USA dømmer barn til livstid i fengsel

I USA er minst 2 225 mindreårige blitt dømt til livsvarig fengsel, uten mulighet for å bli løslatt på prøve. Det viser en ny rapport fra menneskerettighetsorganisasjonene Amnesty International og Human Rights Watch. Norske myndigheter må protestere mot at USA sperrer barn inne til de dør, mener Petter Eide i Amnesty International Norge.
DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DEL
Publisert: 10. okt 2005, kl. 14:37 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 02:51

I rapporten "The rest of their lives: Life without Parole for Child Offenders in the United States" blir det amerikanske rettsvesenets praksis med å idømme mindreårige "voksne" straffer for første gang gjennomgått. Rapporten er basert på to års forskning, der organisasjonene har samlet inn tall og data om mindreårige forbrytere fra alle USAs delstater.

USA er ett av ytterst få land i verden som tillater at barn blir dømt til livsvarig fengsel. FNs barnekonvensjon, som er ratifisert av alle land bortsett fra USA og Somalia, forbyr slik praksis. Utenfor USA er det i dag bare rundt 12 mindreårige forbrytere som sitter i fengsel på livstid. Amnesty International og Human Rights Watch krever nå at amerikanske myndigheter stanser praksisen med å dømme mindreårige til livsvarig fengsel, og at det blir iverksatt benådningstiltak for dem som allerede har fått en slik dom.

- Å sperre barn inne i fengsler på livstid strider ikke bare mot internasjonal rett, men mot all anstendighet, sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge. - Dette understrekes av at USA nesten er alene om dette.

Ifølge Amnesty International og Human Rights Watch blir rapporten offentliggjort i et kritisk øyeblikk: Samtidig som stadig færre ungdommer begår alvorlige forbrytelser som drap, er det de siste ti årene blitt stadig vanligere å dømme dem til fengsel på livstid. I 1990 ble for eksempel 2 234 mindreårige funnet skyldige i overlagt drap, og 2,9 prosent av dem dømt til fengsel på livstid. I 2000 ble bare 1 006 mindreårige dømt for drap, mens livstidsdommer ble gitt til over ni prosent.

42 av USAs 50 delstater har lovgivning som tillater at barn dømmes til livsvarig fengsel uten mulighet til å løslates på prøve. I 26 stater gis straffen automatisk til personer som blir funnet skyldig i overlagt drap, uten hensyn til alder.

En økende frykt for unge "superkriminelle" har fått en rekke delstater til å behandle mindreårige kriminelle som om de er voksne. Men siden antall barn som begår alvorlig kriminalitet er på vei ned, er frykten ubegrunnet, mener Amnesty. Dessuten vise statistikkene ingen sammenheng mellom kriminalitetsnivå og straffenivå. I Georgia, der mindreårige sjelden blir idømt livstidsstraff, er ungdomkriminaliteten lavere enn i Missouri, som bruker denne strafformen langt oftere.

I dag er det ti delstater som ikke har noen nedre aldersgrense for å idømme livsvarig fengsel, og minst seks 13-åringer soner i dag denne straffen. De må sone i fengsler for voksne, blant kriminelle gjenger og sexforbrytere.

Rapporten viser at 16 prosent av barna var mellom 13 og 15 år da de begikk sin forbrytelse. Om lag seks av ti mindreårige som ble dømt til livsvarig fengsel hadde tidligere aldri hatt noen befatning med rettsvesenet. Svarte ungdommer blir idømt livsvarig fengsel ti ganger oftere enn hvite ungdommer.

93 prosent av de mindreårige ble dømt for drap. Men rapporten viser også at i mer enn hvert fjerde tilfelle var det ikke den mindreårige selv som drepte. De må tilbringe resten av sitt liv bak fengselsmurene for drap som andre har begått.

Ett eksempel er 15-årige Peter A.. Han ble dømt til lisvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse etter at han hadde blitt med to av sin eldre brors venner for å begå et ran i en bolig. Peter ventet utenfor i en varebil mens de to andre begikk ranet, der to mennesker ble drept.

– Selv om jeg var på stedet, har jeg aldri drept noen, sier Peter. Like fullt ble han holdt ansvarlig for begge drapene fordi det ble bevist under rettssaken at han hadde stjålet varebilen som ble brukt under ranet.

- De to foregående norske regjeringene gjorde det til fast praksis å protestere hver gang USA skulle henrette en mindreårig lovbryter. Nå er dette forbudt i USA, framholder Eide. - Det vil være naturlig om den nye regjeringen følger dette opp ved å protestere mot at amerikanerne sperrer barn inne til de dør.