Tyrkia: Ulovlige returer av flyktninger

Ulovlige massereturer av syriske flyktninger avslører alvorlige mangler i avtalen mellom EU og Tyrkia. 
Publisert: 1. Apr 2016, kl. 01:01 | Sist oppdatert: 31. Mar 2016, kl. 14:56
Tvungne returer i stor skala av syriske flyktninger fra Tyrkia tilbake til krigsherjede Syria avslører de fatale manglende i flyktningavtalen som ble gjort mellom Tyrkia og EU i mars.

Ny etterforskning organisasjonen har gjort i de sørlige grenseprovinsene i Tyrkia antyder at tyrkiske myndigheter har arrestert og utvist grupper på rundt 100 syriske menn, kvinner og barn til Syria nesten daglig siden midten av januar. I løpet av tre dager i forrige uke samlet Amnesty Internationals etterforskere mange uttalelser om massereturer fra Hatay-provinsen. Dette bekrefter en praksis som er en åpen hemmelighet i regionen.

Alle tvungne returer til Syria er ulovlige ifølge både tyrkisk lov, EUs lovgivning og internasjonal lov.

– I desperasjonen etter å stenge grensene sine har ledere i EU bevisst ignorert dette faktum: Tyrkia er ikke et trygt land for syriske flyktninger og det blir mindre trygt for hver dag, sier John Dalhuisen, Amnesty Internationals direktør for Europa og Sentral-Asia.

– Returene i storskala av syriske flyktninger vi har dokumentert, fremhever de fatale manglene og feilene i avtalen mellom EU og Tyrkia. Det er en avtale som kun kan implementeres av de hardeste hjerter og med en bekymringsløs likegyldighet til folkeretten.

EUs avtale tilrettelegger for ulovlige returer

Avtalen mellom EU og Tyrkia baner vei for umiddelbar retur av syriske flyktninger fra de greske øyene til Tyrkia, på bakgrunn av at Tyrkia skal være et trygt land for asyl. Offentlige tjenestemenn i EU har uttrykt at det håpes på at returene kan starte allerede mandag 4. april.

EUs storstilte beiling av Tyrkia forut for avtalen har allerede fått katastrofale ringvirkninger for Tyrkias egen politikk overfor syriske flyktninger.

– Heller enn å legge press på Tyrkia til å forbedre beskyttelsen de tilbyr syriske flyktninger, åpner nå EU for at Tyrkia kan gjøre nettopp det motsatte, sier John Dalhuisen.

– Det virker veldig sannsynlig at Tyrkia har returnert flere tusen flyktninger til Syria i løpet av de siste syv til ni ukene. Hvis avtalen løper som planlagt er det reell fare for at flere av de EU returnerer vil lide samme skjebne.

Barn og gravide blant de returnerte

I et av tilfellene Amnesty International har avslørt ble tre små barn tvunget tilbake til Syria uten foreldrene sine. I et annet ble en åtte måneder gravid kvinne tvunget til å returnere.

– Umenneskeligheten i og antallet av returer er sjokkerende. Tyrkia må stoppe dette umiddelbart, sier John Dalhuisen.

Mange som er returnert til Syria later til å være uregistrerte flyktninger. Men Amnesty International har også avdekket tilfeller hvor registrerte syriske flyktninger har blitt returnert – de har da blitt pågrepet uten papirene sine på seg.

Syriske flyktninger blir nektet registrering

Amnesty Internationals nye undersøkelser viser også at de tyrkiske myndighetene har trappet ned registreringen av syriske flyktninger i de sørlige grenseprovinsene.

Registrering er nødvendig for å få tilgang til grunnleggende tjenester. I Gaziantep møtte Amnesty International sønnen til en kvinne med behov for akutt livreddende kirurgi, men som ble nektet registrering og dermed nektet å få operasjonen. Hun fikk til slutt registrert seg en annen plass og mottok den livreddende behandlingen.

Ifølge andre syriske flyktninger i Hatay-provinsen har flere som har forsøkt å registrere seg blitt arrestert og tvunget tilbake til Syria, sammen med flyktninger som har blitt tatt uten at de har hatt registreringspapirene sine med seg.

Amnesty International snakket med en familie av uregistrerte syriske flyktninger i Hatay-provinsen, som har valgt å bli i leiligheten de bor i heller enn å registrere seg, av frykt for å bli returnert til Syria.

