Ungarn: Stygg behandling av asylsøkere

Tusenvis av asylsøkere, blant annet enslige midreårige lider under voldelige overgrep, ulovlige tilbakesendinger og frihetsberøvelse i regi av Ungarns myndigheter. Dette er et system som åpenlyst er designet for å skremme, avslører Amnesty International i en ny rapport.
Publisert: 26. sep 2016, kl. 16:02 | Sist oppdatert: 21. Mar 2017, kl. 14:53
 - President Orbàns forsøk på å bevisst hindre flyktninger og migranter fra å komme til Ungarn følges av stadig verre former for angrep på både flyktningene og migrantene, samt de internasjonale sikringstiltakene som har blitt satt igang for å beskytte dem, sier John Dalhisen, som leder Europa-avdelingen i Amnesty International.

Bygget gjerde på grensen
I september 2015 ferdigstilte Ungarn byggingen av et stort gjerde på grensen til Serbia, som senere ble utvidet til Kroatia. I tillegg vedtok de en lov om raskere behandling av asylsøknader. Såkalte «transittsoner» ble åpnet ved to grenseoverganger.  Disse er metallcontainere satt opp for å behandle asylsøknader og internere asylsøkere. Totalt slipper bare 30 personer inn i disse sonene for å søke asyl hver dag, hvilket gjør at hundrevis blir nødt til å oppholde seg under uholdbare forhold ved grensen, eller i overfylte mottakssentere i Serbia. Under Amnesty Internationals forrige besøk til grensen mellom Ungarn og Serbia befant mer enn 600 pesoner seg i provisoriske leirer. Mange av dem hadde vært der i måndesvis.

Skrekkelig behandling og krunglete asylprosedyrer er et kynisk knep for at flyktinger skal frykte Unagarns stadig mer militariserte grenser. På bakgrunn av en folkeavstemningskampanje full av hat, har anti-flyktningretorikken nådd nye høyder.


En asylsøker i Horgoš – leiren, hvis eldre kone hadde blitt båret under mesteparten av reisen fra Afghanistan, fortalte Amnesty International at de hadde vært der i 22 dager, og at det ikke så ut som de kom til å kunne krysse grensen i nærmeste framtid. En annen sylsøker som hadde vært i den samme leiren i 18 dager sa: «Vi flykter fra krig, vi flykter fra smerte. Så hvorfor behandler folk på grensen oss som dyr?»  

Det at den formelle prosessen er svært begrenset, får asylsøkere til å prøve å krysse grensen til Ungarn på ulovlig vis. En lov som ble vedtatt i Juni 2016 gir tillatelse til å umiddelbart returnere asylsøkere som er funnet inntil 8 km fra gjerdet på grensen til det ungarske territoriet tilbake til Serbia. De som blir pågrepet vil bli stoppet uten noen som helst form for hensyn til deres behov for beskyttelse eller spesielle sårbarheter. Offentlig statistikk viser at den nye praksisen har erstattet de formelle kriminalprosedyrene for irregulær ankomst.

Én asylsøker var vitne til at en politimann banket opp en mann etter at han hadde blitt plukket opp på grensen. Politiet advarte at:

Vi kan gjøre alt vi vil. Hvis du klager vil ingen høre på deg.

Innenfor transittsonene blir ofte enslige menn anholdt på ulovlig grunnlag i inntil fire uker. Flesteparten av disse får sine asylsøknader avvist med begrunnelse om at de kom gjennom Serbia, «et trygt tredjeland». Siden Serbia ikke formelt tar dem tilbake, og heller ikke gir dem tilgang på en rettferdig og individuell asylprosess, har de som blir avvist fra transittsonene ingen annen mulighet enn å prøve seg på en alternativ rute inn i EU.

Asylsøkere som lykkes med å komme gjennom transittsonene, blir fraktet til enten lukkede eller åpne asylsentere med forferdelige forhold. Senterene mangler grunnleggende fasiliteter, kan knapt tilby utdanning og aktiviteter for barn, ei heller et tilstrekkelig helsetilbud. Amnesty International fant også bevis på at enslige barn blir plassert sammen med voksne menn.

Forholdene blir gransket av EU-kommisjonen
I desember 2015 utløste omfanget av lidelsene til flyktninger og asylsøkere på grensen til Ungarn, samt landets oppdaterte asyllovgivning at EU-kommisjonen åpnet en granskning (infringement procedure). Denne prosessen er ennå ikke avsluttet.

«I stedet for å skjemmes av avsløringen om Ungarns grove brudd på folkeretten, går President Orbán stolt foran som et eksempel han mener andre land bør følge. Hvis dette synet ikke blir utfordret, vil det føre til ytterligere elendighet for sårbare mennersker som flykter fra krig og konflikt», sier John Dalhuisen.

«Europeiske ledere må bli organisert, ikke ‘Orbànisert’. Deres manglende evne til å utfordre Ungarns brudd på europeisk lov vil styrke fremmedfrykten og populismen, og kan resultere i en alvorlig trussel mor rettsstaten og mot respekten for menneskerettighetene.»
 

Rapporten Stranded hope: Hungary’s sustained attack on the rights of refugees and migrants ble publisert på bakgrunn av den avskyelige folkeavstemningen om flyktningkvoter. Der dokumenteres det at hundrevis av asylsøkere blir satt på vent i måndevis under nedverdigende forhold. Mange av de som klarer å komme seg til Ungarn blir tvunget tilbake til Serbia eller fenglset ulovlig i interneringssentre. 

Rapporten baseres på reserach som har blitt gjort i Serbia, Ungarn og Østerrike, samt intervjuer med 143 personer, hvorav flesteparten er flyktninger eller migranter. Deres vitnesbyrd avslører sjokkerende forhold for de som forsøker å ankomme eller reise gjennom Ungarn, - et land dere urregulerte ankomster har blitt kriminalisert og retten til å søke asyl har blitt svært innskrenket.