Digital aktivisme har så mange muligheter. Denne siden er laget for å gjøre det enklere for deg å utnytte de.

Retningslinjer

AIN er en menneskerettighetsorganisasjon, og ytringsfrihet er en grunnleggende del av dette. Samtidig er AIN en verdensomspennende organisasjon med felles vedtekter, retningslinjer og strategier som vi samlet har blitt enige om å stå bak. For å agere samlet og koordinert er det nødvendig at gruppene uttaler seg i overensstemmelse med AIN når de ytrer seg på sosiale medier.

Grupper kan ikke bruke sosiale medier på en måte som vil skade Amnestys integritet og omdømme. Ved bruk av sosiale medier må gruppen derfor:

 • Uttale seg i overensstemmelse med nasjonale og internasjonale vedtekter, retningslinjer og strategier som til enhver tid gjelder for AI.
 • Alltid opptre politisk nøytralt.
 • Holde seg oppdatert om AINs standpunkter, slik at organisasjonen agerer samlet og koordinert.
 • Følge AINs retningslinjer for logobruk.
 • Kun bruke bilder dere har tillatelse til å bruke.

Navn, logo og bio på sosiale medier

Navn

Navnet på kontoen skal inneholde både navnet på gruppen og Amnesty, både i kontonavn og i bio: @gruppenavn_amnesty eller Amnesty+gruppenavn.

Logo

Logoen skal være sort. Gi beskjed til en på regionkontoret dersom du mangler denne malen.

Bio/om

I bioen bør dere svare på tre ting:

 • Hvem er vi?
 • Hva gjør vi?
 • Hvor har vi møter/ hvordan kan jeg bli med i gruppen?

Krav om innlogging

Amnesty er som kjent en utsatt organisasjon for ulike digitale angrep og det er viktig å gjøre nødvendige tiltak og ha rutiner på plass for å sikre våre løsninger, vår informasjon og vårt omdømme. Det er derfor et krav at alle som har tilgang til sosiale medie- kontoer i Amnestys navn skal aktivere to-faktor autentisering for sin innlogging.

Husk å gi kontaktperson i din region administratortilgang til alle kontoer og innloggingsinformasjon.

Ansvarlig for sosiale medier- gruppeverv

Gruppen skal ved bruk av sosiale medier ha en SoMe- ansvarlig i gruppen. Dette er et verv som skal velges årlig i gruppen. SoMe- ansvarlig får opplæring i bruk av SoMe- fra AIN. Opplæringen foregår enten fysisk eller digitalt.

Overføring av ansvar eller nedleggelse

Når grupper får ny leder skal tidligere leder eller SoMe- ansvarlig sørge for at tilgang til de forskjellige sosiale mediene- plattformene overføres til ny leder. Når en gruppe ønsker å opphøre har SoMe- ansvarlig ansvar for at de sosiale medie- plattformene gruppen bruker skal legges ned.

Før du lager en post, video eller story

Hva er målet med dette innholdet?

Er målet å vise an aktivitet man har gjort, å få flere til å komme på et arrangement, eller å legge press på en politiker?

Hvem er målgruppen?

Snakker du til noen som allerede er medlem i gruppen eller noen som ikke er medlem enda?

Hva ville du likt å se?

Hvis du snakker til noen som ikke er medlem, tenk på hva du ville likt å se på en konto hvis du ikke var medlem enda.

Caption

Hvordan skrive en god caption (følgetekst)?

Hovedregelen er å holde det så kort og enkelt som mulig, uten at viktig informasjon faller bort.

En liten sjekkliste:

 • Har du vurdert om du kan gjøre teksten litt personlig/ muntlig for å vekke følelser?
 • Hva er det viktigste å si i teksten?
 • Er det du vil si allerede sagt i selve posten? Kan du bruke følgeteksten til å supplere med noe annet?
 • Har teksten stoppeffekt (vil man stoppe og lese)?
 • Er den lett å forstå, også for en som ikke kjenner Amnesty?
 • Kan du forenkle språket og gjøre setninger kortere?
 • Hvis det er flere poenger i posten: går det an å fokusere på én ting i posten for å korte den ned?
 • Har du sett etter skrivefeil?