For øyeblikket befinner det seg rundt 200.000 fordrevne personer innen 20 km fra Tyrkias grenser. Ifølge humanitære hjelpeorganisasjoner og beboere i leirene, er tilstandene i grenseleirene skremmende, uten sanitære forhold eller rent vann. En beboer rapporterte om bortføringer mot løsepenger som en av farene de lever med.

Strengere grensekontroll

Ifølge syrere Amnesty International har snakket med på begge sider har grensen, har den økte grensekontroll og mangelen på lovlige måter å krysse på tvunget mennesker til å ty til menneskesmuglere. Smuglerne krever minst 1.000 USD per person for å ta mennesker over grensen til Tyrkia.

Praksisen med den stadig strengere grensekontrollen er en radikal endring fra tyrkiske myndigheters praksis gjennom den fem år lange konflikten i Syria. Tidligere har syriske borgere med pass kunnet krysse grensen ved vanlige grenseoverganger, og de som krysset grensen ulovlig – den store majoriteten – kunne likevel registrere seg hos de tyrkiske myndighetene.

– De siste fem månedene har Tyrkia innført visumkrav for syrere som kommer med fly, stengt grensene for alle foruten de med akutte medisinske behov, og skutt etter de som har forsøkt å krysse grensen ulovlig, sier John Dalhuisen.

– Nå fremmer Tyrkia høylytt den umulige ideen om opprettelse av en sikkerhetssone inne i Syria. Det er tydelig hvor alt dette fører hen: Etter å ha vært vitne til opprettelsen av Festning Europa, ser vi nå det samme mønsteret i konstruksjonen av Festning Tyrkia.


En syrisk familie opplevde at barna ble tvangsreturnert til Syria

En storfamilie på 24 mennesker bodde sammen i en liten leilighet i Antakya i Hatay-provinsen. De fortalte Amnesty International at fem av familiemedlemmene ble tvangsreturnert rundt 20. februar 2016.

30 år gamle M.Z. hadde klart å registrere seg, og hadde oppholdt seg i Tyrkia siden tidlig i 2015. Hans 20 år gamle bror, deres elleve år gamle nevø og to nieser på ti og ni, ankom Tyrkia omtrent to måneder tidligere og hadde ikke fått til å registrere seg. De ble fortalt at det var umulig, og at de som prøvde risikerte å bli sendt tilbake til Syria.

De to brødrene tok nevøen og niesene med seg til en park for å la barna leke da de ble stoppet av politiet, som forlangte å få se identifikasjon. Politiet tok med alle fem til en nærliggende politistasjon.

Z.Z. – en annen bror av dem – fortalte at han brakte M.Z.s sine registreringspapirer til politistasjonen, men at politiet nektet å frislippe dem.

M.Z. fortalte Amnesty International, på telefon fra Syria, at etter at de hadde holdt dem i noen timer ble alle fem satt på en buss og kjørt til grensepasseringen mellom Cilvegözü og Bab al-Hawa i Hatay-provinsen. M.Z. fortalte at det var totalt syv busser, med omtrent 30 mennesker på hver buss – hovedsakelig familier – totalt opp mot 210 syriske flyktninger. To politibiler fulgte bussene, og på bussen hvor M.Z. og hans familiemedlemmer befant seg var det en bevæpnet tyrkisk soldat.

Da de nådde grensen, rundt klokken tre på natten, ble de overgitt til den væpnede grupperingen Ahrar al Sham. På den syriske siden fortalte M.Z. soldatene at han ikke hadde noen midler til å forsørge barna med, og de ble da kjørt til Atma-leiren i den syriske provinsen Idlib.

M.Z. beskriver tilstandene i Atma-leiren som grusomme, uten sanitæranlegg eller innlagt vann, og med utilstrekkelige matforsyninger.

Bistandsorganisasjoner rapporterte i desember 2015 at rundt 58.000 mennesker bor i Atma-leiren.

De fem syrerne er i kontakt med familien i Antakya via telefon. Barnas mor fortalte Amnesty International:

– De gråter hele tiden, når de snakker kan jeg ikke engang forstå hva de prøver å si.

M.Z. fortalte at han har prøvd å komme tilbake til Tyrkia flere ganger den siste måneden. Familien deres i Antakya kunne fortelle at menneskesmuglere krever 1000 USD per person for å få dem over grensen, men M.Z. sier han kun har rundt 500 syriske pund – tilsvarende 2 USD.

De fleste av de gjenværende familiemedlemmene i Tyrkia, inkludert barna, er uregistrerte og holder seg inne i leiligheten av frykt for å bli returnert. De er nå avhengige av at de registrerte familiemedlemmene holder dem med forsyninger.