Bilde

Arv og testament

La morgendagens kamp for rettferdighet bli din arv til verden.


Hvorfor bør du gi en del av arven din til Amnesty

Når du gir en del av arven din til Amnesty er du med på å trygge arbeidet vårt for menneskerettigheter. Med din støtte kan vi hjelpe samvittighetsfanger ut av fengsel, fri mennesker fra tortur og forhindre dødsstraff - også etter at du har gått bort.

Ved å sette inn Amnesty i testamentet ditt kan du gi en stor eller liten andel til Amnestys arbeid. Du trenger ikke en stor lommebok for å gi - du trenger bare et stort hjerte!

Slik kan du skrive testament

Et testament kan du sette opp selv. Det er ingen formelle krav til ordlyd eller disposisjon. Det som er viktig er at testamentet klart og tydelig angir hvordan du ønsker verdiene etter deg skal fordeles. Testamentet bør dateres, og det skal være skriftlig. Testamentet skal signeres av deg og av to vitner, i henhold til arvelovens regler.

Lag deg en oversikt over dine verdier før du begynner. Når du skriver testament kan det være lurt å tenke på at hvordan formuen din er disponert, for eksempel når det gjelder eiendom eller sparing, er forhold som kan forandre seg med tiden. Ved store forandringer i din økonomiske situasjon eller livssituasjon kan det være nødvendig å endre eller skrive et nytt testament.

Dersom du har ektefelle eller barn inneholder den norske arveloven bestemmelser for hvor stor andel arv som skal tilfalle ektefelle, samboer med felles barn og barn eller livsarvinger. Utover dette kan du også tilgodese andre. Dersom du ikke har barn eller ektefelle har du full frihet til å testamentere verdiene dine til hvem du vil.

Dersom du ønsker å tilgodese Amnesty i ditt testament anbefaler vi deg å få hjelp fra en advokat. Da sikrer advokaten at arvelovens bestemmelser følges og at testamentet blir klart og tydelig. Ønsker du å gi en del av din arv til Amnesty kan du kontakte oss for gratis advokathjelp.

Kontakt oss

Bilde av Sidsel Stanmore AndersenØnsker du mer informasjon?
Ta kontakt med meg her eller
på tlf 93 42 36 32.

Sidsel Stanmore Andersen,
ansvarlig for arv og testament i Amnesty
.

 

Ofte stilte spørsmål (Q&A)

Den norske arveloven angir overordnede regler for hvordan arv skal fordeles ved dødsfall. Noe av dette er regler om pliktarv, det vil si arv til nærstående som har rett til en del av arven etter deg. Dette gjelder ektefelle, samboer med felles barn og barn og eventuelt deres etterkommere. Arveloven angir også regler for hvordan arv skal fordeles til øvrig slekt dersom du ikke har ektefelle eller barn, med mindre du selv bestemmer noe annet i testament.

Dersom du er fornøyd med arvelovens regler for fordeling av arv trenger du altså ikke å skrive testament. Men dersom du ønsker å gi mer spesifikke instruksjoner for hvordan arven etter deg skal fordeles, eller dersom du ønsker at også andre enn familie og slekt skal arve verdier eller gjenstander etter deg, kan du gjøre dette ved å opprette et testament.

Mange oppgir at det gir en egen ro å ha skrevet testament og å ha tenkt igjennom hvordan verdiene etter en skal fordeles.

Alle som har fylt 18 år kan fritt skrive testament. Bestemmelser i testament kan imidlertid kjennes ugyldige dersom en person "på grunn av sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse på testasjonstidspunktet ikke hadde evne til å forstå eller vurdere disposisjonen" (arvelovens §41).

Dersom du har ektefelle, samboer med felles barn, eller barn, gjelder regler om pliktarv. Denne pliktarven er begrenset til en viss andel av arven eller til et visst beløp. Verdier utover dette kan du testamentere over som du vil.

Dersom du ikke har ektefelle eller barn kan du selv velge fritt hvordan arven din skal fordeles gjennom et testament.

Utover at bestemmelsene om eventuell pliktarv må være oppfylt, finnes det i utgangspunktet få eller ingen grenser for hvem du kan tilgodese. Det kan være en slektning, en venn, en person eller en organisasjon du synes gjør noe flott. Vi opplever at flere og flere ønsker å tilgodese en hjertesak i testamentet, fordi de brenner for noe de synes er viktig.

I utgangspunktet kan du skrive testament selv og få det underskrevet av to vitner. Det er regler for hvordan testamentet må utformes og bevitnes, men de er relativt enkle.

Hvis du ønsker å tilgodese Amnesty i ditt testament, anbefaler vi imidlertid at du tar kontakt med oss så kan vi formidle kontakt med advokat som vi samarbeider med. Etter avtale med oss kan de sette opp et enkelt testament kostnadsfritt for deg.

Vi anbefaler at testamentet er skrevet av advokat fordi det da blir klart og tydelig, og du får en sikkerhet for at lovbestemmelsene overholdes. Det gir en ekstra trygghet for at testamentet blir gyldig og gir grobunn for minst mulig diskusjon.

Ja. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om å endre et eksisterende testament.

Verdier og livssituasjon kan endre seg over tid. Dersom du kjøper bolig, fritidsbolig, gjør investeringer eller forandrer din livssituasjon, kan det være lurt å se på testamentet igjen. Det kan også være lurt å beskrive andeler heller enn kroneverdier, fordi de ikke endrer seg over tid.

PS: Snakk om arv med de du har rundt deg! Det kan være en fin måte å snakke om verdier på, og hva du synes er viktig. Å snakke om det på forhånd kan få uklarheter ut av veien, slik at alle er mer trygge på hvordan det vil bli. Kanskje du også får en anledning til å snakke om hvilken verden du drømmer om etter at du har gått bort?