Video

Hvordan lage en god video?

 • Folk har liten tålmodighet når de scroller- kom med noe engasjerende fra første sekund! De 3 første sekundene er de aller viktigste, og målet er å få folk til å stoppe opp.
 • Anslag er det første som skjer i videoen. I stedet for å starte med "Hei, jeg heter...", begyn rett på det som er spennende.
 • Navn og tittel kan legges på videoen i en tekstboks i etterkant. Det er også fint å tekste filmen så får flere med seg innholdet.
 • Lag et coverbilde som viser hva filmen handler om og hvorfor man skal trykke seg.
 • Hold videoen kort. Videoen bør være engasjerende fra start til slutt!

Hvis dere skal lage en video av en som snakker

 • Bruk god tid på å varme opp personen som skal stå foran kamera. Videoen blir fort mye bedre om den foran kamera er komfortabel og klarer å være seg selv.
 • Bruk alltid enkelt språk. Snakk sånn som du ville gjort om du snakket med en venn.
 • Ikke vær redd for å vise følelser. Følelser skaper alltid engasjement.
 • Hvis dere intervjuer noen: Still alltid oppfølgingsspørsmål, og gjenta gjerne samme spørsmål flere ganger om det trengs.

Hvis dere skal filme noe som skjer rundt dere

 • Det er vanskelig å klippe en video man har for lite materiale å bruke, så film heller for mye enn for lite.

Tips til innhold

Aktivisme

Vis fram hva slags aktivisme og aktiviteter dere gjør i gruppen. Vis fram hvor gøy dere har det, og tenk på at andre kan bli inspirert av å se hva dere gjør!

Stunts

En av innholdstypene vi mener kan inspirere flere til å engasjere seg er stunts. Men hva er stunts egentlig?

Vi tenker på stunts og kreativ aktivisme som aktiviteter som er litt utenfor det vi vanligvis gjør, som ofte er å samle signaturer, stå på stand og skrive brev.

Hvis dere gjør kule stunts, husk å ta bilder og filme hva dere gjør. Kanskje vil en i gruppen filmes mens hen snakker om hvorfor dere gjorde stuntet? Gjerne knytt det opp til aktuelle hendelser.

Arrangementer

Dere kan gi informasjon om og promotere arrangementer dere vil at folk i nærmiljøet skal delta på. Dette kan være et innlegg eller en video som forklarer hva som skal skje og hvorfor dere deltar på det.

Visste du at?

Her kan dere fortelle om en aktuell sak eller svare på typiske spørsmål som pleier å dukke opp når det er snakk om denne tematikken. Dere kan for eksempel lage en video om samtykkelov og hva det betyr i praksis.

Om å være med i gruppe

Noen ganger lurer folk på hva man får ut av å være i en Amnesty- gruppe, så det kan være lurt å lage en post om det. Hvilke muligheter finnes i deres gruppe?

Vi trenger noen til verv

Hvis dere skal ha valg og trenger frivillige til verv, kan dere lage en post om det! For eksempel: "Vi søker fotograf" eller "Er du vår nye leder?".

Collab

Dere kan ha collab eller samarbeid med andre organisasjoner eller foreninger i området. Ved å ha takover på hverandres stories kan dere nå ut til flere enn hver for dere.

Eksempel:

Amnesty OsloMet har takover på kontoen til OsloMet.

Hjertesaker

Hva er vell mer inspirerende enn å høre på andre fortelle om hva de er engasjerte i? Spør om noen i gruppen kunne tenke seg å bli filmet mens de forteller om sin hjertesak og hvorfor de er så interesserte i akkurat dette.

Har du noen spørsmål om sosiale medier? Ta kontakt!

Bilde

Carina Sibe Kråkenes

Organisasjonsutvikler i region Sør og Vest
Tlf
Bilde

Inger Dorthea Garthus Asheim

Organisasjonsutvikler Region øst
Tlf
Bilde

Anne Bjørseth

Organisasjonsutvikler midt/nord
Tlf