Bilde

Arv og testament

La morgendagens kamp for rettferdighet bli din arv til verden.


Hvorfor bør du gi en del av arven din til Amnesty

Når du gir en del av arven din til Amnesty er du med på å trygge arbeidet vårt for menneskerettigheter. Med din støtte kan vi hjelpe samvittighetsfanger ut av fengsel, fri mennesker fra tortur og forhindre dødsstraff - også etter at du har gått bort.

Ved å sette inn Amnesty i testamentet ditt kan du gi en stor eller liten andel til Amnestys arbeid. Du trenger ikke en stor lommebok for å gi - du trenger bare et stort hjerte!

WEBINAR
Bilde

Gratis webinar om arv og testament​

Har du spørsmål om arv og testament? I samarbeid med 8 andre organisasjoner arrangerer vi gratis webinar om arverett:

Torsdag 30.september kl. 14 -15:30 eller kl. 19-20:30

Kontakt oss på telefon 934 23 632 eller [email protected] for mer informasjon.

Klikk her for å sende e-post til Sidsel Stanmore Andersen for påmelding.

Slik skriver du testament

Alle kan skrive testament. Du kan gjøre det selv, men vi anbefaler deg å få hjelp fra en advokat. Ønsker du å tilgodese Amnesty får du gratis hjelp av vår advokat til å sette opp ditt testament.

Hvis du er enslig og ikke har livsarvinger, har du full frihet til å testamentere til hvem du vil. Har du barn, ektefelle eller samboer med felles barn har de rettslig krav på en del av arven din. Utover dette har du frihet til å testamentere slik du ønsker og til hvem du vil, enten det er venner, familie eller organisasjoner.

Kontakt oss

Bilde av Sidsel Stanmore AndersenØnsker du mer informasjon?
Ta kontakt med meg her eller
på tlf 93 42 36 32.

Sidsel Stanmore Andersen,
ansvarlig for arv og testament i Amnesty
.

 

Ofte stilte spørsmål (Q&A)

Et testament beskriver hvordan du vil at verdiene skal fordeles etter at du har gått bort. Som vedlegg til testamentet kan du også beskrive hvordan du vil at gravferden din skal bli, eller hvordan graven din skal ivaretas.

Det er opp til deg om du ønsker å skrive testament eller ikke. Dersom du ikke skriver testament, bestemmer arveloven hvordan verdiene etter deg skal fordeles.

Den norske arveloven har bestemmelser om «pliktarv». Det gjelder dersom du har ektefelle eller barn. Det gjelder også dersom barn har falt fra, men har fått barn (dine barnebarn). Dine barn, eventuelt barnebarn, kalles «livsarvinger».

Pliktarven til ektefelle og/eller livsarvinger er begrenset til en viss andel av arven eller til et visst beløp. Som hovedregel kan en si at hvis du har større verdier enn 12 G, i form av bolig, innskudd eller andre verdier, har du mulighet til å testamentere uansett din familiesituasjon.

Dersom du ikke har ektefelle eller «livsarvinger», kan du selv velge fritt hvordan arven din skal fordeles gjennom et testament.

Dersom du har ektefelle og/eller livsarvinger, sier altså arveloven noe om fordeling av verdier til dem. Ved å skrive testament finnes det imidlertid ulike måter å gjøre dette på, både i form av å øke eller begrense andeler etter ditt eget ønske.

Dersom du har midler til å testamentere fritt, finnes det i utgangspunktet få eller ingen grenser for hvem du kan tilgodese. Det kan være en slektning, en venn, en person eller en organisasjon du synes gjør noe flott. Vi opplever at flere og flere ønsker å tilgodese en hjertesak i testamentet, fordi de brenner for noe de synes er viktig.

I utgangspunktet kan du skrive testament selv og få det underskrevet av to vitner. Det er regler for hvordan testamentet må utformes og bevitnes, men de er relativt enkle.

Hvis du ønsker å tilgodese Amnesty i ditt testament, anbefaler vi imidlertid at du tar kontakt med oss så kan vi formidle kontakt med advokat som vi samarbeider med. Etter avtale med oss kan de sette opp et enkelt testament kostnadsfritt for deg.

Vi anbefaler at testamentet er skrevet av advokat fordi det da blir klart og tydelig, og du får en sikkerhet for at lovbestemmelsene overholdes. Det gir en ekstra trygghet for at testamentet blir gyldig.

Ja. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om å endre et eksisterende testament.

Verdier og livssituasjon kan endre seg over tid. Dersom du kjøper bolig, fritidsbolig, gjør investeringer eller forandrer din livssituasjon, kan det være lurt å se på testamentet igjen. Det kan også være lurt å beskrive andeler heller enn kroneverdier, fordi de ikke endrer seg over tid.

PS: Snakk om arv med de du har rundt deg! Det kan være en fin måte å snakke om verdier på, og hva du synes er viktig. Å snakke om det på forhånd kan få uklarheter ut av veien, slik at alle er mer trygge på hvordan det vil bli. Kanskje du også får en anledning til å snakke om hvilken verden du drømmer om etter at du har gått bort?