TV-aksjonen 2012: Utsatt og utnyttetRettferdighet for diskriminerte kvinner, LHBT-personer og minoriteter er en del av det viktige arbeidet du støtter ved å gi til TV-aksjonen 2012.
Publisert: 30. sep 2012, kl. 12:34 | Sist oppdatert: 3. okt 2012, kl. 13:21

Diskriminering av grupper på bakgrunn av etnisk tilhørighet, kjønn, tro eller legning, motarbeider prinsippet om at de universelle menneskerettighetene gjelder for alle.

Amnesty kan - med Norges og TV-aksjonens hjelp - fortsette å hjelpe ofre for diskriminering, blant annet med juridisk bistand.

I noen land har myndighetene vedtatt egne lover som diskriminerer enkeltgrupper. I Saudi-Arabia tilegges kvinners vitnemål mindre vekt i rettssalen, og de får ikke kjøre bil. Midler fra TV-aksjonen kommer trolig blant annet til å støtte bevegelsen Women2Drive, som kjemper for kvinners rett til å sette seg bak rattet.

Hets og vold

Andre steder er diskrimineringen mer indirekte, for eksempel ved at myndighetene stilltiende tillater systematisk diskriminering og trakassering av enkeltgrupper. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner diskrimineres over hele verden. En stat som ikke griper inn når noen grupper utsettes for gjentatt hets eller vold, bryter menneskerettighetene.

TV-aksjonen kan bidra til å legge internasjonalt press på regjeringer som ikke beskytter landets LHBT-personer tilstrekkelig.

Diskriminering og overgrep mot kvinner

Kvinner diskrimineres fortsatt systematisk hver dag i alle verdens land. De blir slått og voldtatt, de mangler rettssikkerhet - som i Nicaragua - og tvinges til å leve videre med sine egne overgripere i nærheten, ofte under samme tak.

Hvert år dør over en halv million kvinner av komplikasjoner knyttet til graviditet og fødsel i verden.

Det er én kvinne hvert minutt. I de fleste tilfellene er dette fattige kvinner som opplever diskriminering og ekskludering på grunn av rase, alder eller immigrasjonsstatus. Et særlig alvorlig problem er at vanskeligstilte kvinner mange steder ikke får det samme helsetilbudet som andre, blant annet i land som Indonesia og Sierra Leone.

Diskriminering av romfolket

Diskriminering av minoriteter er et av de viktigste menneskerettighetsspørsmålene i dagens Europa. I mange land får fordomsfulle holdninger blomstre blant offentlige tjenestepersoner og institusjoner.

Ett av de mest alvorlige resultatene av denne formen for diskriminering, er den dårlige behandlingen romfolket får over hele Europa. Midler fra TV-aksjonen vil bli brukt til å kjempe for romfolkets rettigheter.

I Slovakia og Tsjekkia blir barn fra romfamilier plassert i spesialskoler med redusert pensum. I Slovakia lever over 120 000 romfolk i slumlignende områder som mangler helt grunnleggende fasiliteter som vann og elektrisitet. I Italia mangler over halvparten av rombefolkningen italiensk statsborgerskap, selv om mange av dem har bodd i Italia hele livet.

Amnesty International bekjemper overgrep og diskriminering av kvinner og minoriteter, blant annet ved å sette dem i stand til å kjempe for egne rettigheter. De universelle rettighetene gjelder for alle, men fortsatt rammes store grupper av systematisk urettferdighet.

AKSJONER MOT DISKRIMINERING:


Les mer på amnesty.no