Voldtekt og menneskerettigheter

Når blir sex voldtekt? Hvor går grensene for samtykke? Hvilke forpliktelser har Norge i forhold til etterforskning og rettsforfølgelse av voldtekt? Les deg opp på teorien og bli med i debatten!
Publisert: 9. jun 2011, kl. 18:05 | Sist oppdatert: 27. Mar 2017, kl. 12:22
Internasjonale forpliktelser i norsk lovgivning
Menneskerettighetsloven, som også omfatter FNs kvinnekonvensjon, inngår i norsk lov og norske domstoler forplikter seg derfor til å forholde seg til internasjonale standarder ved rettsforfølgelse av voldtekt.

Voldtekt bryter med menneskerettighetene
Voldtekt regnes for å være blant de mest diskriminerende aspektene av vold mot kvinner. Offerets rett til likebehandling og likhet for loven blir ofte brutt i voldtektssaker.

Definisjon på voldtekt
En voldtekt skjer når gjerningspersonen invaderer (begrepet "invadering" er ment å være bredt nok til å være kjønnsnøytralt) kroppen til en annen person med et kjønnsorgan, en gjenstand eller noen annen del av kroppen på en måte som resulterer i penetrering av genital eller anal kroppsåpning hos offeret.

Denne invaderingen er en voldtekt når den blir begått med makt, ved trussel om vold eller tvang, for eksempel som følge av frykt for vold, tvang eller frihetsberøvelse, ved psykisk undertrykkelse eller ved å utnytte et tvangspreget miljø. Det defineres også som voldtekt dersom invaderingen blir begått mot en person som er ute av stand til å gi ekte samtykke, blant annet i beruset tilstand.

Tolkning av "samtykke"
Internasjonal menneskerettslov om straffeansvar for voldtekt sier at for at seksuell kontakt skal være lovlig, må samtykke være gitt frivillig, som et resultat av personens frie vilje, vurdert i lys av omstendighetene for øvrig.

Domstolen må ikke se isolert på offerets påståtte "samtykke". Den forplikter seg også til å adressere gjerningsmannens atferd og handlinger, og hvordan dette påvirker offerets evne til å utøve frie og reelle valg, det vil si å nyte sin menneskerett til fysisk og psykisk integritet og seksuell autonomi, uten diskriminering.

Alle referanser til begrepet "samtykke" innenfor forbrytelseselementer må tolkes konsekvent med menneskerettslig forståelse av ordet. Et samtykke gis ved fravær av makt, trussel om makt eller tvang og ved fravær av utnyttelse av et tvangspreget miljø. I tilfeller der trussel om vold, tvang eller maktbruk kan bevises, bør det absolutt ikke være noen ekstra element av loven om samtykke for påtalemyndigheten å bevise.

Det er ikke slik at kvinner går rundt i en tilstand av konstant samtykke til seksuell aktivitet med mindre og inntil de sier nei, eller aktivt motsetter seg enhver som anser dem som mål for seksuell aktivitet. Retten til fysisk og seksuell autonomi betyr at man må aktivt bekrefte samtykke til seksuell aktivitet.

Etterforskning av voldtekt
De som etterforsker og straffeforfølger voldtekt må være spesielt oppmerksomme på utfordrende stereotypier som har en tendens til å undergrave kvinners likhet for loven. Etterforskning og straffeforfølgelse må ikke rammes av stereotype holdninger om seksualisert vold mot menn og gutter eller mot kvinner og jenter.

Oppfatningen at kvinner kan utøve fri vilje og godtar seksuell kontakt når de i realiteten blir utsatt for tvang eller trusler om tvang (at bruk av makt og tvang er en lovlig, hensiktsmessig aspekt av seksuell atferd), er en vesentlig del av stereotypier som undergraver kvinners likhet for loven.
Få med deg:
Seminar om overfallsvoldtekter på Litteraturhuset 15. juni.

Rapport: Case Closed
Amnestys rapport Case Closed viser at voldtatte kvinner i Norden har liten mulighet til å oppnå rettferd i de nordiske rettssystemene.

Amnesty og vold mot kvinner
Les mer om Amnestys arbeid med vold mot kvinner.