TV-aksjonen 2012: Nytt håp i Midtøsten og Nord-Afrika

Midlene fra TV-aksjonen skal bidra til til utviklingen av rettferdige rettssystemer i Tunisia, Egypt og stater i Midtøsten. 


Publisert: 28. sep 2012, kl. 11:35 | Sist oppdatert: 3. okt 2012, kl. 09:52

Utviklingen i Tunisia og Egypt har skapt nye muligheter i disse landene for å støtte lokale menneskerettighetsaktivister, kvinnegrupper, advokater og andre i oppbyggingen av nye styringssystemer som fullt ut respekterer menneskerettighetene og sikrer rettferdighet for alle. Både Tunisia og Egypt står overfor en ny vår etter tiår med undertrykkelse.

Rettigheter og friheter har vært nektet befolkningen i tiår, den politiske eliten har beriket seg gjennom systemet mens flertallet har lidd under fattigdom og den brutale og uberegnelige fremtredenen til sikkerhetsstyrkene.

Oppbygning av nye institusjoner

Det er avgjørende å gripe øyeblikket og støtte tunisiere og egyptere som nå forsøker å bygge opp nye systemer og institusjoner som sikrer befolkningens rettigheter slik at de kan nyte frihet fra frykt og nød. Kampen for frihet og respekt for menneskerettighetene er langt fra vunnet i Tunisia og Egypt. I begge landene tok unge mennesker til gatene og sa “Nok er nok! Nok av undertrykkelse, nok av korrupsjon!” og mange andre fra alle lag av samfunnet sluttet seg til dem. De klarte å få diktatorer til å gå, men kampen mot overgrep og urettferdighet fortsetter. I Egypt ble en 15-åring banket opp av militæret - signér aksjonen!

Midlene fra TV-aksjonen skal brukes til å støtte utviklingen av fredelige og demokratiske samfunn, slik at ofre og tapte liv ikke skal være forgjeves. Amnesty ser at demonstranter fortsatt utsettes for ulovlig fengsling, tortur og mishandling. I mars ble kvinner som demonstrerte på Tahrir-plassen arrestert av militæret og utsatt for tvungne jomfrutester og truet med straffeforfølgelse som prostituerte.

To viktige mål på om løftene blir oppfylt i Tunisia og Egypt er om domstolene får uavhengighet og om kvinner sikres reell likestilling.

Press mot Libya og Jemen

I sitt menneskerettighetsmanifest for Libya, advarer Amnesty landets ledere om at dersom de ikke klarer å tøyle de væpnede militære, og holde dem ansvarlig for overgrep, risikerer Libya at menneskerettighetsbruddene som ledet til 17. februar-revolusjonen gjentar seg. Amnesty har gitt landets myndigheter en liste med krav og vil legge press på at disse blir gjennomført.

Lignende har Amnesty fastsatt elleve menneskerettslige krav om endringer som må til i Jemen. Brudd på menneskerettighetene blir begått uten strafferettslige konsekvenser - et dyptliggende problem som ble forverret etter at tidligere president Ali Abdullah Saleh og hans tjenestemenn i år fikk straffefritak for alvorlige overgrep. Protester i sørlige byer som Aden blir møtt med unødvendig vold, og fredelige demonstranter blir drept og skadd i kampen for rettighetene sine. På tross av sin omfattende og viktige deltagelse, blir kvinnelige aktivister fortsatt utsatt for diskriminering og vold.

Det er også nå vi må stå klar til å bidra på lignende vis i andre land i Midtøsten der slike endringsprosesser kan komme til å skje, inspirert av Tunisia og Egypt.

AMNESTY INTERNATIONAL "I FELT"

Etterforskerne er Amnestys øyne og ører i Midtøsten og Nord-Afrika nå. De får førstehåndsskildringer fra overlevende og samarbeider med advokatene og familiene til de som utsettes for overgrep. De følger rettssaker og snakker med lokale menneskerettighetsgrupper, aktivister, politikere, regjeringsfolk og media.

Under opprørene i Midtøsten og Nord-Afrika har Amnesty hatt etterforskningsteam på oppdrag i nesten alle landene som har vært berørt. I mange tilfeller har de avdekket overdreven bruk av vold mot demonstranter, hvordan snikskyttere har skutt for å drepe, ambulanser og medisinsk personell har blitt hindret i å hjelpe skadde og sikkerhetsstyrker har bortført og torturert både kvinner og menn.

Amnestys etterforskere befinner seg ofte personlig i en utsatt posisjon. Natt og dag snakker de med mennesker som regimer oppfatter som uromomenter. I februar ble to etterforskere i Egypt bortført, bakbundet og med hette over hode. I over et døgn visste Amnesty ikke hvor de var før de, medtatt, men i god behold, ble sluppet fri.

Donatella Rovera har lang fartstid som etterforsker for Amnesty fra konfliktene i Gaza, Algerie og Sudan. Hun har oppholdt seg i Benghazi i Libya i flere uker, midt under bombingen, der selv svært få journalister har våget seg inn. Hun blogger kontinuerlig fra felt, en både opprivende og spennende lesning.

For Amnesty er det viktig å avdekke overgrepene som finner sted når alt er uoversiktlig og kaotisk. Modige journalister gjør en viktig jobb i å dokumentere sammenstøt mellom regimekritikere og sikkerhetsstyrker, men i kampens hete får vi fragmenterte bruddstykker fra hendelsesforløpene. Bak scenen jobber Amnestys etterforskere systematisk med å dokumentere brudd på menneskerettighetene, både under opprørene og etter at den umiddelbare krisen er over. Dette er avgjørende for å ansvarliggjøre overgriperne i ettertid.