"Amnesty Internationals aksjoner er til stor hjelp for de som sitter fengslet i isolert håpløshet uten noen informasjon fra omverdenen. Det vil nok kreve kontinuerlige og langvarige aksjoner for å oppnå resultater, men det nytter. Min sak er bare ett eksempel på et lykkelig resultat". Det skriver den tidligere samvittighetsfangen og kinesiske demokratiforkjemperen Wang Youcai i et takkebrev.
Publisert: 3. Jan 2007, kl. 12:50 | Sist oppdatert: 7. Mar 2024, kl. 14:56
© AI

Menneskerettighetsaktivisten Wang Youcai har sendt et takkebrev til Amnesty International etter at han ble løslatt fra fengsel. Han er overveldet over hvilken oppmerksomhet saken hans har fått.


Kjære Saria Rees-Roberts

Takk for hyggelig møte med deg og dine kolleger i teamene for Kina- og Urgent Action i London i forrige uke rett etter at jeg hadde hatt møte med Amnesty-grupper i Sverige og Tyskland.

Det var overveldende å se hvilken oppmerksomhet saken min har fått gjennom alle disse årene. Uten deres innsats for menneskerettighetene i Kina ville jeg ikke ha blitt løslatt etter jeg fikk min første dom på fire års fengsel for å ha vært involvert i studentdemonstrasjonene på Den himmelske freds plass i 1989.

Da jeg ble fengslet for annen gang, forsto jeg ut fra fengselsmyndighetenes oppførsel at det måtte være noen der ute som hjalp meg og som brydde seg om saken min. Jeg følte meg nesten sikker på at Amnesty International fortsatt aksjonerte for meg slik som før.

På tross av at jeg var dømt til 11 år til i fengselet, ga dette meg håp og fortsatt tro på livet. Takket være deres arbeid for saken min, ble jeg satt fri og kunne dra til USA.

Takk for den iherdige innsatsen dere gjør for samvittighetsfanger og menneskerettighetene i Kina. Amnesty Internationals aksjoner er til stor hjelp for de som sitter fengslet i isolert håpløshet uten noen informasjon fra omverdenen. Det vil nok kreve kontinuerlige og langvarige aksjoner for å oppnå resultater, men det nytter. Min sak er bare ett eksempel på et lykkelig resultat.

Jeg er svært takknemlig for all den støtten og hjelpen dere yter; ikke bare for meg, men for alle dem som fremdeles lider vondt og som blir utsatt for tortur i Kina og i verden for øvrig. Deres innsats er med på å lindre fangers lidelser og bidrar til at de får bedre behandling fordi dere overvåker saken og lar verdenssamfunnet få vite hva som skjer. Dette arbeidet kan ikke måles i penger, men er med på å redde menneskers liv og vår sivilisasjon.

For oss som tror at endring kan oppnås gjennom fredelige og ikke-voldelige midler er det langt fram. Før Kina går fra å være en ettpartistat med et diktatorisk regime til en demokratisk flerpartistat vil vi i mange år framover oppleve alvorlige menneskerettighetsbrudd. Vi prøver å finne måter som kan gjøre det slutt på diktaturet på.

Det vil kreve hardt arbeid å få til denne forandringen, og prosessen vil kreve mange ofre. Mange av våre venner og kolleger vil fortsatt bli fengslet, og jeg håper derfor at Amnesty International vil fortsette å uttrykke bekymring for alle dem som må utholde lidelser i fengslene fordi de har krevd menneskerettigheter i Kina. La oss arbeide sammen for en bedre framtid i verden.

Overbring min takk og hilsen til alle som arbeider i Amnesty International.

Med vennlig hilsen

Wang Youcai


Bakgrunn

Wang Youcai ble arrestert for annen gang den 30. november 1998 i Hangzou city i Zhejiangprovinsen. Han var da 32 år gammel og gift. Han ble stilt for retten den 17. desember samme år, tiltalt for undergraving av statsmakten. Dommen ble elleve års fengsel, og han ble fratatt sine politiske rettigheter i ytterligere tre år. Han ble løslatt i 2004.

Forkjemper for demokrati

Wang Youcai var medlem i Kinas demokratiske parti og talsmann for innføring av demokratiske og menneskerettslige reformer i Kina. Han var blitt arrestert ved mange tidligere anledninger for sin støtte til demokratibevegelsen, og han sonet en toårig fengselsdom for deltagelse i pro-demokratiske demonstrasjoner i mai og juni 1989.

Amnesty International anså Wang Youcai for å være samvittighetsfange, fengslet ene og alene på grunn av sitt ikkevoldelige arbeide for demokrati og menneskerettigheter, og organisasjonen aksjonerte for at han skulle løslates.

I 2000 ble det rapportert at han hadde fått tuberkulose. Han var blitt smittet av en medfange som han delte celle med. I 2004 kom meldingen om at han var blitt løslatt av medisinske grunner.

Publisert i AmnestyNytt 2007/1