World Cup i Qatar 2022: Grov utnyttelse av migrantarbeidere

Norge har et ansvar som investor i Qatar og bør legge press på myndighetene, mener Amnesty International. En fersk rapport viser at migrantarbeidere utnyttes grovt i forbindelse med byggingen av millionprosjekt til FIFA World Cup 2022 i Qatar.
Publisert: 15. nov 2013, kl. 15:37 | Sist oppdatert: 11. Mar 2015, kl. 13:49
Migrantarbeidere blir rutinemessig utsatt for misbruk – noen ganger på grensen til tvangsarbeid, viser rapporten, The Dark Side of Migration: Spotlight on Qatar’s construction sector ahead of the World Cup, som ble offentliggjort i 17. november i år.

- Mens de bokstavelig talt bygger landet, utnyttes de mange migrantarbeiderne i Qatar på det groveste, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International i Norge.

Trusler om bøter, deportasjon og uteblitte lønninger. Migrantarbeiderne i anleggsbransjen i Qatar har livsfarlige arbeidsforhold og sjokkerende dårlig boligstandard. I ett tilfelle ble det avdekket at arbeiderne i et selskap som leverte viktige komponenter til det planlagte FIFA-hovedkvarteret ble utsatt for alvorlige overgrep.
- Det er forventet at en million migranter inviteres til Qatar i forkant av World Cup for å realisere enorme byggeprosjekter. Det er de som skal sikre at Qatar har alle fotballstadionene, hotellene og den øvrige infrastrukturen som skal til for at landet skal få skinne i glansen av å arrangere fotball VM i 2022, sier Ekeløve-Slydal.

Befolkningen i Qatar øker med 20 personer i timen, i et land hvor allerede 94 prosent av arbeidskraften er basert på utenlandske arbeidere fra Asia.
Underleverandører avslørt som verstinger
Amnesty-rapporten baserer seg på intervjuer med arbeidere, arbeidsgivere og offentlige tjenestemenn. I rekken av dokumenterte tilfeller om overgrep sa flere at de ble holdt i landet mot sin vilje. Arbeidere fra Nepal sa blant annet at de ble «behandlet som kveg». De måtte arbeide opp til 12 timer daglig, syv dager i uken, også i Qatars stekende hete sommermåneder.
- De ankommer Qatar for å finne ut at betingelsene de undertegnet for å komme og arbeide i landet ikke gjelder. I praksis innebærer det at de arbeider langt flere timer per dag enn avtalt, noen ganger til det ekstreme, de arbeider under farlige til dels livsfarlige forhold, lønningene uteblir i månedsvis om de i det hele tatt utbetales, de innstalleres under elendige boforhold, og de må gi fra seg passene til arbeidsgiver som dermed får full kontroll over deres mulighet til å kunne forlate Qatar, sier Ekeløve-Slydal.
Ifølge rapporten arbeider flere av migrantarbeiderne i anleggsbransjen ofte for mindre og middels store selskaper. Selskapene har igjen kontrakter med store bedrifter som i mange tilfeller ikke kontrollerer om arbeiderne blir utnyttet.
Vær så snill – si meg om det finnes en måte å komme ut av dette på? Vi blir gale.
En nepalesisk arbeider til Amnesty International.
Han hadde ikke fått lønn på sju måneder og kunne ikke dra fra Qatar før om tre måneder.

Flere av arbeiderne som ble utsatt for misbruk arbeidet for underleverandører for globale selskaper som Qatar Petroleum, Hyundai E&C and OHL Construction.

Selskapene som utnytter migrantarbeiderne og det svake lovverket i landet har selv et eget ansvar for å respektere menneskerettighetene og ikke legge til rette for forhold som kan nærme seg tvangsarbeid.

- Det er totalt uakseptabelt at så mange migrantarbeidere utnyttes på denne måten i et av verdens rikeste land. Qatar må sørge for at eksisterende lover som skal ivareta arbeideres rettigheter etterleves og få bedre lover og reguleringer på plass, understreker Ekeløve-Slydal.

Krever at norske myndigheter legger press på Qatar

Verdens oppmerksomhet vil være rettet mot Qatar forut for World Cup 2022, og dette vil være en god anledning for landets regjering til å vise verden at de er opptatt av menneskerettighetene og fremstå som en rollemodell for resten av regionen.

- Amnesty oppfordrer norske myndigheter til å ta opp migrantarbeidernes situasjon. Oljefondet har kjøpt statsobligasjoner i Qatar og vi bør ikke stilltiende tjene våre penger mens disse alvorlige menneskerettighetsbruddene foregår, sier Ekeløve-Slydal.
Norge hadde ved utgangen av 2012 investert totalt 661 millioner kroner i Qatar. 129 millioner i qatarske selskap, 66 millioner i private obligasjoner og 446 millioner i qatarske statsobligasjoner, ifølge NRK.
Amnesty ber også regjeringen i Qatar om å føre en arbeidsmiljøpolitikk i tråd med landets gjeldende lovverk som så mange arbeidsgivere rutinemessig neglisjerer. Organisasjonen ber også om en gjennomgang av «sponsorship»-systemet som gjør at migrantarbeidere ikke har mulighet til å forlate landet eller skifte jobb uten arbeidsgivers tillatelse.
Men FIFA har også et ansvar for å gi sterke signaler til omverdenen om at de ikke vil godta menneskerettighetsbrudd i forbindelse med byggingen av anlegg forbundet med World Cup.
- FIFA må stille klare betingelser til myndighetene i Qatar for at fotball VM skal kunne gjennomføres i Qatar i 2022. I 2012 falt tusen arbeidere ned fra ubeskyttede stillaser, ti prosent av dem ble invalide og mange av dem døde. Man kan ikke ha et fotball VM der stadion er bygget av mennesker som er blitt utnyttet som gratis arbeidskraft og med liv og helse som innsats, avslutter Ekeløve-Slydal.

Les hele rapporten her.