Bilde

Arv og testament

Du kan forandre verden - også i fremtiden.

En gave for fremtiden

Sammen har vi kjempet for menneskerettighetene gjennom over femti år. Vi har bidratt til løslatelsen av tusenvis av samvittighetsfanger. Vi har kjempet for å stoppe tortur og dødsstraff, og vi har kjempet for likhet og slutt på diskriminering.

Vi har vunnet viktige seire, men arbeidet vil fortsette. Ved å huske på Amnesty i ditt testament kan du være med på kampen for menneskerettigheter også i fremtiden.

Hvordan gi en gave i arv?

I utgangspunktet kan alle myndige personer over 18 år skrive testament, og det finnes få eller ingen grenser for hvem du kan tilgodese. Den norske arveloven inneholder imidlertid bestemmelser om pliktarv som må overholdes dersom du har ektefelle eller barn.

Vi er glade og takknemlige for alle som ønsker å tilgodese Amnesty i testamentet. Arbeidet for menneskerettighetene er et viktig arbeid over tid, og din støtte kan gjøre en stor forskjell i fremtiden.

Lengre nede på denne siden kan du lese om pliktarv, hvem du kan gi arv til og hvordan du kan skrive testament.

Ofte stilte spørsmål (Q&A)

Et testament beskriver hvordan du vil at verdiene skal fordeles etter at du har gått bort. Som vedlegg til testamentet kan du også beskrive hvordan du vil at gravferden din skal bli, eller hvordan graven din skal ivaretas.

Det er opp til deg om du ønsker å skrive testament eller ikke. Dersom du ikke skriver testament, bestemmer arveloven hvordan verdiene etter deg skal fordeles.

Den norske arveloven har bestemmelser om «pliktarv». Det gjelder dersom du har ektefelle eller barn. Det gjelder også dersom barn har falt fra, men har fått barn (dine barnebarn). Dine barn, eventuelt barnebarn, kalles «livsarvinger».

Pliktarven til ektefelle og/eller livsarvinger er begrenset til en viss andel av arven eller til et visst beløp. Som hovedregel kan en si at hvis du har større verdier enn 12 G, i form av bolig, innskudd eller andre verdier, har du mulighet til å testamentere uansett din familiesituasjon.

Dersom du ikke har ektefelle eller «livsarvinger», kan du selv velge fritt hvordan arven din skal fordeles gjennom et testament.

Dersom du har ektefelle og/eller livsarvinger, sier altså arveloven noe om fordeling av verdier til dem. Ved å skrive testament finnes det imidlertid ulike måter å gjøre dette på, både i form av å øke eller begrense andeler etter ditt eget ønske.

Dersom du har midler til å testamentere fritt, finnes det i utgangspunktet få eller ingen grenser for hvem du kan tilgodese. Det kan være en slektning, en venn, en person eller en organisasjon du synes gjør noe flott. Vi opplever at flere og flere ønsker å tilgodese en hjertesak i testamentet, fordi de brenner for noe de synes er viktig.

I utgangspunktet kan du skrive testament selv og få det underskrevet av to vitner. Det er regler for hvordan testamentet må utformes og bevitnes, men de er relativt enkle.

Hvis du ønsker å tilgodese Amnesty i ditt testament, anbefaler vi imidlertid at du tar kontakt med oss så kan vi formidle kontakt med advokat som vi samarbeider med. Etter avtale med oss kan de sette opp et enkelt testament kostnadsfritt for deg.

Vi anbefaler at testamentet er skrevet av advokat fordi det da blir klart og tydelig, og du får en sikkerhet for at lovbestemmelsene overholdes. Det gir en ekstra trygghet for at testamentet blir gyldig.

Ja. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om å endre et eksisterende testament.

Verdier og livssituasjon kan endre seg over tid. Dersom du kjøper bolig, fritidsbolig, gjør investeringer eller forandrer din livssituasjon, kan det være lurt å se på testamentet igjen. Det kan også være lurt å beskrive andeler heller enn kroneverdier, fordi de ikke endrer seg over tid.

PS: Snakk om arv med de du har rundt deg! Det kan være en fin måte å snakke om verdier på, og hva du synes er viktig. Å snakke om det på forhånd kan få uklarheter ut av veien, slik at alle er mer trygge på hvordan det vil bli. Kanskje du også får en anledning til å snakke om hvilken verden du drømmer om etter at du har gått bort?

Kontakt oss

Bilde av Sidsel Stanmore AndersenØnsker du mer informasjon?
Ta kontakt med meg her eller
på tlf 93 42 36 32.

Sidsel Stanmore Andersen,
ansvarlig for arv og testament i Amnesty
.