Bilde

Ytringsfrihet i Russland

I Russland innskrenkes ytrings- og forsamlingsfriheten stadig, både i lov og praksis. Mange som ikke har noe annet ønske enn å ytre seg på fredelig vis risikerer fengsling og forfølgelse.

Støtt kampen med 200 kr her

Russlands fullskala invasjon av Ukraina kaster lange skygger. I Russland blir de som våger å uttrykke sin motstand, møtt med undertrykkelse. Fredelige demonstranter som protesterer mot krigen, blir møtt med overveldende makt. Og begrensningene stopper ikke der. Nye lover trer i kraft, som ytterligere begrenser organisasjoner, aktivister og andre som hever stemmen mot krigen.

De stemmene vi ikke hører

Religiøse minoriteter som pinsevenner og Jehovas Vitner opplever kontinuerlige forfølgelser. Fortellinger om tortur i fengsler er skremmende vanlige. Fra Tsjetsjenia hører vi historier om bortføringer og forsvinninger. Og midt i dette blir lhbtiq-personer stadig mer marginalisert, med nye lover som øker deres isolasjon.

Ditt bidrag til endring

Amnesty arbeider utrettelig for å belyse disse sakene, konfronterer regimer, dokumenterer overgrep og mobiliserer global støtte for å presse myndighetene til å respektere menneskerettighetene.

Din støtte kan være forskjellen for mange som lever i undertrykkelse. Bli med oss i kampen for ytringsfrihet.

Slik jobber Amnesty

Hvordan jobber Amnesty med menneskerettigheter i Russland?

Etterforsker, dokumenterer og informerer

Amnesty følger nøye med på utviklingen i Russland, og er daglig i kontakt med advokater, journalister, menneskerettighetsforkjempere og andre engasjerte aktivister for å få tilgang på informasjon.

Gjennom våre rapporter dokumenterer vi brudd på menneskerettighetene, og stiller krav om at russiske myndigheter respekterer innbyggernes rett til ytringsfrihet og beskyttelse mot diskriminering.

Amnesty har tidligere advart om konsekvensene av den væpnede konflikten mellom Russland og Ukraina. Vi har dokumentert alvorlige menneskerettighetsbrudd inkludert krigsforbrytelser i forbindelse med konflikter i Øst-Ukraina som har pågått siden 2014.

Løfter frem personene som blir rammet

Amnesty aksjonerer mot forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere, og løfter frem enkeltindivider som har tatt til orde for endring i landet. Internasjonal oppmerksomhet rundt en utsatt menneskerettighetsforkjemper kan bidra til å gi beskyttelse, og samtidig synliggjøre personens innsats for ytringsfrihet og mot diskriminering.

Hvis en person risikerer fengsel, for eksempel for å ytre seg kritisk, følger vi nøye med på hva som skjer under rettssaken, og protesterer mot urettferdige rettssaker

Samarbeider med uavhengige organisasjoner i Russland

Stadig flere lhbtiq-personer lever i frykt i Russland. Mange ønsker å feire Pride, men har ikke mulighet til det. Derfor tok Amnesty International, Foreningen FRI og Den norske helsingforskomiteen i 2017 initiativ til et samarbeid med russiske lhbtiq-organisasjoner.

Resultatet er en felles russisk-norsk Barents Pride der skeive aktivister fra både Russland og Norge deltar. Barents Pride har siden 2017 vært gjennomført i Kirkenes siste helgen i september.

Legger press på verdensledere

Vi tar opp situasjonen i Russland med norske myndigheter, og krever at de tar opp forfølgelse av journalister og advokater og angrep på ytringsfriheten og beskyttelse mot diskriminering med Russlands regjering. Det samme gjør Amnesty-seksjonene verden over med sine myndigheter. Utenlandske myndigheter kan få til endring ved å vise Putin at de følger med og er uenige i handlingene.