Transpersoners rettigheter: Seier for transpersoner i Danmark

- Se til Danmark, sier Amnestys generalsekretær i Norge etter at ny lovgivning i Danmark gir transpersoner mulighet for å endre juridisk kjønn uten å bli tvunget til å sterilisere seg.  
Publisert: 13. jun 2014, kl. 12:49 | Sist oppdatert: 8. okt 2019, kl. 09:21

I dag vedtok Danmark en lovendring som gir transpersoner muligheten til å endre juridisk kjønn uten irreversibel sterilisering eller psykriatiske diagnoser.

Det er anslått at det finnes rundt 3000 transpersoner i Danmark. Det vil si personer som opplever å bli født med feil kjønn og som ønsker å oppnå et fysisk og juridisk kjønnsskifte, inkludert nytt personnummer.

- Før haltet vi i Danmark bak andre europeiske land når det gjaldt å sikre transrettigheter, og vi er derfor glade for at Danmark nå fjerner kastreringskravet, og dermed gjør en aktiv innsats for å forbedre situasjonen for transpersoner, sier Helle Jacobsen, kampanjeleder i Amnesty Danmark.


Amnesty-rapport kritiserer Danmark og Norge


I februar lanserte Amnesty Internatinal en rapport om diskriminering av transpersoner, med fokus på en rekke europeiske land, inkludert Danmark og Norge. Rapporten viste at transpersoner blir diskriminert i Danmark og Norge.

Det er først etter en slik irreversibel sterilisering at transpersoner får utstedt nytt personnummer og kan skaffe seg pass, førerkorkort og fødselsattest som stemmer med deres opplevde kjønn.

Med den nye loven vil regjeringen i stedet innføre en såkalt ‘uttalelse modell’ der transpersoner kan få endre juridisk kjønn uten at det krever verken kirugiske inngrep eller psykiatriske diagnoser.

- Først og fremst betyr det at transpersoner ikke skal trenge omgivelsenes, legenes eller sykehusets aksept for hvem de er. Endringen bringer den danske lovgivningen i tråd med den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Helle Jacobsen.


Transseksualisme fortsatt på listen over sykdommer


Den psykiatriske diagnosen transseksualisme er fortsatt et krav for transpersoner som ønsker hjelp i form av hormonbehandling eller kjønnsbekreftende behandling, eksempelvis fjerning av brystene.


- Regjeringen bør bruke denne anledningen til å fjerne transseksuallisme fra listen over psykiske lidelser. Det er ikke en psykisk lidelse å være transperson, sier Helle Jacobsen.

Kampen fortsetter i Norge

Transpersoner i Norge blir fortsatt tvunget til å gjennomgå psykiatriske tester, hormonbehandling og kirurgiske inngrep inkludert irreversibel sterilisering før de får lov til å endre juridisk kjønn. Godkjenningsprosessen kan ta over ti år.

Transpersoner blir dermed tvunget til å ta umulige valg. De må enten akseptere å gjennomgå psykiatrisk og medisinsk behandling beordret av myndighetene, eller leve med kjønnet de ble tildelt ved fødselen selv om det strider mot deres identitet og utseende.

Betingelsene for endring av juridisk kjønn i Norge er fastsatt gjennom en administrativ prosedyre etablert på 1970-tallet som setter helsepersonell i sentrum for beslutningsprosessen.

- Se til Danmark, sier Amnestys generalsekretær i Norge, John Peder Egenæs.

- Amnesty oppfordrer norske myndigheter til å ha en rask, tilgjengelig og transperent prosedyre som gir transpersoner mulighet til å endre juridisk kjønn på bakgrunn av sin egenopplevde identitet. Danmark har gått foran som et godt eksempel. Nå er det på høy tid at Norge følger etter.

Amnesty International krever:

  • Norske myndigheter snarest etablerer en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre som sikrer transpersoner muligheten til en juridisk anerkjennelse av sitt kjønn som er i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet.
  • Norske myndigheter må sikre at transkjønnet identitet blir fjernet fra den nasjonale klassifiseringen av psykiske lidelser, og at transkjønnede personer som ønsker å endre juridisk kjønn kan gjøre det uten å måtte gå gjennom psykiatriske tester og uten å måtte ha en psykiatrisk diagnose.

Dette kan du gjøre:

  • Fortell alle du kjenner om transpersoners situasjon i Norge. Del den gjerne vår underskriftskampanje på sosiale medier, på skolen eller på jobben.
  • Skap oppmerksomhet om transpersoners situasjon i media, feks ved å sende leserbrev til din lokalavis.
  • Ta kontakt med politiske partier der du bor, og be dem om å ta opp transkjønnede personers rett til å endre juridisk kjønn. Du kan gjerne printe ut og oversende Amnestys rapport.
  • Fortell andre hva du har gjort i kommentarfeltet.