Bilde

Støtt arbeidet for kvinners rettigheter

Støtt arbeidet:

Velg skjema
Indicates required field

JA, jeg vil styrke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. 

Velg beløp

Slik behandler vi dine personopplysninger.

Jenter og kvinner har rett til å bestemme over sin egen kropp. Sammen kan vi styrke disse rettighetene.


Akkurat nå jobber Amnesty utrettelig for å beskytte retten til trygg og lovlig abort i USA. Din støtte kan styrke arbeidet.

Med støtte fra personer som deg kan vi arbeide langsiktig for kvinners og jenters rettigheter, både i USA og i resten av verden.


• I USA samarbeider Amnesty med andre organisasjoner og arrangerer demonstrasjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

• Våre menneskerettighetseksperter jobber med å legge press på politikere, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, for å beskytte retten til abort.

• Amnesty bistår også lokale aktivister til å kjempe for abortrettigheter i hjemstaten deres, så vel som andre stater over hele landet, når abortrestriksjoner blir innført og etter at de har trådt i kraft.

I 2021 startet Amnesty en underskriftsaksjon som krevde at Senatet skulle beskytte retten til trygg og lovlig abort i USA ved å vedta lovforslaget Women's Health Protection Act (WHPA).

Dessverre fikk ikke WHPA flertall i Senatet. Amnesty fortsetter nå kampen. Takk til alle som har engasjert seg - vi trenger dere med oss videre!

Slik jobber vi globalt for retten til trygg og lovlig abort

Amnesty International jobber også for å sikre retten til trygg og lovlig abort over hele verden.

Vi dokumenterer hvordan de strenge abortlovene rammer utsatte grupper:

Vi har intervjuet kvinnene og familiene som har blitt rammet av det strenge lovverket og dokumentert menneskerettighetsbruddene de er utsatt for.

Et eksempel på dette er våre rapporter fra El Salvador, hvor vi fortalte historiene om kvinner som er fengslet for fødselshjelp. Rapporten dokumenterte også innvirkningen på kvinnenes familier.

Teodora del Carmen Vasquez ble i februar i år satt fri etter massivt press fra blant annet Amnesty.
I El Salvador ble Teodora dømt til 30 års fengsel etter en dødfødsel. Etter en årelang kamp ble hun endelig løslatt.

Abort er fortsatt ulovlig i landet, og kvinner kan kastes i fengsel for en spontanabort. Amnesty fortsetter arbeidet for avkriminalisering, og for at kvinner skal ha rett til å gjennomføre trygg og lovlig abort.

Les våre siste rapporter her: "Vold mot kvinner og abortforbud i El Salvador", og "Kvinner fengslet etter svangerskapsproblemer og familiens påkjennelse".

Vi legger press på myndighetene for å ta kvinners helse på alvor:

Vi informerer nasjonale og internasjonale myndigheter om konklusjonene i våre rapporter, og krever at myndighetene motvirker diskriminering og sikrer kvinner rett til helsetjenester i forbindelse med svangerskap og fødsel. For eksempel har vi vellykket kampanje i Irland og Argentina for å avkriminalisere abort.

Vi sprer informasjon i lokalsamfunn:

Over 14 millioner unge jenter får barn før de fyller atten. Vi lager pedagogiske opplegg som bidrar til økt kunnskap om seksualitet og retten til å bestemme over egen kropp og hvordan jenter og kvinner kan beskytte seg mot sykdom og uønsket graviditet.

I Norge støttet «Operasjon Dagsverk» Amnestys prosjekt «Det er min kropp!» i 2015. Dette prosjektet handlet om å styrke kunnskapen om seksuelle og reproduktive rettigheter til unge mennesker i Chile, Peru og Argentina.

Vi forteller de viktige historiene:

Amnesty jobber for å beskytte og hjelpe kvinnene og jentene som må oppleve konsekvensene av manglende tilgang til trygg og lovlig abort på kroppen. I samarbeid med lokale organisasjoner jobber vi for å hjelpe menneskene som er berørt, for eksempel i Latin-Amerika og i Europa.

Vi har blant annet:

- Bidratt til å gi kvinner juridisk bistand

- Startet globale underskriftskampanjer og lagt internasjonalt press på myndigheter

- Øke internasjonal bevissthet om historiene til kvinner som er berørt av lovene som begrenser jenters og kvinners tilgang til trygg og lovlig abort

Vi undersøker årsakene til at kvinner dør under og etter svangerskapet

Hvert år dør 300 000 kvinner i forbindelse med graviditet og fødsel, nesten alle i utviklingsland.

Vi dokumenterer sammenhengen mellom fattigdom, mødredødelighet og kvinners manglende tilgang til grunnleggende rettigheter.

Slik bidrar din støtte

Dette går pengene til:

Amnesty bruker pengene der de trengs mest og i henhold til gjeldende prioriteringer og behov.

  • 90,3% går til formålet
  • 5,1% går til innsamling
  • 4,6% går til administrasjon


Tallene gjelder Amnestys årsregnskap for 2021. Årsregnskapet for 2022 vil bli ferdig revidert våren 2023. Det vil da publiseres på våre nettsider, samt på nettsidene til Innsamlingskontrollen, som Amnesty er medlem av.

Spørsmål om å opprette eller avslutte avtale? Send e-post til [email protected].