Sexarbeideres rettigheter verden over: Lovene må beskytte folk, ikke skade dem

Amnestys policy om sexarbeideres menneskerettigheter peker på flere tiltak for å gjøre livet tryggere for den som selger seksuelle tjenester. 
Publisert: 23. Mai 2016, kl. 17:45 | Sist oppdatert: 26. Mai 2016, kl. 14:01
Hver dag, over hele verden, utsettes sexarbeidere for alvorlige menneskerettighetsbrudd. Amnesty International kjemper for at menneskerettighetene skal gjelde alle, og mennesker som selger seksuelle tjenester er selvsagt intet unntak.

Amnesty International har derfor publisert en policy om beskyttelse av sexarbeidere fra menneskerettighetsbrudd og mishandling. Sammen med policyen publiseres fire rapporter som tar for seg sexarbeideres levekår og menneskerettslige situasjon i Papa New Guinea, Hong Kong, Norge og Argentina. Rapporten fra Norge omtaler hvordan sexarbeidere her til lands må leve med vold, trakassering og tvangsutkastelser.

Policyen er utarbeidet som følge av et demokratisk vedtak fra rådsmøtet i Amnesty Internationals globale bevegelse i august 2015. Den sier at myndigheter må sette i verk tiltak for å beskytte sexarbeidere mot vold, utpressing og tvang, at de lar sexarbeidere ta del i utviklingen av lovverket som påvirker deres liv og sikkerhet, at myndigheter stanser diskriminering og sørger for tilgang til utdanning og arbeidplasser for alle.

LES policyen (på engelsk)

- På altfor mange steder rundt om i verden står sexarbeidere uten beskyttelse fra loven, og de lider forferdelige menneskerettighetsbrudd. Denne situasjonen kan aldri rettferdiggjøres. Myndighetene må handle for å beskytte menneskerettighetene til alle mennesker, sexarbeidere inkludert. Avkriminalisering er bare ett av flere nødvendige skritt myndigheter kan ta for å sikre beskyttelse fra skade, utnyttelse, og tvang, sier Tawanda Mutasah som leder Amnestys avdeling for Law and Policy ved hovedkontoret.

Etter en bred og omfattende konsultasjon med en rekke fagmiljøer, forskning, politi og jusvesen, og intervjuer med sexarbeidere, anbefaler Amnesty avkriminalisering av frivillig sexarbeid. Det innebærer også å oppheve forbud mot tilhørende aktiviteter, for eksempel forbudet mot kjøp av sex, oppfordring og generell organisering av sexarbeid. De fire landrapportene viser at disse lovene gjør sexarbeidere mindre trygge. I stedet for å forby sexarbeid og å straffe sexarbeidere, bør lovene heller fokusere på å beskytte mennesker fra utnyttelse og overgrep.

Amnesty International har en tydelig posisjon om at tvangsarbeid, seksuell utnyttelse av barn og menneskehandel er fryktelige og grove brudd på menneskerettighetene, og at disse handlingene må kriminaliseres i alle land, i tråd med internasjonal rett.

HAR DU SPØRSMÅL om dette temaet? Se vår side med spørsmål og svar!

- Sexarbeidere lever med økt risiko for å oppleve en mengde menneskerettighetsbrudd, deriblant voldtekt, vold, utpressing og diskriminering. Alt for ofte mottar de ingen, eller svært lite, beskyttelse fra lovverket og ingen form for oppreisning, sier Tawanda Mutasah, som leder Amnesty Internationals avdeling for Law and Policy.

Utsatt for grove overgrep
Omfattende forskning, inkludert fire spesifikke geografiske rapporter utgitt sammen med Amnesty Internationals policy i dag, viser at sexarbeidere ofte er utsatte for forferdelige overgrep. Dette er delvis på grunn av kriminalisering, noe som ytterligere truer og marginaliserer dem og vanskeliggjør deres muligheter til å søke beskyttelse mot vold hos juridiske og sosiale institusjoner. Snarere enn å fokusere på å beskytte sexarbeidere fra vold og kriminalitet, fokuserer tjenestemenn i mange land på å forby sexarbeid gjennom overvåking, trakassering og overraskelsesbesøk. Forskningen til Amnesty International viser at sexarbeidere ofte får ingen, eller svært lite, beskyttelse mot overgrep eller juridisk oppreisning, selv i land hvor det er lovlig å selge sex.

