Ungarn må beskytte romfolk mot hatvold

Flasker og stein skal ha blitt kastet mot rombefolkningen i Ungarn etter en demonstrasjon i regi av et høyreekstremistisk parti. 
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 27. aug 2012, kl. 09:34 | Sist oppdatert: 27. aug 2012, kl. 10:22
- Diskriminerende vold og oppfordring til diskriminerende vold mot enhver i det ungarske samfunnet må fordømmes offentlig og alle former for rasistisk motivert trakassering og vold må etterforskes grundig, sier Jezerca Tigani, nestleder for Europa og Sentral Asia-avdelingen i Amnesty.
- Myndighetene må beskytte romfolket
5. august brøt det ut opptøyer i den ungarske byen Devecser etter at det ekstremistiske høyrepartiet Jobbik klarte å samle flere enn 1.000 personer til en demonstrasjon på byens største torg. Demonstrasjone utartet seg til å bli et angrep på rombefolkningen. Se bilder fra marsjen tidligere på dagen på Youtube.
Nå mener Amnesty de ungarske myndighetene må gjøre mer for å beskytte rombefolkningen i Ungarn og skriver dette i et brev til myndighetene.
- Politi grep ikke inn
Ifølge øyenvitner og folk som var i folkemengden sang demonstrantene anti-rom slagord, kastet betong og raketter mot rombefolkningens hus. Politiet stoppet ikke volden og det er uklart om noen er blitt arrestert.

- De ungarske myndighetene er forpliktet til å beskytte alle innbyggere og må sikre at en grundig, uavhengig etterforskning raskt blir utført for å se nærmere på påstandene om at politiet ikke grep inn for å hindre volden i Devecser, sier Jezerca Tigani, nestleder i Amnesty Internationals Europa og Sentralasia-avdeling.
- Rasistiske kommentarer
Ifølge media skal det høyreekstreme partiet Jobbik ha innkalt til marsjen etter en krangel i slutten av juli mellom to husholdninger i Devecser, en rom og en ikke-rom.
Flere taler ble holdt av Jobbik-representant Gábor Ferenczi, László Toroczkai fra gruppa Sixty-Four Counties og Attila László fra For a Better Future Civil Guard Association. Se video fra You Tube her fra arrangementet (på ungarsk).
Øyenvitner forteller at talene inneholdt anti-rom-holdninger. Noen av talerne oppfordret ungarerne til å gå til handling mot rombefolkningen og oppfordret indirekte til utrydning av "parasitt-sigøynere".

Zsolt Tyirityán fra gruppa Betyársereg (Outlaw Army) skal ha kommet med åpenbare rasistiske kommentarer.
- Nedsettende og rasistiske kommentarer fra særlig offentlige tjenestemenn eller politikere tilsvarer oppfordring til rasistisk hat, sier Tigani i Amnesty, som understreker at slike utsagn er straffbare.
Amnesty får støtte av lokale organisasjoner, som mener talerne oppfordret til kriminalitet og innskrenkninger i andres frihet. De krever nå en granskning av politiets oppførsel og offentliggjøring av funnene.
- Rombefolkning ble kastet ting på
- Gjerningsmenn som står bak enhver form for oppfordring til rasistisk hat må forfølges etter lover som gir en straff som viser hvor alvorlige utsagnene er, sier Tigani i Amnesty.
Videoopptak som er lagt ut på YouTube skal bekrefte rapportene om at biter av betong og raketter ble kastet på rom-husene. En aktivist fortalte Amnesty International at hun var på gårdsplassen i et av rom-husene da det ble angrepet. Mengden skal ha sunget anti-rom-slagord, kastet flasker, steiner og biter av betong. Hun ble truffet i armen og skadet av en betongbit, noe hun har klaget inn for politiet.
- Særlig mye hatkriminalitet
Amnestys politiske rådgiver Gerald Folkvord understreker at Ungarn ofte får kritikk for sin behandling av rombefolkningen, lover bedring, men at lite skjer i praksis.
- Det at ekstremistiske grupper i Ungarn igjen kan spre hat og vold mot rom og jøder uten at myndighetene griper inn, vekker skremmende minner om fortiden. Nå er Ungarns partnere i EU og Europarådet utfordret til å stille klare krav til landets myndigheter om å respektere og beskytte menneskerettighetene, inkludert retten til trygghet og til ikke å bli diskriminert, sier Folkvord.
- Hva er unikt ved måten rom-folket behandles på i Ungarn?
- Rom møter diskriminering og trakasserig i hele Øst-Europa. I hele regionen er rom ekstremt overrepresentert blant de mest fattige og de med dårligst utdanning. Og så blir fattigdommen de er fanget i på grunn av diskrimineringen brukt som argument mot dem. Det som er spesielt i Ungarn er den sterke hatkriminaliteten knyttet til politiske grupperinger. Hatkriminalitet mot rom begås også i andre land, men andre steder er det ikke så åpent knyttet til legale politiske grupperinger, sier Folkvord, som minner om at myndigihetene ofte spiller en sentral rolle i diskrimineringen av rom i Sentral- og Øst-Europa.
- Myndighetenes gjør ikke nok
I mars 2011 satte Ungarn ned en parlamentskomité for å se på angrep fra høyreekstreme i Gyöngyöspata mot rombefolkningen der. Også der arrangerte Jobbik marsj i byen, med 2,000 personer. Etterpå patruljerte tre høyreekstreme grupperinger byen for en måned. De truet, skremte og trakkasserte romani-bosetninger.
Amnesty skrev til ungarske myndigheter i april i år. De mener myndighetenes rapport mislyktes i å se nærmere på de menneskerettighetsbruddene rombefolkningen utsettes for.

- Hendelsene i Devecser viser at slike hendelser fortsetter uten at myndighetene gjør sin plikt i å forhindre slike angrep og beskytte romfolket som er offer for volden, til tross for rapport som parlamentet bestilte, sier Tigani i Amnesty.
Lokalt sliter byen Devecser. I oktober 2010 var den en av byene som ble hardest rammet av en bølge av giftig rød slam som ble sluppet løs fra en gruve og flommet inn i de viktigste vannveiene i byen. Slammet tok med seg biler fra gatene og ødela bruer og hus, og hundrevis av innbyggere måtte evakueres.


JOBBIK OG ROMBEFOLKNINGEN
  • Det ungarske høyreekstremistiske, fascistiske partiet Jobbik har profilert seg på hatkampanjer og angrep mot Ungarns rombefolkning. I 2011 fikk partiet nesten 17 prosent av stemmene ved valget i 2011. Partiets fulle navn er Jobbik Magyarországért Mozgalom (Bevegelsen for et bedre Ungarn).
  • De argumenterer for gjeninnføringen av dødsstraff i Ungarn.
  • Partiet er ikke representert i nasjonalforsamlingen, men har tre av Ungarns 22 seter i EU-parlamentet. Partiet har opp mot 20 prosents oppslutning i Ungarn.
  • Kilde: NTB
SLIK BEHANDLES ROMBEFOLKNINGEN I UNGARN
  • Mellom januar 2008 og august 2009 ble seks rom-personer, inkludert kvinner og barn, drept i Ungarn. I samme periode ble det registrert 40 voldelige angrep på medlemmer av rom-befolkningen.
  • Angrepene er tydelig rasistisk motivert og begrunnet.