Ungdomsråd: Vi er det nye Ungdomsrådet i Amnesty

Ungdommer fra hele Norge møttes 28. april i Oslo for å opprette Amnesty Norges første ungdomsråd. Vi skal nå gjøre ungdommen til en drivkraft i kampen for menneskerettighetene.
Publisert: 16. Mai 2018, kl. 11:11 | Sist oppdatert: 16. Mai 2018, kl. 15:43
Aktivisme, menneskerettighetsundervisning og påvirkning
 
Ungdomsaktivister fra Bergen, Fredrikstad, Hamar, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tønsberg var på plass ved vårt første møte. Etter en motiverende gruppeledersamling på lørdagen var vi ungdommene klare til å samarbeide. Det lå mye spenning i rommet og mye skulle bestemmes. Vi måtte finne ut av hva et ungdomsråd skulle gjøre, hva vi ville oppnå sammen og hvem som burde være med.
 
Det var ungdommer fra aktivistgrupper over hele Norge. Noen var fra små grupper med lite erfaring, mens andre hadde vært med i Amnesty lenge. Vi hadde alle våre forventninger til hva ungdomsrådet skulle handle om, og hva vi skulle få til sammen. Thea Ramsfjell fra St. Olavs-gruppen i Stavanger ble valgt som leder, mens jeg fra ungdomsgruppen i Bergen ble valgt som nestleder.
 
Vi ble enige om at vi vil skape et en plattform der vi kan dele erfaringer og få inspirasjon fra hverandre slik at vi kan bli bedre aktivister og sørge for mer gjennomslag for arbeidet til Amnesty. Menneskerettighetsundervisning blir viktig for at ungdom kan stå sterkt og samlet i kampen for menneskerettighetene.
 
Vi vil få et bredere samarbeid på tvers av ungdomsgruppene i Norge, diskutere aktuelle problemstillinger Amnesty står ovenfor og delta i organisasjonsdemokratiet. Gjennom samarbeid og en felles plattform kan ungdommen i Amnesty påvirke organisasjonen slik at vi jobber med de sakene vi bryr oss mest om. Ikke minst vil vi i Ungdomsrådet i tiden fremover ta ansvar for å planlegge og gjennomføre den årlige ungdomssamlingen, noe som blir kjempegøy!
 
Inspirert av studentrådet
 
Ungdomsrådet var så heldige å få besøk av Selma Ahmetagic, nestlederen i studentrådet, på vårt første møte. Studentrådet ble opprettet noen år tilbake og har fungert godt som et bindeledd mellom de ulike studentgruppene, styret og sekretariatet i Amnesty. Selma fortalte hvordan Studentrådet fungerer og hvordan de fremmer samarbeid utenfor møtene også. Siden studentrådet har vært så vellykket har vi i ungdomsrådet brukt flere av elementene derfra til å bygge opp en struktur som kan fungere på en lignende måte som det studentrådet gjør.
 
Bli med oss!
 
Det kan være mange utfordringer knyttet til det å være aktivist, og kanskje noen flere som ungdomsaktivist. Da er det viktig med en arena hvor en kan snakke om disse utfordringene, få tips og dele erfaringer. Det gir en trygghet å vite at man er flere som jobber for det samme og står overfor mange av de samme utfordringene man selv møter i ungdomsgruppen sin. Denne tryggheten kan gi bedre og mer kreativ aktivisme. Vi oppfordrer derfor alle ungdomsgrupper der ute til å delta i ungdomsrådet. Deltakelsen vil øke kompetansen i ungdomsgruppene i Norge. Det er viktig at vi samler oss slik at vi kan være med å påvirke og få gjennomslagskraft i Amnesty sentralt. Gjennom Ungdomsrådet kan ungdommers stemme i større grad bli hørt, både internt i Amnesty og utad gjennom aktivisme. Bli med på vårt neste møte i september!
 
Aurora Onsrud,
Nestleder i Ungdomsrådet.