Amnesty Internationals etterforskere har i forbindelse med policyen sett på situasjonen for mennesker som selger sex i fire ulike land:

Norge: Tvangsutkastelser, utrygghet og vold
I Norge er det ulovlig å kjøpe sex men den direkte handlingen å selge sex er ikke ulovlig. Andre aktiviteter tilknyttet sexarbeid er kriminalisert, inkludert promotering av prostitusjon og det å la lokaler brukes til å selge sex. Til tross for høye mørketall når det gjelder voldtekt og vold begått av klienter og organiserte gjenger, har sexarbeidere en høy terskel når det gjelder å rapportere vold til politiet.

LES MER om rapporten fra Norge

Under norsk lov står sexarbeidere i fare for å bli kastet ut av sine hjem ettersom utleiere kan bli straffeforfulgt for å leie til dem hvis de selger sex der. En representant fra en norsk organisasjon for sexarbeidere forklarte: «Hvis utleiere ikke kaster ut vedkommende, vil politiet igangsette en straffesak mot dem. Politiet oppmuntrer derfor utleiere til å ta loven i egne hender og håndheve den selv.» Mennesker som arbeider med sex kan heller ikke arbeide sammen av sikkerhetshensyn, eller leie sikkerhetstjenester, fordi dette ville kunne kvalifiseres som ‘promotering av prostitusjon’ under norsk lov.

Papua Ny-Guinea: Trusler, vold, drap og vilkårlige fengslinger
I Papua Ny-Guinea er det ulovlig å leve av inntekter som kommer av sexarbeid og til å organisere kommersiell sex. Homoseksualitet er også kriminalisert og er det vanligste grunnlaget for rettsforfølgelse av mannlige sexarbeidere. Undersøkelser gjort av Amnesty International viser at disse straffelovene tillater politiet å true, presse og vilkårlig anholde sexarbeidere. Sexarbeidere i Papua Ny-Guinea lider under ekstrem stigmatisering, diskriminering og vold, inkludert voldtekt og drap. Mona, en hjemløs sexarbeider, fortalte Amnesty International: - Politiet begynte å slå min venn [en klient] og meg. Seks politimenn hadde samleie med meg, en etter en. De var bevæpnet med pistoler, så jeg måtte gjøre det. Jeg har ingen som kan hjelpe meg å anmelde dem. Det var så smertefullt for meg, men jeg måtte la det ligge. Hvis jeg går til retten, kan de ikke hjelpe meg fordi sexarbeid er forbudt.

Hong Kong: Utnyttelse og angrep
I Hong Kong er det ikke ulovlig å selge sex dersom det blir gjort fra en sexarbeiders private leilighet. Men å arbeide i isolasjon plasserer sexarbeidere i en sårbar situasjon med høy risiko for ran, fysiske overfall og voldtekt. Ikke bare får sexarbeidere i Hong Kong lite beskyttelse av politiet, men noen ganger blir de målrettet angrepet av dem. Spanere har lov til å motta visse seksuelle tjenester fra prostituerte gjennom sitt arbeid for å sikre bevis. Amnesty International har også registrert tilfeller hvor politiet, eller enkeltpersoner som hevder å være politi, forteller sexarbeidere at de kan unngå juridiske sanksjoner ved å gi dem penger eller "gratis" sex.

Argentina: Diskriminering og straffefrihet
Formelt sett er verken salg eller kjøp av sex ulovlig i Buenos Aires. I praksis blir sexarbeidere imidlertid kriminalisert gjennom en rekke lover som straffer relaterte aktiviteter, og som ikke klarer å skille mellom frivillig sexarbeid og menneskehandel. Amnesty Internationals undersøkelser viser at sexarbeidere i Buenos Aires har en høy terskel for a rapportere vold til politiet. “Han [en kunde] betalte meg, og jeg var i ferd med å gå ut av bilen da han tok tak i nakken min og kuttet meg med en kniv. Jeg ga han alle pengene jeg hadde og mobiltelefonen min, og da lot ham meg gå,” fortalte Laura.Last ned og les landrapportene

Norge
Argentina
Papa Ny-Guineau
HongKong