Senegal avskaffer dødsstraff

Regjeringen i Senegal har vedtatt å avskaffe dødsstraff i landet. Dermed blir Senegal det fjerde medlemmet av det vest-afrikanske økonomiske felleskapet (ECOWAS) som går bort fra henrettelser.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 13. des 2004, kl. 14:08 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 02:41

Lovforslaget ble vedtatt med stort flertall 10 desember. Senegal har ikke henrettet noen siden 1967, men har likevel dømt kriminelle til døden, senest i juli i år.

Amnesty International håper medlemmer av ECOWAS og andre afrikanske land følger Senegals eksempel. I både Sierra Leone og Nigeria jobbes det nå med et lignende lovforslag mot dødsstraff, og temaet er gjenstand for økende debatt.

Amnesty International har jobbet aktivt for avskaffelse av dødsstraff i Vest-Afrika siden oktober 2003. Amnesty International mener dødsstraff bryter med den mest grunnleggende menneskretten, nemlig retten til liv. Dødsstraff er ugjenkallelig og det er ikke bevist noe sted at det forebygger eller avskrekker.