TV-aksjonen 2012: Dette går pengene til

Amnesty har fått TV-aksjonen for tredje gang. I år går de innsamlede midlene til fem viktige områder.
Publisert: 19. okt 2012, kl. 09:24 | Sist oppdatert: 24. okt 2012, kl. 11:25
Disse menneskerettslige temaene utgjør grunnmuren for Amnestys arbeid i årene som kommer. Med Norges og TV-aksjonens hjelp kan Amnesty fortsette å arbeide for at menneskerettighetene blir ivaretatt, selv i land der krig og fattigdom herjer.
Trykk på hver overskrift for å lese mer om de enkelte emnene, og hvilke saker Amnesty jobber med innenfor disse.

LES AMNESTYS SØKNAD TIL TV-AKSJONEN

- Historien viser at respekt for menneskeverd ikke blir levert på et sølvfat, men er noe vi må kreve. Det gjør våre medmennesker i for eksempel Egypt, Iran, Kina og Nigeria i dag. For det fortjener de vår oppmerksomhet, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.

KAMPEN FOR YTRINGSFRIHET

Retten til å mene, tro og si hva man vil, er Amnesty Internationals fundament. Dette innebærer også retten til å være i opposisjon. Ytringsfriheten er derfor grunnlaget for et godt styresett. Uten opposisjon eksisterer ikke demokratiet.

Med midler fra TV-aksjonen vil Amnesty sørge for at mennesker som tør å utfordre urettferdigheten får livsviktig støtte og beskyttelse.
Dette gjelder spesielt i Kina og Russland - to store nasjoner som systematisk innskrenker ytringsfriheten og
fengsler mennesker for å ha ytret sine meninger på fredelig vis.

KRIGENS BAKGÅRD

De fleste ofre etter voldelige konflikter er sivile. Ofte er det kvinner og barn. Amnesty International har i mange år sett at internasjonal oppmerksomhet rundt overgrep mot en sivilbefolkning er svært effektivt for å forhindre fremtidige overgrep. Forutsetningen for oppmerksomhet er dokumentasjon. Amnesty dokumenterer overgrep i konfliktområder.
Vi forteller historiene om ofrene, om de som har overlevd overgrepene, og de som ikke lenger er live. Vi peker ut de ansvarlige.

Med midler fra TV-aksjonen vil Amnesty blant annet jobbe for å bekjempe konflikt-relatert seksuell vold i Colombia, og motarbeide straffefriheten overgriperne nyter.
Vi vil fortsette å kjempe for at ofre etter væpnede konflikter får oppreisning og opplever rettferdighet.


UTSATT OG UTNYTTET

Diskriminering av grupper på bakgrunn av etnisk tilhørighet, kjønn, tro eller legning, motarbeider prinsippet om at de universelle menneskerettighetene gjelder for alle.
Kvinner diskrimineres fortsatt systematisk hver dag i alle verdens land. De blir slått, voldtatt og mangler rettsikkerhet. Amnesty jobber blant annet for å sikre kvinners trygghet, og kjemper for deres rettigheter i land som Saudi-Arabia og Nicaragua.

Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner blir også utsatt for diskriminering og vold i hele verden. I deler av Afrika og Øst-Europa er situasjonen for LHBT-personer uholdbar. TV-aksjonen kan bidra til å legge internasjonalt press på regjeringer som ikke beskytter innbyggerens menneskerettigheter tilstrekkelig.

NYTT HÅP I MIDTØSTEN OG NORD-AFRIKA

Midlene fra TV-aksjonen skal brukes til å støtte utviklingen av fredelige og demokratiske samfunn Midtøsten og Nord-Afrika, der mange har kjempet og protestert - ofte med livet som innsats - for drømmen om en "ny vår". De klarte å få diktatorer til å gå, men kampen mot overgrep og urettferdighet fortsetter.

Det er avgjørende å gripe øyeblikket og støtte innbyggerne, blant annet i Tunisia og Egypt, som nå forsøker å bygge opp nye systemer og institusjoner.
I tillegg er situasjonen kritisk i land som Libya og Yemen, der mennesker fortsatt
blir utsatt for diskriminering og vold. Amnesty vil kjempe for å sikre befolkningens rettigheter, slik at de kan nyte frihet fra frykt og nød. Ofre og tapte liv skal ikke skal være forgjeves.

SELSKAPERS GRÅDIGHET

Når selskaper bryter menneskerettighetene, er det få effektive måter å stille dem til ansvar på. I nesten alle tilfeller er ofrene fattige og har liten innflytelse, og det hører med til sjeldenhetene at de får noen form for erstatning. Det skyldes manglende tilgang på informasjon, manglende rettssystemer, korrupsjon og sterke bånd mellom næringsliv og politikk. Ofte går det ut over lokal- og urbefokningen.

Selskapet Trafigura forårsaket sykdom og død på Elfenbenskysten, så vel som i Norge. Shell har ikke ryddet opp tilstrekkelig etter oljesøl i Nigeria. Amnetsy jobber for at selskapene skal få den straffen de fortjener.

Med midlene fra TV-aksjonen vil Amnesty dokumentere, analysere og gjennomføre kampanjer mot menneskerettighetsbrudd som involverer selskaper.


HVA KAN DU GJØRE?