke straffeforfølges?

Aker Kværner tungt inne på Guantánamo

Blir eierne i Aker Kværner ført bak lyset?

- Aker Kværner er holdningsløse

Les rapporter som er skrevet om forholdene på Guantánamo:

* Rapport fra Human Rights Watch

* Rapport fra International Committee of the Red Cross (ICRC)

* Center for Constitutional Rights: Synopsis of Rasul v. Bush:
The Guantánamo Detainees Case Decided by the Supreme Court

* FBIs rapport om Guantánamo